Üzenetek/Párbeszédek műveletei
Previous Topic  Next Topic 

Párbeszédablakok

AlertBox/Figyelmezető ablak

Cél:

Egy párbeszédpanelt jelenít meg egy címsorral és egy üzenettel.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

AlertBox "cím" "üzenet"

cím

a Címsor felirata.

üzenet

a párbeszédpanelen megjelenő szöveg, amit egy OK nyomógombbal hagyhatunk jóvá (a folytatáshoz). Sortörést a pipa karakter (|) segítségével készíthetünk.

Példa:

AlertBox "Üzenet" "Ez az első figyelmeztető ablak"Hint: A betűtípus és az ikon a Kiadvány tulajdonságai | Interfész részében megváltoztatható.


MessageBox/Üzenetablak

Cél:

Egy Windows stílusú üzenetablakot jelenít meg nyomógombokkal. A nyomógombok száma megegyezik a tételek számával.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

MessageBox "cím" "üzenet" "első tétel|második tétel" "változó"

cím

a címsor felirata.

üzenet

az üzenet szövege. Sortörést a | = Alt+124 (Alt Gr + w) jellel lehet beilleszteni.

nyomógombok

a nyomógombok feliratai, amelyeket a | = Alt+124 (Alt Gr + w) jellel kell elválasztani.

változó

a kiválasztott nyomógomb sorszámát tárolja. (Értéke 1 az első nyomógomb esetén; 2 a második nyomógomb esetén; 0, ha az olvasó válaszadás nélkül zárja be az ablakot).

Példa:

Az alábbi példában az olvasó hangulata felől érdeklődünk, amit a [hangulat] változóban tárolunk, majd az eredménytől függő választ adjuk a figyelmeztetőablak segítségével.

MessageBox "Jó reggelt" "Hogy’ érzi magát?" "Jól|Mondjuk...|Rosszul" "[hangulat]"

If "[hangulat]" "=" "1"

       AlertBox "" "Ez nagyszerű!"

EndIf

If "[hangulat]" "=" "2"

       AlertBox "" "Reméljük lesz ez jobb is!"

EndIf

If "[hangulat]" "=" "1"

       AlertBox "" "Ez nem hangzik jól!"

EndIf


InputBox/Bemeneti ablak

Cél:

Egy egyszerű párbeszédablakot jelenít meg, ahol az olvasó begépelhet egy szövegsort.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

InputBox "cím" "üzenet" "változó"

cím

a címsor felirata

üzenet

A párbeszédablakban megjelenő felirat

vátozó

A szöveget ebben a változóban tárolja a kiadvány

Példa:

InputBox "Belépés" "Kérjem, adja meg a belépési kódját!" "[Kod]"

If "[Kod]" "=" "JBE43"

       GotoPage "Start"

Else

       AlertBox "Hiba" "Ez nem egy érvényes belépési kód!"

       Exit "" ""

EndIfFileOpenBox/Fájlválasztó megnyitása

Cél:

Egy szabványos Windows Fájlmegnyitás ablakot jelenít meg, ahol az olvasó kiválaszthat egy fájlt.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

FileOpenBox "cím" "fájlmaszk" "induló könyvtár" "változó" "opciók"

cím

az ablak címsorának felirata

fájlmaszk

a megjelenítendő fájlok típusa. Két részből áll. Az elsőt az olvasók látják, amelyben közölhetjük a kiválasztható fájlok típusát, a második részben a Windows kódot kell magadni. Több típus megjelenítésénél pontosvesszőt kell használnunk. Általában a kód egy csillag (*) és egy pont (.) karaktert, majd a fájlkiterjesztés három betűjét tartalmazza. A két részt a | (Alt+0124) karakterrel kell elválasztani. Pl.

"Szöveges fájlok|*.txt" vagy

"Hangfájlok|*.mid;*.wav" vagy

"Összes fájl|*.*".

induló könyvtár

amikor először jelenik meg a fájlkiválasztó, ezt a könyvtárat jeleníti meg.

változó

a kiválasztott fájlt fogja tartalmazni.

opciók

amennyiben több fájl kijelölését engedélyezzük, használjuk a Multiple (többszörös) szót, egyébként hagyjuk üresen. A többszörös kiválasztás engedélyezése esetében a kiválasztott fájlok pontosvesszővel lesznek elválasztva a változóban. Ezeket a StrParse művelettel választhatjuk szét. A művelet az elemeket egy tömbben tárolja.

