Fájlok
Previous Topic  Next Topic 

Fájlkezelés

FileCopy/Fájlmásolás

Cél:

Egy külső fájl tartalmát (ami az olvasó számítógépén található) egy másik helyre másol.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileCopy "forrásfájl" "célkönyvtár"

forrásfájl

a másolandó fájl neve elérési útvonallal

célkönyvtár

ahová a fájlt másolni akarjuk. Ha a célkönyvtár egy fájlnevet is tartalmaz, akkor ezen a néven kerül tárolásra az adott fájl.

Példa:

FileCopy "C:\minta\teszt.doc" "C:\dokumentumok"


FileErase/Fájltörlés

Cél:

Egy külső fájl törlése.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileErase "fájlnév"

fájlnév

a törölni kívánt fájl neve elérési útvonallal

Példa:

FileErase "C:\minta\teszt.doc"


FileExists/Fájl létezésének vizsgálata

Cél:

Megvizsgálja, hogy egy külső fájl létezik-e vagy sem. Ha létezik, True, ha nem létezik, False értékkel tér vissza a változóban.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileExists "fájlnév" "változó"

fájlnév

a vizsgálandó fájl neve elérési útvonallal

változó

a vizsgálat eredményének (True = létezik, False = nem létezik) tárolója

Példa:

Az alábbi példában, amennyiben az adatfájl létezik, megjelenít egy Figyelmeztető ablakot (AlertBox).

FileExists "c:\minta\adat.dat" "[Eredmeny]"

If "[Result]" "=" "True"

       AlertBox "Eredmény" "A fájl létezik!"

EndIf


FileSize/Fájlméret

Cél:

Egy külső vagy egy beágyazott fájl mérete (bájtokban).

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileSize "fájlnév" "változó"

fájlnév

a vizsgálandó fájl neve elérési útvonallal

változó

a fájl métetét tároló változó neve. Ha a fájl nem létezik, a változó üres lesz, és egy hibaüzenet jelenik meg.

Példa:

Az alábbi példa egy Figyelmeztetőablakot (AlertBox) jelenít meg a minta.txt fájl méretével:


FileSize "[PubDir]minta.txt" "[meret]"
AlertBox "Eredmény" "A fájl mérete [meret]"


FolderExists/Mappa létezésének vizsgálata

Cél:

Megvizsgálja, hogy egy adott mappa létezik-e.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FolderExists "útvonal" "változó"

útvonal

a mappa neve az elérési útvonallal

változó

a keresés eredményét tároló változó neve. Ha a mappa létezik, a változó értéke "True", különben "False" lesz.

Példa:

FolderExists "C:\Program Files" "[Eredmeny]"


CreateFolder/Mappa létrehozása

Cél:

Egy új mappát vagy könyvtárat hoz létre.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

CreateFolder "mappa név"

mappa név

a létrehozandó mappa neve az elérési útvonallal

Példa:

CreateFolder "C:\mappa"


RemoveFolder/Mappa eltávolítása

Cél:

Egy meglévő, üres mappát távolít el a számítógép merevlemezéről.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

RemoveFolder "mappa név"

mappa név

a törölni kívánt mappa neve az elérési útvonallal.

Példa:

A következő példa a mappa1 mappát távolítja el a c: meghajtóról:

RemoveFolder "c:\mappa1"


ExtractFile/Fájlkibontás

Cél:

A megadott forrásfájlt a kiadványunkba fordítja a NeoBook, amit majd az olvasónk számítógépén fog elhelyezni a kiadvány futtatásakor a célkönyvtárban. Ha a célkönyvtárnál megadunk egy fájlnevet is, akkor azon a néven fog a fájl a számítógépre kerülni.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

ExtractFile "forrás fájl" "célkönyvtár"

forrásfájl

a tárolandó fájl neve

célkönyvtár

a fájl leendő helyének elérési útvonala az olvasó számítógépén

Példa:

ExtractFile "C:\minta\nevek.doc" "c:\dokumentumok"


FileList/Fájllista

Cél:

