Műveleti parancsok

Ebben a fejezetben megtaláljuk a műveleti parancsok leírását, amelyeket a kiadványhoz, az oldalakhoz vagy az objektumokhoz rendelhetünk hozzá. A legtöbb művelet egyszerűen használható, de vannak olyanok is, amelyek bonyolult, összetett feladatok végrehajtásához szükségesek, és ezek használata gyakorlott felhasználói ismereteket igényel. A műveleti parancsok jobb megértéséhez először célszerű A műveletekről és a változókról részt elolvasni.


A műveleti parancsok abc-sorrendben:


A

AlertBox/
Figyelmeztető ablak

ArticleJumpTo/
Cikkben ugrás


B

Balloon/
Beszéd-buborék

BringAppToFront/
Alkalmazást előrehozni

BrowserBack/
Böngésző vissza

BrowserExecScript/ BrowserExecScript

BrowserExport/
Böngésző export

BrowserFind/
Böngésző keres

BrowserForward/
Böngésző előre

BrowserGetElement/
Böngésző elem értéke

BrowserGoTo/
Böngésző ugrás

BrowserHome/
Böngésző induló honlap

BrowserLoadFromStr/
Böngésző betöltés stringből

BrowserPrint/
Böngésző nyomtatás

BrowserSearch/
Böngésző kereső

BrowserSetElement/
Böngésző elem értékadása

BrowserStop/
Böngésző leállítása


C

Call/
Meghívás

ChangeFileExt/
Fájlkiterjesztés csere

CheckInternetConnection/
Internetkapcsolat ellenőrzés

ClearVariables/
Változók törlése

ClickMouse/
Egérkattintás

CloseApp/
Alkalmazás bezárása

CloseCustomWindow/
Egyedi ablak bezárása

CloseWindow/
Ablak bezárása

ConnectToInternet/
Internetkapcsolat létrehozása

CreateFolder/
Mappa létrehozása

CustomWindow/
Egyedi ablak


D

DateToNum/
Dátumot számmá

DebugBreakPoint/
Hibakereső megszakítási pont

DefineVar/
Változó definiálása

Delay/
Késleltetés

DeleteArray/
Tömb törlése

DisableApp/
Alkalmazás letiltása

DisableMenuItem/
Menüelem letiltása

DisableObject/
Objektum letiltása

DisconnectFromInternet/
Internetkapcsolat megszakítása

DOSCommand/
DOS parancs

DownloadFile/
Fájl letöltése

DropFile/
Fájl dobása


E

EnableApp/
Alkalmazás engedélyezése

EnableMenuItem/
Menüelem engedélyezése

EnableObject/
Objektum engedélyezése

ExecuteAddon/
Bedolgozó végrehajtása

Exit/
Kilépés

ExitLoop/
Kilépés ciklusból

ExitWhile/
Kilépés amíg-ciklusból

ExtractFile/
Fájl kibontása

ExtractFileDrive/
Fájlmeghajtó megállapítása

ExtractFileExt/
Fájlkiterjesztés megállapítása

ExtractFileName/
Fájlnév megállapítása

ExtractFilePath/
Fájl útvonal megállapítása


F

FileCopy/
Fájl másolás

FileDelLine/
Egy sor törlése egy adatfájlból

FileErase/
Fájl törlése

FileExists/
Fájl létezésének vizsgálata

FileInsLine/
Sor beszúrása egy fájlba

FileLen/
Fájlhossz

FileList/
Fájllista

FileOpenBox/
Fájlválasztó megnyitása

FileRead/
Fájl olvasása

FileSaveBox/
Fájlmentés ablak

FileSize/
Fájlméret

FileToVar/
Fájlt változóba

FileWrite/
Fájl írása

Find/
Keresés

FindFirst/
Első keresése

FindNext/
Következő keresése

FlashBack/
Flash hátra

FlashForward/
Flash előre

FlashGetVar/
Flash változó másolása

FlashGotoFrame/
Flash ugrás filmkockához

FlashPause/
Flash szünet

FlashPlay/
Flash lejátszás

FlashRewind/
Flash visszaállítás

FlashSetVar/
Flash változó beállítása

FlashStop/
Flash leállítás

FocusObject/
Objektum fókusz

FolderBox/
Mappa ablak

FolderExists/
Mappa létezésének vizsgálata

G

GetArrayInfo/
Tömb információk

GetMousePos/
Egér helyzete

GetObjectHandle/
Objektumkezelő

GetObjectInfo/
Objektum információk

GetVolume/
Hangerő beállítása

GetWindowPos/
Ablak helyzete

GIFPlay/
GIF lejátszás

GIFStop/
GIF leállítás

GoSub/
Szubrutinhoz ugrás

GotoFirstPage/
Ugrás az első oldalra

GotoLastPage/
Ugrás az utolsó oldalra

GotoLine/
Ugrás adott sorra

GotoNextPage/
Ugrás a következő oldalra

GotoPage/
Ugrás adott oldalra

GotoPageNum/
Ugrás adott sorszámú oldalra

GotoPrevPage/
