Objektumok
Previous Topic  Next Topic 

Összes objektum

ShowObject/Objektum megjelenítése

Cél:

Egy rejtett objektumot jelenít meg az oldalon.

Category:

Objektumok

Szintaxis:

ShowObject "objektum név" "effektus" "sebesség"

objektum neve

annak az objektumnak a neve, amelyet meg akarunk jeleníteni.

effektus

a megjelenítés alatt alkalmazható effektus: Nincs (None); Áttűnés (Dissolve); Diafilm balra (Slide Left); Diafilm jobbra (Slide Right); Diafilm felfelé (Slide Up); Diafilm lefelé (Slide Down); Szétrobbanás (Explode); Robbanás befelé (Implode); Hullám vízszintesen (Wave Horizontal); Hullám függőlegesen (Hullám függőlegesen); Kettévágás vízszintesen (Split Horizontal); Kettévágás függőlegesen (Split Vertical); Elsötétítés balra (Wipe Left); Elsötétítés jobbra (Wipe Right); Elsötétítés felfelé (Wipe Up); Elsötétítés lefelé (Wipe Down); Körkörös (Circle); Négyzetes (Grow); Tégla (Blocks); Sakktábla (Checkerboard); Téglaszerű áttűnés (Block Dissolve); Elhalványulás (Fade); Oldallapozás (Page Turn); Átlátszó (Transparent).

Bedolgozók szintén rendelkezésre állnak további effektusok alkalmazásához.

sebesség

az effektus sebessége: 0 (leggyorsabb) és 10 (leglassabb) közötti érték.

Példa:

ShowObject "Nyomogomb1" "Dissolve" "3"


HideObject/Objektum elrejtése

Cél:

Hide an object with an optional animated effect.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

HideObject "objektum neve" "effektus" "sebesség"

objektum neve

annak az objektumnak a neve, amelyet el akarunk rejteni.

effektus

az elrejtés alatt alkalmazható effektus: Nincs (None); Áttűnés (Dissolve); Diafilm balra (Slide Left); Diafilm jobbra (Slide Right); Diafilm felfelé (Slide Up); Diafilm lefelé (Slide Down); Szétrobbanás (Explode); Robbanás befelé (Implode); Hullám vízszintesen (Wave Horizontal); Hullám függőlegesen (Hullám függőlegesen); Kettévágás vízszintesen (Split Horizontal); Kettévágás függőlegesen (Split Vertical); Elsötétítés balra (Wipe Left); Elsötétítés jobbra (Wipe Right); Elsötétítés felfelé (Wipe Up); Elsötétítés lefelé (Wipe Down); Körkörös (Circle); Négyzetes (Grow); Tégla (Blocks); Sakktábla (Checkerboard); Téglaszerű áttűnés (Block Dissolve); Elhalványulás (Fade); Oldallapozás (Page Turn); Átlátszó (Transparent).

Bedolgozók szintén rendelkezésre állnak további effektusok alkalmazásához.

sebesség

az effektus sebessége: 0 (leggyorsabb) és 10 (leglassabb) közötti érték.

Példa:

HideObject "Nyomogomb1" "Dissolve" "3"


EnableObject/Objektum engedélyezése

Cél:

Engedélyezi az adott objektumot. Az engedélyezett objektum reagál az egér és billentyűzet eseményekre. (Az objektum letiltását lásd a DisableObject műveletnél.)

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

EnableObject "objektumnév"

objektumnév

az engedélyezendő objektum vagy objektumcsoport neve

Példa:

EnableObject "nyomogomb1"


DisableObject/Objektum letiltása

Cél:

Letiltja az adott objektumot. A letiltott objektumnál hatástalan az összes egér és billentyűzet esemény. A letiltott objektumok halványabban jelennek meg, hogy figyelmeztessék az olvasót erre. (Az objektum engedélyezését lásd az EnableObject műveletnél.)