Egy megadott útvonalon található fájlokról és/vagy mappákról készít egy listát, és azt elhelyezi a változóban.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileList "fájlmaszk" "opciók" "változó"

fájlmaszk

a keresendő útvonal és fájlnév maszkja. A maszk tartalmazhat helyettesítő karaktereket is, mint például: *, ?.

opciók

Files

fájlok. A listában jelenjenek meg a fájlok nevei

Folders

mappák. A listában jelenjenek meg a mappák nevei

NoExt

kiterjesztés nélkül. A fájlnevekből a kiterjesztés eltávolítása, mielőtt a listába bekerülne

változó

a listát tartalmazó változó neve. Több fájl esetén a fájlokat sorvége jel (#13) választja el.

Példa:

A következő példa megkeresi az összes jpeg fájlt kiterjesztés nélül a "C:\Képeim" mappában, és eltárolja a [Kepek] változóban a listát.

FileList "C:\Képeim\*.jpg" "Files+NoExt"  "[Kepek]"Fájl írás/olvasás

FileRead/Fájl olvasása

Cél:

Egy adatot olvas be egy külső fájl megadott sorából, és azt a változóban tárolja.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileRead "fájlnév" "sor száma" "változó"

fájlnév

az adat vagy text fájl neve

sor száma

amelyik sort ki akarjuk olvasni a fájlból. A teljes fájl egyszerre történő beolvasásához itt adjuk meg az All (összes) szót. Ebben az esetben a változóban az egyes elemeket a | (Alt+0124) karakter fogja elválasztani.

változó

ahol a sor tartalmát tárolja

Példa:

A következő példa a FileRead parancsot használja egy menü felépítéséhez az alkatreszek.dat fájl tartalmából. Minden egyes sort beolvasunk, és elhelyezzük a menüben (a [valasztek] változóban). A Math függvényt a beolvasott sorok számának növelésére használjuk (a [szamlalo] változóban). A menü elemeit a MenuEx műveleti paranccsal jelenítjük meg.

SetVar "[Menutetel]" "x"

SetVar "[valasztek]" ""

SetVar "[szamlalo]" "1"

While "[Menutetel]" ">" ""

       FileRead "alkatreszek.dat" "[szamlalo]" "[Menutetel]"

       If "[Menutetel]" ">" ""

               If "[valasztek]" ">" ""

                       SetVar "[valasztek]" "[valasztek] |"

               EndIf

               SetVar "[valasztek]" "[valasztek] [menutetel]"

       EndIf

       Math "[szamlalo]+1" "0" "[szamlalo]"

EndWhile

MenuEx "-1" "-1" "[valasztek]" "[eredmeny]"

A következő példa az összes sort egyszerre olvassa be, és megjeleníti a MenuEx műveleti paranccsal:

FileRead "parts.dat" "All" "[Menutetel]"

MenuEx "-1" "-1" "[Menutetel]" "[eredmeny]"


FileWrite/Fájl írása 

Cél:

Beírja az adatot egy külső fájl adott sorába.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileWrite "fájlnév" "sor száma" "adat"

fájlnév

az a meglévő fájl, amelyikbe az írás törénik. Megadhatunk egy kommunikációs port nevét (COM1, COM2 stb.) is a fájlnév helyett, hogy egy külső eszközre küldje az adatokat.

sor száma

amelyik sorba az írás történik. Írjuk ide az Append (kiegészít) szót, ha a fájl végére akarjuk az adatot beírni. Az All (összes) szóval az egész fájlt újraírja, azaz törli a fájl tartalmát, és az első sorba kerül az adat.

adat

amit az adott sor tartalmazni fog

Példa:

A következő példa kicseréli a alkatreszek.dat fájl első sorát a „csavar” szóra:

FileWrite "alkatreszek.dat" "1" "csavar"


FileInsLine/Sor beszúrása egy fájlba

Cél:

Beilleszt egy üres sort egy külső szöveges fájlba. A fájlnak ANSI vagy ASCII szöveges formátumúnak kell lennie.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileInsLine "fájlnév" "beillesztendő sor száma"

fájlnév

az adat vagy textfájl neve

beillesztendő sor száma

ahová az üres sort be kell illeszeni. (Az első sor száma 1.)

