Multimédia műveletek
Previous Topic  Next Topic 

Médiafájlok

PlayCartoonFile/Rajzfilm lejátszása

Cél:

Egy NeoToon-nal készített animációt játszik le.

Kategória:

Multimedia

Szintaxis:

PlayCartoonFile "kezdési x koordináta" "kezdési y koordináta" "befejezési x koordináta" "befejezési y koordináta" "fájlnév" "lejátszás száma" "késleltetés" "mód"

kezdési x koordináta, kezdési y koordináta, befejezési x koordináta, befejezési y koordináta

A megadott képernyő-koordinátáknak megfelelő útvonalon fog az alakzat mozogni (használjuk a -1 értéket a képernyő közepének megadásához). Ha a kezdeti és a befejezési koordináták megegyeznek, akkor a rajzfilm egyhelyben marad. A művelet beszúrása (Insert Action) eszköz használatával elhelyezhetjük az animációt az Elhelyezés/Méretezés (Placement/Scale) nyomógomb segítségével is.

fájlnév

a lejátszani kívánt fájl elérési útvonala

lejátszás száma

a kiadvány a rajzfilmet a megadott útvonalon ennyiszer játssza le.

késleltetés

az egyes lejátszások között eltelt idő milliszekundumban.

mód

Normal

a lejátszási sor egyszer történik meg, és a végrehajtás azonnal folytatódik, miután a lejátszás elkezdődött

Wait

a lejátszási sor egyszer történik meg, a végrehajtás csak a lejátszás után folytatódik

Loop

ciklikus lejátszás a háttérben


Egy nyomógombbal leállíthatjuk a lejátszást, ha ahhoz hozzárendeljük a StopMedia  parancsot.

Példa:

A következő példában egy NeoToonnal készült rajzfilm mozog a képernyő bal felső sarkából a jobb alsóba 30-szor 25 milliszekundumot várva két megjelenés között:

PlayCartoonFile "10" "10" "630" "470" "c:\minta\fish.car" "30" "25"" "NORMAL"


PlaySoundFile/Hangfájl lejátszása

Cél:

Egy audió (WAV) vagy zene (MDI) fájlt játszik le. Egy nyomógombbal leállíthatjuk a lejátszást, ha ahhoz hozzárendeljük a StopMedia parancsot.

Kategória:

Multimédia

Szintaxis:

PlaySoundFile "fájlnév" "mód"

fájlnév

a fájl neve és elérési útvonala

mód

Normal

a lejátszás egyszer történik meg, és a végrehajtás azonnal folytatódik, miután a lejátszás elkezdődött.

Wait

a lejátszás egyszer történik meg, a végrehajtás csak a lejátszás után folytatódik.

Loop

ciklikuslejátszás a háttérben.


Egy nyomógombbal leállíthatjuk a lejátszást, ha ahhoz hozzárendeljük a StopMedia parancsot.

Példa:

A következő példában egy zenefájlt indít el, és a háttérben folyamatosan hallható:

PlaySoundFile "c:\windows\media\ding.wav" "Loop"


PlayVideoFile/Videófájl lejátszása

Cél:

Egy videófájlt (AVI/MPG) játszik le.

Kategória:

Multimédia

Szintaxis:

PlayVideoFile "x koord." "y koord." "szélesség" "magasság" "fájlnév" "mód"

x koord., y koord.

a megjelenő ablak bal felső koordinátája pixelben. Ha -1 értéket adunk meg a bal és jobb koordinátáknál, akkor az ablak a képernyő közepén jelenik meg. A Művelet beillesztése használatával elhelyezhetjük a videót az Elhelyezés/Méretezés nyomógomb segítségével.

szélesség, magasság

a megjelenő videó méretei pixelben. -1 értékek esetén eredeti méretű lesz a videó.

fájlnév

a fájl neve és elérési útvonala

mód

Normal

a lejátszás egyszer történik meg, és a végrehajtás azonnal folytatódik, miután a lejátszás elkezdődött.

Wait

a lejátszás egyszer történik meg, a végrehajtás csak a lejátszás után folytatódik.

Loop

ciklikus lejátszás a háttérben.


Egy nyomógombbal leállíthatjuk a lejátszást, ha ahhoz hozzárendeljük a StopMedia parancsot.

Példa:

A következő példában a videó a képernyő közepén eredeti méretében jelenik meg, és a kiadványunk futása csak a lejátszás után folytatódik:

PlayVideoFile "-1" "-1" "-1" "-1" "c:\minta\sales.avi" "Wait"


Megjegyzés: Általában az AVI fájl a legalkalmasabb arra, hogy videót játsszunk le a kiadványunkban. A legtöbb AVI fájl típusához tartozó meghajtó megtalálható a Windowsban, míg a többi videoformátumhoz különálló program telepítése szükséges. Például az MPEG videók lejátszásához a Microsoft ActiveMovie™ programot kell telepíteni. A legtöbb újabb verziójú Windows tartalmazza az ActiveMovie-t, de egy régebbi telepítés esetén le kell tölteni a Microsoft www.microsoft.com honlapjáról.


StopMedia/Média leállítása

Cél:

Leállít egy lejátszás alatt álló hang, videó vagy animációs fájlt.

Kategória:

Multimédia

Szintaxis:

StopMedia "fájlnév"

fájlnév

a leállítandó multimédiás fájl neve az elérési útvonallal. Ha a fájlnév helyét üresen hagyjuk, akkor az összeset leállítja. Ha a „fájlnév” részhez a SOUND kifejezést írjuk, akkor az összes hangfájl lejátszását leállítja. Amennyiben a VIDEO kifejezést írjuk a „fájlnév” részhez, akkor az összes videófájlt állítja le.