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

DisableObject "objektumnév"

objektumnév

a letiltandó objektum vagy objektumcsoport neve

Példa:

DisableObject "nyomogomb1"


GetObjectInfo/Objektum információk

Cél:

Egy objektum helyzetéről, méretéről, láthatóságáról és engedélyezettségéről kaphatunk információkat. Ez akkor válhat fontossá, amikor meg akarjuk változtatni a jelenlegi állapotát.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

GetObjectInfo "objektum név" "információ típusa" "változó"

objektum név

annak az objektumnak a neve, amelyről információt akarunk megtudni

információ típusa

Látható (Visible), Engedélyezett (Enabled), Balra (Left: szülőobjektumtól való távolság balra), Felül (Top: szülőobjektumtól való távolság felül), Szélesség (Width), Magasság (Height), Kiválasztott szöveg (SelectedText; a Szövegbeviteli mező és Cikk objektum kijelölésének másolására használhatjuk), Kurzor helyzete (CursorPosition; a Szövegbeviteli mező objektumban), Felirat (Caption; pl. nyomógombon), Kép szélessége (ImageWith; a Kép objektumba betöltött kép eredeti szélessége), Kép magassága (ImageHigh; a Kép objektumba betöltött kép eredeti magassága), Fájlnév (Filename; csak abban az esetben lehet használni, ha az objektum fájlt használ),  Médiahossz (MediaLength; a videó vagy hangklipp hossza, amit a Medialejátszó eszköz betöltött), AbsLeft (a kiadvány ablakától való távolság balra), AbsTop (a kiadvány ablakától való távolság felül).
Egyszerre csak egy infomációt lehet lekérdezni!

változó

a Visible és az Enabled típusoknál a tartalma lehet True (Igaz) vagy False (Hamis), a Left, Top, Width és Height típusoknál numerikus értékű, a FileName, SelectedText és Caption szöveges típusú lesz.

Példa:

A következő példánál megvizsgáljuk, hogy a PushButton1 objektum állapota látható-e, és ezt a [Status] változóban tároljuk. Amennyiben nem látható, láthatóvá tesszük a ShowObject művelettel.


GetObjectInfo "PushButton1" "Visible" "[Status]"

If "[Status]" "=" "False"

       ShowObject "PushButton1" "Dissolve" "3"

EndIf


MoveObject/Objektum mozgatása

Cél:

Megváltoztatja egy objektum helyét az ablakban.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

MoveObject "objektum neve" "x koordináta" "y koordináta"

objektum neve

a mozgatni kívánt objektum neve.

x koordináta, y koordináta

az objektum új relatív helyzete a kiadvány ablakának bal felső sarkához képest pixelben a mozgatás után.

Példa:

A következő példa egy négyszög objektumot áthelyez a képernyő bal felső sarkába.


MoveObject "Rectangle1" "5" "5"


MoveObjectAlongPath/Objektum mozgatása útvonal mentén

Cél:

Move an object along a predefined trajectory.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

MoveObject "objektum neve" "pályagörbe" "sebesség" "mód" "szubrutin"

objektum neve

a mozgatni kívánt objektum neve

pályagörbe

az objektum által követett útvonal szakaszok koordinátái (x1,y1,x2,y2,...), amelyeket vessző választ el. A koordináták a kiadvány bal felső sarkától számítanak, amelynek a koordinátája 0,0.

sebesség

az a sebesség, amellyel az objektum a görbén mozog. Az tényleges sebesség függ az olvasó számítógépétől és a grafikus kártyájától is!

mód

egy a következők közül


Normal

a mozgatás egyszer történik meg, és a szkript végrehajtása azonnal folytatódik, miután a lejátszás elkezdődött.

Wait

a mozgatás egyszer történik meg, a szript végrehajtása csak a lejátszás után folytatódik.

Loop

ciklikus lejátszás a háttérben.


A következő opciókat az előzők valamelyikével kombinálhatjuk:

Restore

visszaállítja az objektumot a kiindulási ponthoz.

Center

az objektum közepe fog a pályagörbén mozogni. Ez az alapállapot.