Példa:

A következő példa beilleszt egy új első sort az alkatreszek.dat fájlba.

FileInsLine "alkatreszek.dat" "1"


FileDelLine/Egy sor törlése egy adatfájlból

Cél:

Egy külső adatfájlból az adott sort törli. A fájlnak ASCII/ANSI szöveges fájlnak kell lennie!

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileDelLine "fájlnév" "sor száma"

fájlnév

a szöveges adatfájl neve

sor száma

annak a sornak a száma, amelyiket törölni akarjuk. (Az első sor száma 1.)

Példa:

Az alábbi példában az olvasót megkérdezzük, hogy akarja-e törölni az egyik tételt (amit a [Tetel] változóba korábban eltároltunk), amelyiket a alkatreszek.dat fájl egyik sorában tárolunk. Az olvasó válaszát az [Ans] változóban tároljuk. Ha a válasz igen (1), akkor a sort töröljük a fájlból.

MessageBox "Törlés" "Töröljük a(z) #[Tetel]-t? " "Igen|Nem" "[Ans]"

If "[Ans]" "=" "1"

       FileDelLine "alkatreszek.dat" "[Tétel]"

EndIf


FileLen/Fájlhossz

Cél:

Egy külső adat vagy textfájl sorainak számát tárolja a megadott változóban. A fájlnak ANSI vagy ASCII szöveges formátumúnak kell lennie.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileLen "fájlnév" "változó"

fájlnév

az adat vagy textfájl neve

változó

a fájl hosszának tárolója

Példa:

A következő példa megszámolja a parts.dat fájl sorainak számát, majd ezt a számot eltárolja a [Sorok] változóban.

FileLen "alkatreszek.dat" "[Sorok]"


FileToVar/Fájlt változóba

Cél:

Egy fájl tartalmát beolvassa egy változóba. Ez megegyezik a FileRead művelet "All" opciójának használatával, de a FileToVar műveletet beágyazott fájlokhoz is használhatjuk, ellentétben a FileRead parancsot.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

FileToVar "fájlnév"  "változó"

fájlnév

egy meglévő külső vagy beágyazott fájl neve

változó

annak a változónak a neve, amelyik a fájl tartalmát tárolja

Példa:

FileToVar "[Embedded]alkatreszek.txt" "[TextEntry1]"


Fájlnév funkciók

ExtractFilePath/Fájl útvonal megállapítása

Cél:

Egy adott fájl elérési útvonalából kiemeli az elérési útvonal nevét, és a változóban tárolja.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

ExtractFilePath "fájlnév" "változó"

fájlnév

fájlnév (elérési útvonallal), aminek az elérési útvonalát kell megállapítani

változó

ahol az elérési útvonal neve tárolásra kerül

Példa:

A következő példában a [Path] változó a C:\minta-t fogja tartalmazni.

ExtractFilePath "C:\minta\teszt.doc" "[Path]"


ExtractFileName/Fájlnév megállapítása

Cél:

Egy adott fájl elérési útvonalából kiemeli a fájl nevét, és a változóban tárolja.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

ExtractFileName "fájlnév" "változó"

fájlnév

fájlnév (elérési útvonallal), aminek a nevét kell megállapítani

változó

ahol a fájl neve tárolásra kerül

Példa:

A következő példában a [Name] változó a teszt-et fogja tartalmazni.

ExtractFileName "C:\minta\teszt.doc" "[Name]"


ExtractFileExt/Fájlkiterjesztés megállapítása

Cél:

Egy adott fájl elérési útvonalából kiemeli a kiterjesztését, és a változóban tárolja. Lásd még ChangeFileExt (Fájlkiterjesztés csere).

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

ExtractFileExt "fájlnév" "változó"

fájlnév

a fájlnév (elérési útvonallal), aminek a kiterjesztését kell megállapítani

változó

ahol a kiterjesztés tárolásra kerül

Példa:

A következő példában az [Ext] változó a „doc”-ot fogja tartalmazni.

