Internet műveletek
Previous Topic  Next Topic 

Alapműveletek

CheckInternetConnection/Internetkapcsolat ellenőrzés

Cél:

Megvizsgálja, hogy a számítógép kapcsolatban van-e az Internettel.

Kategória:

Internet

Szintaxis:

CheckInternetConnection "változó"

változó

a változó neve, ahol az internetes kapcsolat státusa kerül tárolásra. Ha van kapcsolat, az értéke "True" (igaz), ha nincs kapcsolat, az értéke "False" (hamis)

Példa:

CheckInternetConnection "[Kapcsolat]"

If "[Kapcsolat]" "=" "True"

       AlertBox "Eredmény" "Kapcsolat rendben"

Else

       AlertBox "Eredmény" "Nincs kapcsolat!"

EndIf


ConnectToInternet/Internetkapcsolat létrehozása

Cél:

Megnyit egy internetes kapcsolatot. (Megfelelő hardver és érvényes internetes azonosító szükséges hozzá.)

Kategória:

Internet

Szintaxis:

ConnectToInternet "változó"

változó

a változó neve, ahol az internetes kapcsolat státusa kerül tárolásra. Ha létrejött a kapcsolat, az értéke "True" (igaz), ha nem, az értéke "False" (hamis)

Példa:

ConnectToInternet "[Eredmeny]"


DisconnectFromInternet/Internetkapcsolat megszakítása

Cél:

Lezár egy internetes kapcsolatot. (Ha a kapcsolat állandó szélessávú kapcsolat, akkor ez a művelet hatástalan.)

Kategória:

Internet

Szintaxis:

DisconnectFromInternet

Példa:

DisconnectFromInternetInternet böngésző

InternetLink/Internetcímre kapcsolódás

Cél:

A számítógép internetes böngészőjén keresztül kapcsolatot teremt az adott címmel (honlappal, vagy ftp hellyel), illetve a számítógép levelezőjét hívja be. A végfelhasználónak böngésző szoftverrel kell rendelkeznie, valamint internetes hozzáféréssel is, ha a cím az intereten keresztül érhető el.

Kategória:

Internet

Szintaxis:

InternetLink "URL cím"

URL cím

honlap vagy ftp hely elérési útvonala, amely lehet helyi fájl is.

Példa:

InternetLink "http://www.neosoftware.com"


A következő példa a számítógépen beállított levelezőprogramot indítja el, és azon keresztül egy levelet címez meg:


InternetLink "mailto:info@faduwart.hu"e-Mail

SendMail/Levél küldése

Cél:

Egy e-mail levél küldése az interneten keresztül. Élő ineternetes kapcsolat szükséges hozzá.

Kategória:

Internet

Szintaxis:

SendMail "címzett" "feladó" "tárgy" "üzenet" "csatolt fájl" "opció"

címzett

annak az e-mail címe, akihez a levélnek érkeznie kell. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni a levelet, akkor a címzetteket vesszővel kell elválasztani.

feladó

annak az e-mail címe, akitől a levél elindul. Néhány internetes szolgáltató nem engedi meg az e-mailt elküldeni, ha a feladó e-mail címe nem egyezik meg a felhasználó azonosítójával

tárgy

a levél tárgya

üzenet

az e-mail levél szövege. A pipa (| = Alt+124; Alt Gr+w) karakterrel a NeoBook sortörést tesz a levélbe. Az üzenet tartalmazhat egyszerű feliratot vagy HTML kódot is. A NeoBook automatikusan felismeri az adat típusát, és ennek megfelelően fogja elküldeni.

csatolt fájl

az e-mail levélhez csatolandó fájl neve az elérési útvonallal.

opció

HideProgress

folyamat elrejtése. Ha a felhasználóval nem akarjuk közölni a letöltést. Ha üresen hagyjuk, egy letöltést jelölő grafikon jelenik meg.

Példa:

A következő példában további információt kér xyz a NeoBookról:


SendMail "info@faduwart.hu" "xyz@freemail.hu" "Információ kérés" "Kedves FaduwArt Bt.! | | Kérem, küldjenek számomra további információkat a NeoBookról. | | Üdvözlettel: | xyz" "" "HideProgress”


Megjegyzés: A globális [MailServer], [MailUserID] és [MailUserPassword] változók befolyásolhatják a SendMail műveletet. Részletesen lásd A műveletekről és a változókról részt.


HTTP

DownloadFile/Fájl letöltése

Cél:

Egy fájlt tölt le az Internetről.