Példa:

A következő példában egy hangfájlt állít le:

StopMedia "c:\hangok\beka.wav"Windows MCI

MCICommand/MCI parancs

Cél:

Egy parancsot küld a Windows médiavezérlő interfésznek (MCI). Magas szintű hozzáférést biztosít különböző, a számítógéphez csatlakoztatott médialejátszóhoz. (Lásd a PlaySoundFile és a PlayVideoFile parancsokat a multimédialejátszás másik lehetőségeként.)

Kategória:

Multimédia

Szintaxis:

MCICommand "parancs"

parancs

A lehetséges MCI parancsok a következők lehetnek:

Play fájlnév/eszköz {kiindulási hely} {befejezési hely}: Lejátszás

Pause eszköz: Szünet

Stop eszköz: Leállítás

Open eszköz/fájlnév {alias}: Fájl megnyitás

Close eszköz: Bezárás

Seek eszköz helyzet: Keresés

Record eszköz: Felvétel

Save eszköz fájlnév: Mentés

Set eszköz {függvény}: Beállítás

Az eszköz a multimédiás eszközt jelenti, a parancs pedig ehhez az eszközhöz tartozik. A { és } zárójelek között található elemek opcionálisak. Az MCICommand az [MCIResult] globális változóban is visszatér egy zéróval, ha a parancsot sikerült végrehajtani, vagy egy hibaszámmal, ha nem. Az MCI parancsokról a Microsoft Windows kézikönyvben olvashatunk bővebben.

Példa:

A következő példában lejátszunk egy hangfájlt. Ha nem sikerül, megjelenítünk egy figyelmeztető ablakot.

MCICommand "play c:\windows\media\ding.wav"

If "[MCIResult]" "<>" "0"

       AlertBox "Hiba!" "Egy hiba lépett fel. Száma: [MCIResult]"

EndIf


A következő példa a hatodik zeneszámot játsza le a CD-n:

MCICommand "open cdaudio"

MCICommand "set cdaudio time format tmsf"

MCICommand "play cdaudio from 6 to 7"


A következő példa egy AVI videót játszik le egy ablakban:

MCICommand "open demo.avi alias avi1"

MCICommand "play avi1 wait window"

MCICommand "close avi1"Egyszerű hangok

PlayTone/Hang lejátszása

Cél:

Egy hangot játszik le a számítógép beépített hangszóróján keresztül. Windows NT alatt ennek a parancsnak nincs hatása.

Kategória:

Multimédia

Szintaxis:

PlayTone "frekvencia"

frekvencia

a lejátszandó hang frekvenciája (Hz)

Példa:

A következő példában egy normál zenei A hang fog a hangszóróból szólni.

PlayTone "440"


SoundBuzzer/Hibahang

Cél:

Egy hiba hangjelzést szólaltat meg a számítógép hangszóróján keresztül.

Kategória:

Multimédia

Szintaxis:

SoundBuzzer

Példa:

SoundBuzzer


SystemSound/Rendszerhang

Cél:

Egy, a Windows rendszerében beállított alaphangot szólaltat meg. Ezeket a hangokat a felhasználó maga is megváltoztathatja a Windows Vezérlőpultján, így ezek a hangok mások és mások lehetnek az egyes számítógépekben.

Kategória:

Multimédia

Szintaxis:

SystemSound "hangtípus"

hangtípus

a Windows regisztrációban definiált hanghatás: SystemDefault (alaphelyzet), SystemAsterisk (kiegészítés), SystemExclamation (felkiáltás), SystemStop (stop), SystemQuestion (kérdés).

Példa:

A következő példában egy kérdés hangot szólaltat meg a számítógép.

SystemSound "SystemExclamation"Hangerőszabályozó

GetVolume/Hangerő állapota

Cél:

Egy adott eszköz hangerőszabályozójának állapotáról kaphatunk felvilágosítást. A Windows külön hangerőszabályozókat rendel minden egyes audió eszközhöz. Ezzel a művelettel a külső hangforráshoz, a digitális hangforráshoz és a zenei fájlokhoz tartozó hangerőszabályozókról, illetve a Mesterszabályozóról kaphatunk informcációt.

Kategória:

Multimédia

Szintaxis:

GetVolume "eszköz" "változó"

eszköz

A lehetséges hangforrástípus lehet:

AUX: külső;

CD: CD;

LINEIN: vonalbemenet;

MICROPHONE: mikrofon;

WAVE: digitális audió, hullám;

MIDI: zene,

MASTER: mesterszabályozó.

változó

az adott eszköz hangerőszabályozójának értéke 0 (kikapcsolt) és 255 (maximális) között.

Példa:

A következő példában a digitális hangforráshoz tartozó hangerőszabályozó értékét kérdezzük le, és azt a [Vol] változóban tároljuk.

GetVolume "WAVE" "[Vol]"


SetVolume/Hangerő beállítása

Cél:

Egy megadott (vagy az összes) hangforrás hangerejét állítja be. A Windowsban a különböző eszközök hangerejét külön-külön vagy egyszerre állíthatjuk be.

Kategória:

Multimédia

Szintaxis:

SetVolume "eszköz" "érték"

eszköz

a hangforrás megnevezése:

AUX: külső;

CD: CD;

LINEIN: vonalbemenet;

MICROPHONE: mikrofon;

WAVE: digitális audió, hullám;

MIDI: zene,

MASTER: mesterszabályozó.

érték

a hangerő értéke: 0 (kikapcsolva) és 255 (maximális) közötti szám.

Példa:

A következő példában a digitális audió hangerejét 100-ra állítjuk:

SetVolume "WAVE" "100"