Licenc szerződés
Previous Topic  Next Topic 

A következő feltételekkel használhatja a NeoBookot és a többi anyagot:


A szoftver használatához korlátozott licenc jár. A szoftvert használni, illetve másolatot készíteni róla csak ennek a licencnek a feltételeivel lehetséges.


Copyright

©1993-2006 NeoSoft Corporation. Minden jog fenntartva. Ez a szoftver és a hozzá tartozó dokumentáció jogvédelem alatt áll, és minden joga fenntartott. Az alább említettek kivételével ez a kiadvány és részei nem másolhatók, nem adhatók át, nem írhatók át, nem tárolhatók olyan rendszeren, amelyről letölthetővé válik, nem fordítható le más nyelvre, csak a NeoSoft Corporation írásos engedélyével.


Védjegyek

A NeoSoft®, a NeoBook® és a NeoPaint® a NeoSoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az összes többi márkanév és terméknév, amely ebben a kézikönyvben/súgóban említésre kerül a tulajdonosaik védjegye, illetve bejegyzett védjegye.


Licenc szerződés

Ez a szoftver, a kézikönyv, a súgó és az összes hozzátartozó dokumentum az Amerikai Egyesült Államok és a nemzetközi  szerzői jog védelme alatt áll. Az alább említettek kivételével a másolásuk szigorúan tilos, és a szerzői jogokat sérti. A licenc a szoftvert a megadott számú számítógépen történő használatát engedélyezi. A kézikönyv mind elektronikus mind nyomtatott formájában és azok részei, a címkék, a regisztrációs kártya, a licenc kártya, a csomagolás (ha van), a sorozatszám / regisztrációs szám és az összes, a szoftverhez tartozó dokumentáció sem másolható, nem adható át és nem adható  el más személynek.


A szoftver próbaverziója szabadon terjeszthető.


Jogi nyilatkozat / Felelősség

A felhasználó elismeri, hogy ebben a szoftverben lehetnek hibák, és lehet, hogy nem fogja teljesen kielégíteni az igényeit. A NeoSoft Corp. és a FaduwArt garanciát vállal 30 napig a szoftvert hordozó médiumra. A szoftver és a hozzá tartozó dokumentációt a felhasználó saját felelősségére használhatja, a NeoSoft Corp. nem vállal felelősséget a működőképességére és a használhatóságára. A felhasználó joga arra terjed ki, ha az esetleges hordozó hibája miatt annak cseréjét kérje. Semmilyen esemény – beleértve a közvetett és közvetlen, előre nem látható vagy abból következő hiba vagy hibák – esetében sem felelős a NeoSoft Corp. és a FaduwArt Bt. a veszteség, az elmaradt haszon miatt, ami a program hibájából következett be, még akkor sem, ha ennek lehetősége tudott.


Ez a licenc szerződésnél az Amerikai Egyesült Államok, Oregon Állam jogai az uralkodók.


Különleges kikötések

Az 1990-es (amerikai) számítógépes szoftver kölcsönzéséről szóló törvény értelmében ezt a szoftvert nem lehet kölcsönbe adni vagy lízingelni, csak a NeoSoft Corp. írásos engedélye alapján.


NeoBook futtatási licenc

A regisztrált felhasználók a NeoBookkal önállóan futtatható (EXE) programokat készíthetnek az eredeti kiadványból, amelyeket szabadon terjeszthetnek, mint önálló, futtatható programot és amelyhez a regisztrált NeoBook felhasználó köthet megállapodást az ő programját használóval, figyelembe véve a következőket:


  1. A NeoBook a NeoSoft Corporation tulajdona;
  2. A NeoSoft Corporation és a FaduwArt Bt. nem tartozik semmiféle felelősséggel a felhasználó által készített és terjesztett programmal kapcsolatban okozott kárért;
  3. A NeoSoft Corporation és a FaduwArt Bt. nem tartozik termék, illetve technikai támogatást nyújtani a NeoBook által készített programok használóinak.


A regisztrált felhasználó csak az önállóan futtatható (EXE, SCR, PKG) programokat (és ha szükséges, a futtató NBPlay5.exe modult) terjesztheti. Tilos a NeoBookhoz tartozó kézikönyv, a súgófájl, címke, fájok, csomagolás, sorozatszám, regisztrációs kártya és egyéb elektronikus vagy nyomtatott anyag terjesztése, továbbadása a felhasználó által készített futtatható programmal együtt (sem).