Ugrás a megelőző oldalra


H

HelpTopic/
Súgó témakör

HideMenuItem/
Menüelem elrejtése

HideObject/
Objektum elrejtése


I

If/
Ha

IfEx/
Ha kifejezés

ImageWindow/
Képablak

InputBox/
Bemeneti ablak

InternetFileExists/
Internetes fájl létezésének vizsgálata

InternetFileSize/
Internetes fájl mérete

InternetGet/
Internet adatletöltés

InternetLink/
Internetcímre kapcsolódás

InternetPost/
Internetes parancsküldés

IsAppRunning/
Alkalmazás fut-e


L

ListBoxAddItem/
Elem hozzáadása listához

ListBoxChangeItem/
Elem kicserélése listában

ListBoxDeleteItem/
Elem törlése listából

ListBoxFindItem/
Elem keresése listában

ListBoxGetItem/
Elem szövegének kinyerése listából

ListBoxMoveItem/
Elem áthelyezése listában

ListBoxSize/
Lista mérete

ListBoxSort/
Elemek sorba rendezése

LoadIcon/
Ikon betöltése

LoadVariables/
Változók betöltése

Loop/
Ciklus


M

Math/
Matematikai művelet

MCICommand/
MCI Parancs

MediaPlayerPause/
Médialejátszó szünet

MediaPlayerPlay/
Médialejátszó lejátszás

MediaPlayerRewind/
Médialejátszó visszaállítás

MediaPlayerStop/
Médialejátszó leállítása

Menu/
Menü

MenuEx/
Menü Kifejezés

MessageBox/
Üzenetablak

MoveObject/
Objektum mozgatása

MoveObjectAlongPath/
Objektum mozgatása útvonal mentén


N

NumToDate/
Számot dátummá


O

ObjectToBack/
Objektumot hátra

ObjectToFront/
Objektumot előre


P

PauseSlideShow/
Diabemutató szünet

PictureMagnify/
Kép nagyítása

PlayCartoonFile/
Rajzfilm lejátszása

PlaySoundFile/
Hangfájl lejátszása

PlayTone/
Hang lejátszása

PlayVideoFile/
Videófájl lejátszása

PopUpImage/
Képablak megjelenítése

PrintDataFile/
Adatfájl nyomtatása

PrintImageFile/
Képfájl nyomtatása

PrintImageFileWH/
Képfájl nyomtatása, szélesség, magasság

PrintPage/
Oldal nyomtatása

PrintSetup/
Nyomtató beállítása

PrintTextFile/
Szöveges fájl nyomtatása

R

Random/
Véletlenszám

RefreshObject/
Objektum frissítése

RegistryRead/
Regisztráció olvasása

RegistryWrite/
Regisztráció írása

RemoveFolder/
Mappa eltávolítása

Return/
Visszatérés

ReturnToPage/
Visszatérés az oldalra

Run/
Futtatás

RunInRectangle/
Futtatás négyszögben

RunNeoBook/
NeoBook futtatása


S

SaveVariables/
Változók mentése

SearchStr/
Karakterlánc keresése

SendAppToBack/
Alkalmazást hátraküldeni

SendKeys/
Billentyűleütés küldése

SendMenuCommand/
Menüparancs küldése

SendMail/
Levél küldése

SetMousePos/
Egérhelyzet beállítása

SetObjectCaption/
Objektumfelirat beállítása

SetObjectFileName/
Objektum fájlnév beállítás

SetObjectFill/
Objektum kitöltés beállítás

SetObjectFont/
Objektum betűtípus beállítás

SetObjectLine/
Objektum vonalbeállítása

SetPrinterOrientation/
Papírtájolás beállítása

SetVar/
Változó értékének beállítása

SetVolume/
Hangerő beállítása

SetWindowPos/
Ablak helyének beállítása

ShowErrors/
Hibák megjelenítése

ShowMenuItem/
Menüelem megjelenítése

ShowObject/
Objektum megjelenítése

SizeObject/
Objektum átméretezése

SoundBuzzer/
Hibahang

StartSlideShow/
Diavetítés indítása

StickyNote/
Cetli

StopMedia/
Média leállítása

StopMovingObject/
Mozgó objektum leállítása

StopSlideShow/
Diavetítés leállítása

StrDel/
Karakterlánc törlése

StrIns/
Karakterlánc beszúrása

StrLen/
Karakterlánc hossza

StrLower/
Karakterlánc kisbetűs

StrParse/
Karakterlánc felbontása

StrReplace/
Karakterlánc cseréje

StrUpper/
Karakterlánc nagybetűs

SubStr/
Karakterlánc kivonatolás

Suspend/
Felfüggesztés

SystemInfo/
Rendszerinformáció

SystemSound/
Rendszerhang


T

TextWindow/
Szövegablak

TimerStart/
Időzítő indítása

TimerStop/
Időzítő leállítása

TrackbarSetMax/
Tolószabályozó maximális értékének beállítása

TrackbarSetMin/
Tolószabályozó minimális értékének beállítása


W

While/
Amíg

WhileEx/
Amíg kifejezés