API könyvkezelés
Previous Topic  Next Topic 

Ha még nem tette meg, célszerű a Bevezetés a Kotobee API-ba részt elolvasni először.


A könyv API (Book API) segítségével hozzáférhet a fiókjában található könyvekhez.Könyvek listázása


API URL:

https://www.kotobee.com/api/v1/book/all


Leírás:

A fiókban található felhő eBookok vagy a tárolt eBookok listáját adja.


Változók:

serial

Az Ön regisztrációs kódját tartalmazza

type

Az eBook típusát jelöli. Értéke lehet: 'cloud' = felhő vagy 'hosted' = tárolt. Az alapértelmezett 'cloud'

simple

Ha az értéke 1, akkor a könyveknek csak a következő adatait adja meg: azonosító (ID), név és vagy a nyilvánosságát (felhő eBookok esetében), vagy az aliast (tárolt eBookok esetében)


A következő példában a felhő eBookok listáját adja meg (összes adattal együtt) egy felhasználói fiókhoz:

https://www.kotobee.com/api/v1/book/all?serial=1234-5678-9999-9999&type=cloud


Egy minta, hogy a POST változót hogyan lehet használni PHP-ban:


(PHP)

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(

  CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,

  CURLOPT_URL => "https://www.kotobee.com/api/v1/book/all",

  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

  CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,

  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",

  CURLOPT_POST => true

));


$data = array();

$data["serial"] = "1234-5678-9999-9999";

$data["type"] = "cloud";

curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);


$resp = curl_exec($curl);

//echo $resp;     //abban az esetben, ha látni akarja az eredményt

curl_close($curl);