Példa:

A következő példában a Címsor a Fájl megnyitása feliratot fogja tartalmazni, a Fájltípusoknál az Összes fájl feliratot jeleníti meg, és a Fájllistában minden fájl látható lesz. Az Induló könyvtár a C:\ meghajtó gyökérkönyvtára. A kiválasztott fájl nevét a [File] változóban tárolja. Csak egy fájlt lehet kiválasztani.


FileOpenBox "Fájl megnyitása" "Összes fájl|*.*" "C:\" "[File]" ""


A következő példában az összes MIDI és WAV fájlt fogja megjeleníteni a fájllistában:


FileOpenBox "Hangfájl megnyitása" "Hangfájlok |*.mid; *.wav" "C:\" "[File]" ""


A következő példában a Címsor a Fájl megnyitása feliratot fogja tartalmazni, a Fájltípusoknál az Összes fájl feliratot jeleníti meg, és a Fájllistában minden fájl látható lesz. Az Induló könyvtár a C:\ meghajtó gyökérkönyvtára. A kiválasztott fájlok nevét a [Files] változóban tárolja. Több fájlt lehet kiválasztani. A StrParse művelet a fájlneveket rendre a [Nev1], [Nev2] stb. változókban tárolja.


FileOpenBox "Fájl megnyitása" "Összes fájl|*.*" "C:\" "[File]" "Multiple"

StrParse "[Files]" ";" "[nev]" "[szam]"


A tömbelemek száma megegyezik a kiválasztott fájlok számával [szam].


FileSaveBox/Fájlmentés ablak

Cél:

A szabványos Windows Fájl mentése ablak megjelenítésével az olvasó megadhat egy fájlnevet.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

FileSaveBox "cím" "fájlmaszk" "induló könyvtár" "változó"

Az egyes kifejezések értelmezését lásd a FileOpenBox műveleti parancsnál. Az Induló könyvtárnál megadhatunk egy ajánlott fájlnevet is.

Példa:

A következő példában az olvasó által megadott [File] fájl első sorába elmenti az [info] változó tartalmát.


FileSaveBox "Mentés" "Összes fájl|*.*" "c:\" "[File]"

If "[File]" ">" ""

       FileWrite "[File]" "1" "[info]"

EndIf


A következő példában az ablak felajánlja a pelda.txt fájlnevet:


FileSaveBox "Mentés" "Összes fájl|*.*" "c:\minta\pelda.txt" "[File]"


FolderBox/Mappa ablak

Cél:

Megjelenik egy Windows mappa kiválasztó ablak, ahol az olvasó kiválaszthat egy könyvtárat.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

Szintaxis: FolderBox "cím" "változó"

cím

az ablak címsorának felirata

változó

a mappa elérési útvonalának tárolási helye

Példa:

A következő példában az ablak címsora a Mappa kiválasztása feliratot tartalmazza. Az olvasó által kiválasztott mappa elérési útvonala a [mappa] változóban lesz.

FolderBox "Mappa kiválasztása" "[mappa]"


Felbukkanó elemek

Balloon/Buborék üzenet

Cél:

Egy képregényekben található „beszéd-buborék”-ot jelenít meg egy rövid üzenettel. (A szövegben sortörést a | = Alt+124 jellel tudunk beszúrni.)

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

Balloon "üzenet"

üzenet

A megjelenítendő üzenet a buborékban.

Példa:

Balloon "Ez egy buborék!"


StickyNote/Cetli

Cél:

Egy sárga szalagon üzenetet jelenít meg egy adott ideig.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

StickyNote "x koordináta" "y koordináta" "üzenet" "késleltetés"

x koordináta, y koordináta

a megjelenő cetli bal felső koordinátája pixelben. Ha -1 értéket adunk meg a bal és jobb koordinátáknál, akkor a cetli a képernyő közepén jelenik meg. A művelet beszúrása (Insert Action) eszköz használatával elhelyezhetjük a képet az Elhelyezés (Placement) nyomógomb segítségével.

üzenet

a megjelenítendő szöveg. Sortöréshez használjuk a pipa (| =Alt + 124, Alt Gr + w) karaktert.

késleltetés

az üzenet megjelenítésének ideje milliszekundumban. Ha nullát adunk meg, akkor egy billentyű lenyomásáig vagy egérkattintásig marad a képernyőn.