LeftTop

az objektum bal felső sarka mozog a pályagörbén.

szubrutin (opcionális)

egy szubrutin neve, amit a mozgatás végén fog végrehajtani. Bővebb információt a szubrutinokról a Kiadvány tulajdonságai Műveletek résznél találhatunk.

Példa:

MoveObjectAlongPath "Picture1" "589,135,74,303,405,365" "10" "Normal+Restore+Center" ""


StopMovingObject/Mozgó objektum leállítása

Cél:

Leállít egy MoveObjectAlongPath művelettel elindított objektumot.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

StopMovingObject "objektum neve"

objektum neve

egy létező objektum neve. Ha üresen hagyjuk, az összes mozgó objektumot leállítja.

Példa:

StopMovingObject "Picture1"


SizeObject/Objektum átméretezése

Cél:

Egy objektum szélességét és magasságát állítja át.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

SizeObject "objektum név" "szélesség" "magasság"

objektum neve

annak az objektumnak a neve, amelyet át akarunk méretezni.

szélesség

az objektum új szélessége pixelben. Állítsuk "-1"-re, ha ezt az értéket meg akarjuk tartani.

magasság

az objektum új magassága pixelben. Állítsuk "-1"-re, ha ezt az értéket meg akarjuk tartani.

Példa:

A következő példában egy négyszög új méreteit adjuk meg:

SizeObject "Rectangle1" "250" "100"


ObjectToFront/Objektumot előre

Cél:

Egy objektumot az oldalon az összes többi elé (fölé) helyez.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ObjectToFront "objektum név"

objektum neve

az előrehozandó objektum neve.

Példa:

ObjectToFront "Kép1"


ObjectToBack/Objektumot hátra

Cél:

Egy objektumot az oldalon az összes többi mögé (alá) helyez.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ObjectToBack "objektum név"

objektum neve

a hátraküldendő objektum neve.

Példa:

ObjectToBack "kép1"


FocusObject/Objektum fókusz

Cél:

A billentyűzet beviteli fókuszát állítja a megadott objektumra. (A megadott objektumnál fog a kurzor megjelenni, így adatot lehet bevinni.) Ezt a műveletet főként Szövegbeviteli mező objektumoknál használjuk. Azoknál az objektumoknál, amelyeknél nem lehetséges bevitel a billentyűzetről, ez a művelet hatástalan.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FocusObject "objektum neve"

objektum neve

a fókuszálni kívánt objektum neve

Példa:

A következő példában a kurzor a TextEntry1 objektumban fog megjelenni.

FocusObject "TextEntry1"


RefreshObject/Objektum frissítése

Cél:

Az objektum tartalmát aktualizálja. A műveletet olyankor alkalmazzuk, amikor a kiadvány futtatása alatt az objektum tartalma megváltozik. Azoknál az objektumoknál, amelyek nem támogatják a frissítést, figyelmen kívül marad a művelet.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

RefreshObject "objektum neve"

objektum neve

a frissíteni kívánt objektum neve.

Példa:

A következő példában egy web-böngésző tartalmát frissítjük:

RefreshObject "WebBrowser1"


GetObjectHandle/Objektumkezelő

Cél:

A megadott objektum Windows kezelőjének (Windows handle, HWND) megállapítása. Ezt a műveletet az igényesebb bedolgozóknál használjuk az objektumok kezeléséhez.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

GetObjectHandle "objektum neve" "változó "

objektum neve

annak a létező objektumnak a neve, amelynek meg akarjuk tudni a Windows kezelőjét

változó

a kezelő tárolásának helye

Példa:

A következő példában a ListBox1 objektum kezelőjét kérdezi le, és eltárolja a [kezelo] változóban.

GetObjectHandle "ListBox1" "[kezelo]"


SetObjectFill/Objektum kitöltés

Cél:

A megadott objektumnál beállítja a kitöltőszínt és a mintát.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

SetObjectFill "objektum neve" "fill color" "fill style" "transparent"

objektum neve

egy létező objektum neve

kitöltőszín

Az objektumot kitöltő szín. Lásd Színek definiálása részt.

kitöltő minta

a kívánt kitöltési minta stílusa. Tömör (S, SOLID) szín, Üres (H, HOLLOW), vagy egy szám lehet 2 és 48 között, ami a NeoBook beépített mintáira utal.