Kategória:

Internet

Szintaxis:

DownloadFile "forrás URL" "célkönyvtár" "opciók"

forrás URL

a letöltendő fájl neve és helye

célkönyvtár

ahova a letöltendő fájl mentésre kerüljön útvonallal és névvel

opciók

Egy vagy mindkettő a következők közül:


HideProgress

folyamat elrejtése. Ha a felhasználóval nem akarjuk közölni a letöltést. Ha üresen hagyjuk, egy letöltést jelölő grafikon jelenik meg.

Async

Engedély arra, hogy a letöltés folyamata alatt a felhasználó adatot cseréljen. Ha nincs meg ez az engedély, akkor a letöltés befejeztéig a felhasználó nem tud adatot cserélni.

Példa:

DownloadFile "http://www.yoursite.com/sample.txt" "[PubDir]sample.txt" ""


Megjegyzés: Egy jelszóval védett szerverről is a globális [HTTPUserID] és [HTTPUserPassword] változók segítségével. Részleteket A műveletekről és a változókról résznél olvashatunk.


InternetFileExists/Internetes fájl létezésének vizsgálata

Cél:

Egy távoli internetes szerveren lévő fájl létezését vizsgálja.

Kategória:

Internet

Szintaxis:

InternetFileExists "URL cím" "változó" "opciók"

URL cím

a letöltendő távoli fájl neve és elérési útvonala

változó

a keresés eredményét tároló változó neve. Ha a fájl létezik, a változó értéke "True", egyéb esetben "False".

opciók

Async

Engedély arra, hogy a letöltés folyamata alatt a felhasználó adatot cseréljen. Ha nincs meg ez az engedély, akkor a letöltés befejeztéig a felhasználó nem tud adatot cserélni.

Példa:

A következő példában, ha létezik a minta.txt fájl, egy figyelmeztető ablakot jelenít meg:

InternetFileExists "http://www.weboldalam.hu/minta.txt"  "[Eredmeny]" ""

If  "[Eredmeny]" "=" "True"

       AlertBox "Státus" "A fájl létezik!"

EndIf


InternetFileSize/Internetes fájl mérete

Cél:

Egy távoli internetes szerveren lévő fájl méretét vizsgálja (bájtban).

Kategória:

Internet

Szintaxis:

InternetFileSize "URL cím" "változó"

URL cím

a letöltendő távoli fájl neve és elérési útvonala

változó

a fájl méretét (bájtban) tartalmazó változó neve.

opciók

Async

Engedély arra, hogy a letöltés folyamata alatt a felhasználó adatot cseréljen. Ha nincs meg ez az engedély, akkor a letöltés befejeztéig a felhasználó nem tud adatot cserélni.


Példa:

InternetFileSize "www.honlapom.com/minta.txt" "[méret]" ""


InternetGet/Internet adatletöltés

Cél:

Egy távoli internetes szerveren lévő információt tölt le. Hasonló a DownloadFile művelethez, de itt a letöltést változóban tárolja. Ezt csak akkor lehet használni, ha a fájl tartalma kompatibilis a NeoBook változókkal.

Kategória:

Internet

Szintaxis:

InternetGet "URL cím" "változó" "opciók"

URL cím

a letöltendő távoli fájl, tartalom stb. neve és elérési útvonala

változó

a szerverről letöltött adatot tároló változó neve.

opciók

HideProgress

folyamat elrejtése. Ha a felhasználóval nem akarjuk közölni a letöltést. Ha üresen hagyjuk, egy letöltést jelölő grafikon jelenik meg.

Async

Engedély arra, hogy a letöltés folyamata alatt a felhasználó adatot cseréljen. Ha nincs meg ez az engedély, akkor a letöltés befejeztéig a felhasználó nem tud adatot cserélni.

Példa:

InternetGet "www.honlapom.com/index.html" "[eredmény]" "HideProgress+Async"


InternetPost/Internetes parancsküldés

Cél:

Egy HTTP parancsot és adatot küld egy internetes szervernek. Az esetleges választ a változóban tárolja.

Kategória:

Internet

Szintaxis:

InternetLink "URL cím" "adat" "változó"

URL cím

az az url, amelyik a parancsot fogadja

adat

a szervernek küldendő adat. A formátuma a szervertől és az alkalmazástól függ

változó

a szerver esetleges válaszát tartalmazó változó neve

opciók

Async

Engedély arra, hogy a letöltés folyamata alatt a felhasználó adatot cseréljen. Ha nincs meg ez az engedély, akkor a letöltés befejeztéig a felhasználó nem tud adatot cserélni.


Példa:

SetVar  "[Host]" "http://www.weboldalam/teszt.php"

SetVar  "[Adat]" "fname=János&lname=Kiss"

InternetPost  "[Host]", "[Adat]" "[Eredmeny]" "Async"