Példa:

A következő példában a cetli a képernyő közepén fog megjelenni:

StickyNote "-1" "-1" "Köszönjük, hogy a mi programunkat használja!" "2000"PopUpImage/Képablak megjelenítése

Cél:

Display an image file with an optional special effect.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

PopupImage "x koord." "y koord." "fájlnév" "késlelt." "effektus" "sebesség"

x koord., y koord.

a megjelenő kép bal felső koordinátája pixelben. Ha -1 értéket adunk meg a bal és jobb koordinátáknál, akkor az ablak a képernyő közepén jelenik meg. A művelet beszúrása (Insert Action) eszköz használatával elhelyezhetjük a képet az Elhelyezés/Méretezés (Placement/Scale) nyomógomb segítségével is.

fájlnév

a fájl neve és elérési útvonala

késleltetés

a képablak megjelenítésének ideje milliszekundumban. Ha 0-t (nullát) adunk meg, akkor egy billentyű lenyomásáig vagy egy egérkattintásig marad a képernyőn.

effektus

az elrejtés alatt alkalmazható effektus: Nincs; Áttűnés; Diafilm balra; Diafilm jobbra; Diafilm felfelé; Diafilm lefelé; Szétrobbanás; Robbanás befelé; Hullám vízszintesen; Hullám függőlegesen; Kettévágás vízszintesen; Kettévágás függőlegesen; Elsötétítés balra; Elsötétítés jobbra; Elsötétítés felfelé; Elsötétítés lefelé; Körkörös; Négyzetes; Tégla; Sakktábla; Téglaszerű áttűnés; Elhalványulás; Oldallapozás; Átlátszó. Bedolgozók szintén rendelkezésre állnak további effektusok alkalmazásához.

sebesség

az effektus sebessége: 0 (leggyorsabb) és 10 (leglassabb) közötti érték

Példa:

A következő példa egy Áttűnés effektussal megjelenő képet jelenít meg. A kép a képernyőn marad, amíg az egérrel nem kattint vagy egy billentyűt nem nyom le az olvasó.

PopUpImage "-1" "-1" "c:\minta\terkep.bmp" "0" "Dissolve" "3"


Menük

Menu/Menü

Cél:

Egy menüt jelenít meg, amelyek közül az olvasó választani tud. A kiválasztott tétel sorszámának megfelelő, a műveletet követő sort fogja végrehajtani. Például ha három választási lehetőség van a menülistában, az első kiválasztása esetén a Menu műveletet közvetlenül követő sort fogja végrehajtani, a második kiválasztása esetén a Menu műveletet követő második sort stb.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

Menu "bal koordináta" "felső koordináta" "első tétel|második tétel"

bal koordináta, felső koordináta

a megjelenő ablak bal felső koordinátája pixelben. Ha -1 értéket adunk meg a bal és felső koordinátáknál, akkor az ablak a képernyő közepén jelenik meg. A Művelet beillesztése eszköz használatával elhelyezhetjük az ablakot az Elhelyezés/Méretezés nyomógomb segítségével is.

első tétel|második tétel

a menüben megjelenítendő tételek felsorolása, amelyeket a | = Alt+124 (Alt Gr + w) jellel kell elválasztani.

Példa:

Az alábbi példában három lehetőséget kínálunk fel az olvasónak, majd megjelenik egy  figyelmeztető ablak a kiválasztott tételnek megfelelően.

Menu "-1" "-1" "alma|narancs|körte"

AlertBox "" "Az almát választotta."

AlertBox "" "A narancsot választotta."

AlertBox "" "A körtét választotta."


MenuEx/Menü Ex

Cél:

Egy menüt jelenít meg, és a kiválasztott elem sorszámát egy változóban tárolja el (az értéke 1 az első elem esetén; 2 a második elem esetén; 0, ha egyik sincs kiválasztva). Mivel a választ egy változóban tároljuk, amit további számításokhoz használhatunk, alkalmasabb ez a művelet például kvízhez vagy megrendelőlaphoz, mint a Menu művelet.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

MenuEx "bal koord." "felső koord.i" "első tétel|második tétel" "változó"

bal koord., felső koord.

a megjelenő ablak bal felső koordinátája pixelben. Ha -1 értéket adunk meg a bal és jobb koordinátáknál, akkor az ablak a képernyő közepén jelenik meg. A Művelet beillesztése eszköz használatával elhelyezhetjük az ablakot az Elhelyezés/Méretezés nyomógomb segítségével.

első tétel|második tétel

a menüben megjelenítendő tételek felsorolása, amelyeket a| = Alt+124 (Alt Gr +w) jellel kell elválasztani.

változó

a kiválasztott elem sorszámát tárolja. (1 az első elem esetén; 2 a második elem esetén; 0, ha egyiket sem).