átlátszó

ha megadunk egy kitöltő mintát, és itt "TRUE" értéket adunk meg, akkor a minta átlátszó lesz, ha ennek az értéke "FALSE", akkor rendesen fog megjelenni.

Példa:

SetObjectFill "PushButton12" "248,192,160" "15" "False"


SetObjectLine/Objektum körvonal

Cél:

A megadott objektumnál beállítja a vonal színét, vastagságát és stílusát.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

SetObjectLine "objektum neve" "color" "width" "style"

objektum neve

egy létező objektum neve

szín

a vonal színe. Lásd Színek definiálása részt.

vastagság

a vonal vastagsága (pontokban). 0= nincs vonal

stílus

a vonal stílusa. 0 = tömör, vagy 1 és 6 közötti szám a megfelelő stílushoz

Példa:

SetObjectLine "Rectangle1" "Red" "3" "0"


SetObjectFont/Objektum betűtípusa

Cél:

A megadott objektumnal beallitja a betutipust, meretet es stilust.  Csak a Felirattal vagy szoveggel rendelkezo objektumokra van hatassal.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

SetObjectFont "objektum neve" "szin" "nev" "meret" "stilus" "kar.keszl"

objektum neve

egy létező objektum neve

szín

Lásd Színek definiálása.

név

a betűtípus neve

méret

a betű mérete (pontokban)

stílus

NORMAL, vagy a következők bármely kombinációja BOLD: félkövér, ITALIC: dőlt, UNDERLINE: aláhúzott, STRIKEOUT: áthúzott

kar.készl.

a kedvezményezett karakterkészlet. Az alapbeállítás: "DEFAULT_CHARSET" (alap karakterkészlet).

Példa:

SetObjectFont "PushButton1" "Black" "Arial" "10" "Bold+Italic" "DEFAULT_CHARSET"


SetObjectCaption/Objektumfelirat

Cél:

A megadott objektumon kicsereli a felirat szoveget. Csak azoknal az objektumoknal hatasos, amelyek rendelkeznek felirat mezovel.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

SetObjectCaption "objektum neve" "felirat"

objektum neve

egy létező objektum neve

felirat

az objektumhoz rendelni kívánt felirat (Caption).

Példa:

SetObjectCaption "PushButton1" "Kattintson ide!"


SetObjectFileName/Objektum fájlnév

Cél:

A megadott objektumnal beallitja a hozzatartozo fajlt. Csak azoknal az objektumoknal hatasos, amelyek rendelkeznek fajl mezovel.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

SetObjectFileName "objektum neve" "fajlnev"

objektum neve

egy létező objektum neve

fajlnev

az objektumba betoltendo fajl neve

Példa:

SetObjectFileName "Picture1" "[PubDir]minta.jpg"Animált GIF

GIFPlay/GIF lejátszása

Cél:

Programbol indithatunk el egy animalt GIF objektumot.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

GIFPlay "objektum neve" "loop count"

objektum neve

a lejatszando Animalt GIF objektum neve

lejatszasok szama

ha az erteke „0" (nulla), akkor a lejatszas folyamatos. A leallitashoz a GIFStop muveletet hasznalhatjuk.

Példa:

A következő példa elindítja az AnimatedGIF1 objektumot, és azt egyszer játssza le.

GIFPlay "AnimatedGIF1" "1"


GIFStop/GIF leállítása

Cél:

Egy futo GIF animaciot allit le.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

GIFStop "objektum neve"

objektum neve

a leallitando GIF objektum neve

Példa:

GIFStop "AnimatedGIF1"Médialejátszó

MediaPlayerPlay/Médialejátszó indítása

Cél:

Egy medialejatszo objektum lejatszasanak inditasa.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

MediaPlayerPlay "objektum neve"

objektum neve

annak a medialejatszo objektumnak a neve, amelyiknek a lejatszasat el akarjuk inditani.