ExtractFileExt "C:\minta\teszt.doc" "[Ext]"


ExtractFileDrive/Fájlmeghajtó megállapítása

Cél:

Egy adott fájl elérési útvonalából kiemeli a meghatjó nevét, és a változóban tárolja.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

ExtractFileDrive "fájlnév" "változó"

fájlnév

a fájlnév (elérési útvonallal), aminek a meghajtóját kell megállapítani

változó

ahol a meghajtó betűjele tárolásra kerül

Példa:

A következő példában a [Drive] változó a C:-t fogja tartalmazni.

ExtractFileDrive "C:\minta\teszt.doc" "[Drive]"


ChangeFileExt/Fájlkiterjesztés csere

Cél:

Egy fájl kiterjesztését cseréli ki, és eltárolja az új fájlnevet a változóban.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

ChangeFileExt "fájlnév" "kiterjesztés" "változó"

fájnév

a fájl neve

kiterjesztés

az új fájlkiterjesztés a ponttal együtt. Pl. ".txt"

változó

változó neve, ahol a megváltozott fájlnév tárolásra kerül

Példa:

ChangeFileExt "minta.dat" ".txt" "[fajnev]"Regiszter funkciók

RegistryRead/Regisztráció olvasása

Cél:

A Windows rendszer regisztrációjának (Windows System Registry) adatbázisából olvas ki egy értéket. A regisztráció információkat tartalmaz a számítógép hardverelemeiről és a telepített szoftverekről. A RegistryRead és a RegistryWrite műveleteket használhatjuk a kiadványunkat érintő információk tárolására.

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

RegistryRead "kulcs" "rész" "változó"

kulcs

A regisztráció adatbázisának csoportja. Ezek a következők lehetnek:

HKEY_CURRENT_USER

HKEY_CLASSES_ROOT

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKEY_USERS

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKEY_DYN_DAT

A legtöbb szoftver alkalmazás a rá vonatkozó információkat a HKEY_CURRENT_USER csoportban tárolja.

rész

Az olvasni kívánt érték tárolóhelye a kulcsban. A kulcs további részekre tagolódik. Ezt nevezzük résznek (section).

változó

a kiolvasott érték tárolójának neve.

Példa:

A következő példában a kiadványunk felhasználójának nevét olvassuk ki:

RegistryRead "HKEY_CURRENT_USER" "Software\MyPub\UserName" "[User]"


RegistryWrite/Regisztráció írása

Cél:

A Windows rendszer regisztrációjának (Windows System Registry) adatbázisába ír egy értéket. A regisztráció információkat tartalmaz a számítógép hardverelemeiről és a telepített szoftverekről. A RegistryRead és a RegistryWrite műveleteket használhatjuk a kiadványunkat érintő információk tárolására.

FIGYELMEZTETÉS: KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MÓDOSÍTSUK A WINDOWS REGISZTRÁCIÓJÁT! HA EGY HIBA LÉP FEL A REGISZTRÁCIÓBAN, A SZÁMÍTÓGÉP (A SAJÁT VAGY AZ OLVASÓÉ) HASZNÁLHATATLANNÁ VÁLHAT!

Kategória:

Fájlok

Szintaxis:

RegistryWrite "kulcs" "rész" "érték"

kulcs

A regisztráció adatbázisának csoportja. Ezek a következők lehetnek:

HKEY_CURRENT_USER

HKEY_CLASSES_ROOT

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKEY_USERS

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKEY_DYN_DAT

A legtöbb szoftver alkalmazás a rá vonatkozó információkat a HKEY_CURRENT_USER csoportban tárolja. Lásd még: RegistryRead.

rész

Az érték tárolóhelye a kulcsban. A kulcs további részekre tagolódik. Ezt nevezzük résznek (section).

érték

a regisztráció részében tárolni kívánt érték.

Példa:

A következő példában a kiadványunk felhasználójának nevét írjuk be:

RegistryWrite "HKEY_CURRENT_USER" "Software\MyPub\UserName" "János"