Példa:

Az alábbi példában három lehetőséget kínálunk fel az olvasónak, a kiválasztott tétel sorszámát az [eredmény] változóban tároljuk, majd megjelenítünk egy figyelmeztetőablakot az eredménytől függően.


MenuEx "-1" "-1" "alma|narancs|körte" "[eredmény]"

If "[eredmény]" "=" "1"

       AlertBox "" "Az almát választotta."

EndIf

If "[eredmény]" "=" "2"

       AlertBox "" "A narancsot választotta."

EndIf

If "[eredmény]" "=" "3"

       AlertBox "" "A körtét választotta."

EndIfKeresési funkciók

Find/Keresés

Cél:

Megjelenít egy szövegkereső párbeszédpanelt. A keresést korlátozhatjuk az oldalak egy csoportjára, az adott oldalra vagy a teljes kiadványra.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

Find "oldal neve"

oldal neve

annak az oldal(ak)nak a neve, amelyiken a keresést végre kell hajtani. Több oldal esetében az oldalak nevét a |=Alt+124 jellel válasszuk el. A keresést az adott sorrendben végzi el. Használjuk az ALL-t az összes oldalon való kereséshez, vagy a CURRENT-et a csak az adott oldalon való kereséshez.

Példa:

A következő példa a Tartalom és a Bevezetés oldalakon fogja az olvasó által megadott szöveget keresni.

Find "Tartalom|Bevezetés"

A következő példa az egész kiadványban fogja az olvasó által megadott szöveget keresni.

Find "ALL"

A következő példa az aktuális oldalon fogja az olvasó által megadott szöveget keresni.

Find "CURRENT"


FindFirst/Az első keresése

Cél:

A szövegkereső párbeszédpanel megjelenítése nélkül megkeresi a keresett szövegnél megadott kifejezést a megadott oldalakon. A keresést korlátozhatjuk az oldalak egy csoportjára, az adott oldalra vagy a teljes kiadványra. További találatok kereséséhez használjuk a FindNext műveletet.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

FindFirst "keresett szöveg" "oldal neve"

keresett szöveg

az adott oldalon keresendő szöveg

oldal neve

annak az oldal(ak)nak a neve, amelyiken a keresést végre kell hajtani. Több oldal esetében az oldalak nevét a |=Alt+124 jellel válasszuk el. A keresést az adott sorrendben végzi el. Használjuk az ALL-t az összes oldalon való kereséshez, vagy a CURRENT-et a csak az adott oldalon való kereséshez.

Példa:

A következő példa a Tartalom és a Bevezetés oldalakon fogja a pingvin szöveget keresni.

Find "pingvin" "Tartalom|Bevezetés"

A következő példa az egész kiadványban fogja a pingvin szöveget keresni.

Find "pingvin" "ALL"

A következő példa az aktuális oldalon fogja a pingvin szöveget keresni.

Find "pingvin" "CURRENT"


FindNext/Következő keresése

Cél:

A FindFirst. művelettel megkezdett keresést folytatja, a következő előfordulást keresi meg.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

FindNext

Példa:

FindNextSúgó funkciók

HelpTopic/Súgó témakör

Cél:

Megjelenít egy témkört a kiadványhoz tartozó súgóban. A Kiadvány tulajdonságai menünél meg kell adnunk egy súgó fájlt, mielőtt ezt a parancsot használnánk.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

HelpTopic "témakör címe"

témakör címe

a súgó fájlban lévő témakör címe.

Példa:

HelpTopic "Index"Leállítás

Exit/Kilépés

Cél:

Kilép a kiadványból egy megerősítést (igen/nem) váró párbeszédablakkal. Ha üresen hagyjuk a cím és üzenet paramétereket, akkor párbeszédablak nélkül, azonnal kilép a program.

Kategória:

Üzenetek/Párbeszédek

Szintaxis:

Exit "cím" "üzenet"

cím

a címsor szövege

üzenet

a párbeszédpanelen megjelenő szöveg. Sortöréshez a pipa (| = Alt+124; Alt Gr+w) karaktert használhatjuk.

Példa:

Exit "Kilépés" "Tényleg ki akar lépni?"Megjegyzés: Megváltoztathatjuk a kilépés ablakban használt betűtípust és ikont a Kiadvány tulajdonságai | Interfész menünél.