Kérdések hozzáadása
Previous Topic  Next Topic 

A Kotobee Author nagy erőssége az interaktív kérdések széles választéka. Bár sok ebook verzérlő képes kezelni különböző kérdéseket, a legfontosabb  a Kotobee Author kérdéseit illetően, hogy ezek beépülnek az oldal tartalmába, és nem külön felugró ablakban jelennek meg, mint a vezérlők esetében. Ez jóval nagyobb elkötelezettséget ad a felhasználóknak, és nem érzik úgy, hogy a kérdések elkülönülnek az eBooktól.

Kérdés hozzáadása


Kattinston a Kédések eszközre. A Kérdések szerkesztője jelenik meg.


Adjon egy címet a kérdéseknek. A cím a kérdések modul fölött fog megjelenni. Válassza ki a választ a kérdésekhez. Négy választípus van:

Automatikus

Az eredményt az olvasó a válaszadás után azonnal meglátja

Automatikus, kiértékeléssel

Egy részletes kiértékelést jelenít meg a helyes és a helytelen válaszokkal

Küldés e-mailben

Az eredményeket egy általunk megadott e-mail címre küldi (pl. a tanár címére). Az olvasó e-mailje is elküldésre kerül. Ehhez szükséges, hogy az eBook egy felhő eBook legyen, és az olvasó legyen bejelentkezve a megfelelő hitelesítő adatokkal. 

Semmi se történjen

Semmilyen művelet sem történik. Ez akkor lehet hasznos, ha az osztályban történik a teszt kitöltése, és tanári beavatkozás szükséges.Kattintson a kívánt kérdés típusára. Jelenleg háromféle közül választhat:

Igaz/hamis

A kérdés egy állítás, amit az olvasónak értékelnie kell, és két érték közül választhat: igaz vagy hamis. Az értékeket meg lehet változtatni bármire, pl. Igen/Nem párra.

Egyszeres választás

Az olvasónak több lehetőség közül egyet kell választania.

Többszörösm választás

Hasonlóan az egyszeres választáshoz, itt is egy listából kell választania az olvasónak, de többet is ki kell/lehet jelölnie.


Írja be a kérdés szövegét és a lehetséges válaszokat (ha van). A kérdés mellett meg kell adni a helyes választ is. A helyes válasz az automatikus eredménynél szükséges, hogy az olvasónak pontot adjon. Az egyes kérdéseket a következő kiegészítőkkel láthatja el:


Kép hozzáadása

Egy képet jelenít meg, mint a kérdés részét

Magyarázat hozzáadása a válaszhoz

További információt/magyarázatot adhat meg, miután a válaszadás megtörténik. A magyarázat megjelenik a helyes és a helytelen válaszadás esetén is. Általában akkor használjuk, ha az olvasó válaszát indokolni akarjuk. A magyarázat a válaszok alatt jelenik meg

A pontszám súlya

Különböző súlyokat adhat a különböző kérdéseknek. Az alapbeállítás 1. Ha az összes kérdésnek ugyanaz a súlyszáma van, akkor azok fontossága azonos. Általában a fontosabb kérdésekhez magasabb súlyszám szokott tartozni.


Megjegyzés: Az Igaz/Hamis típus esetében megváltoztathatja a válaszok szövegét, például Helyes/Helytelen-re vagy Igen/Nem-re stb. Ehhez kattintson a válasz legördülő menüjére (alapesetben Hamis-ra van állítva), és válassza ki a Válaszok módosítása opciót. Itt módosíthatja a címkéket. Az állapotok mentéséhez kattintson a pipára.
További beállítási lehetőségek


Több opcióra kattintva globális beállításokat eszközölhetünk a kérdésmodulhoz.Törlés gomb

Egy Törlés gombot jelenít meg az olvasónak, aminek segítségével kitörölheti a bejelölt válaszait

Megőrzés gomb

Egy kijelölőnégyzetet jelenít meg, aminek segítségével az olvasó a válaszait megőrizheti, így amikor átlép egy másik fejezetbe, majd visszatér, a kérdéseire adott válaszok megmaradnak

Helyes válasz kiemelése

Kiemeli a helyes választ, miután az olvasó megadja a válaszát

Véletlenszerűen

A kérdések sorrendjét véletlenszerűen változtatja minden egyes könyvmegnyitás után

Jobbról balra

A kérdések és válaszok irányát jobbról balra állítja be. Pl. arab nyelv esetén szükséges

Nyelv

Megadhat egy nyelvet, amit a jóváhagyó gombokon és az eredménykimutatásban akar használni

Min. szükséges pontszám

A teszt sikeres elvégzéséhez szükséges minimális pontszám. Az olvasó ennek megfelelően kap értesítést hogy megfelelt/nem felelt meg. A szükséges pontszám az Összpontszámtól függ (lásd lejjebb). 60 pont az alapbeállítás

Összpontszám

Az olvasó pontszáma ennek az értéknek a részeként kerül kiszámításra. Ha négy kérdés van a blokkban, és mindegyiknek 1 a súlya, valamint az összpontszám 100, akkor mind a négy kérdés 25 pontot ér.

Csak egyszer válaszolhat

Ha az eBook egy SCORM  összetevő, és ez az opció be van jelölve, az olvasó a válaszán nem tud módosítani.

Hozzáadás a célkitűzéshez

A kérdésblokkot hozzárendelheti egy definiált célkitűzéshez, az LMS integrálásban. A célkitűzéseket a Könyvkezelőben lehet definiálni.


Kattintson a Létrehozás gombra az elem véglegesítéséhez.


LMS integrálás


A Kotobee kérdéseit nagyon szépen lehet integrálni egy LMS-be (tanulásmenedzsment rendszerbe), mint például a Moodle, a Blackboard vagy az Edmodo. Mint egy SCORM összetevő, az eBook jelentést küld minden megválaszolt kérdésről, a hozzátartozó adatokkal: a válaszadás ideje, az olvasó válasza, a helyes válasz, a pontszám súlya. Amennyiben az LMS osztálykönyve helyesen van beállítva, valódi vizsgát tarthat. Célkitűzések használatával csoportosíthatjuk a kérdésblokkokat, hogy bizonyos tanulási célt érjen el. Az LMS megjelenítni a pontszámokat és az eredményeket célkitűzésekként csoportosítva. A Kotobee Author's LMS integrálási lehetősége a Prémium licencben érhető csak el.