Példa:

MediaPlayerPlay "MediaPlayer1"


MediaPlayerStop/Médialejátszó leállítása

Cél:

Egy medialejatszo  objektum objektum lejatszasanak leallitasa.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

MediaPlayerStop "objektum neve"

objektum neve

annak a medialejatszo objektumnak a neve, amelyiknek a lejatszasat le akarjuk allitani.

Példa:

MediaPlayerStop "MediaPlayer1"


MediaPlayerPause/Médialejátszó szünet

Cél:

Egy medialejatszo objektum lejatszasanak szuneteltetese.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

MediaPlayerPause "objektum neve"

objektum neve

annak a medialejatszo objektumnak a neve, amelyiknek a lejatszasat szuneteltetni szeretnenk.

Példa:

MediaPlayerPause "MediaPlayer1"


MediaPlayerRewind/Médialejátszó visszaállítás

Cél:

Egy medialejatszo objektummal lejatszott fajlt az elejere allit.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

MediaPlayerRewind "objektum neve"

objektum neve

annak a medialejatszo objektumnak a neve, amelyiket vissza szeretnenk allitani az elejere.

Példa:

MediaPlayerRewind "MediaPlayer1"Időzítő

TimerStart/Időzítő indítása

Cél:

Aktival egy inaktiv idozito objektumot.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

TimerStart "objektum neve" "idokoz"

object name

az aktivalando idozito neve.

idokoz

az idozito esemenyeinek vegrehajtasaig valo varakozas ideje ezredmasodpercben.

Példa:

TimerStart "Timer1" "2000"


TimerStop/Időzítő leállítása

Cél:

Leallit egy aktiv idozito objektumot.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

TimerStop "objektum neve"

objektum neve

az inaktivalando idozito neve.

Példa:

TimerStop "Timer1"Lista és legördülő lista

ListBoxGetItem/Elem listából

Cél:

Megadja az adott sorban levo elem szoveget egy adott Lista es legordulo lista objektumban.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ListBoxGetItem "objektum neve" "sor szama" "valtozo"

objektum neve

annak a Lista vagy Legordulo lista objektumnak a neve, amelyikben meg akarjuk tudni az egyik elem szoveget.

sor szama

annak a sornak a szama, amelyiknek a szoveget meg szeretnenk kapni. A lista elso elemenek sorszama 1, a masodike 2 stb.

valtozo

ahol a szoveg tarolasra kerul.

Példa:

ListBoxGetItem "ListBox1" "5" "[Eredmeny]"


ListBoxAddItem/Elem listához

Cél:

Hozzaad egy elemet egy adott Lista es legordulo lista objektumhoz.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ListBoxAddItem "objektum neve" "sor szama" "elem szovege"

objektum neve

annak a Lista vagy Legordulo lista objektumnak a neve, amelyikhez hozza akarunk adni egy elemet.

sor szama

annak a sornak a szama, ahova az elemet el akarjuk helyezni. 0 (nulla) eseten a lista vegere kerul az elem.

elem szovege

a lista elemenek a szovege.

Példa:

ListBoxAddItem "ListBox1" "0" "Wesselényi Miklós"


ListBoxMoveItem/Elem áthelyezése listában

Cél:

Egy elem athelyezese egy masik sorba egy adott Lista es legordulo lista objektumban.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ListBoxMoveItem "objektum neve" "kiindulo sor szama" "cel sor szama"

objektum neve

annak a Lista vagy Legordulo lista objektumnak a neve, amelyikben at akarunk helyezni egy elemet egy masik sorba.

kiindulo sor szama

annak a sornak a szama, ahonnan az elemet at akarjuk helyezni. A lista elso elemenek sorszama 1, a masodike 2 stb.

cel sor szama

annak a sornak a szama, ahova az elemet at akarjuk helyezni.

Példa:

ListBoxMoveItem "ListBox1" "1" "5"


ListBoxDeleteItem/Elem törlése listából

Cél:

Eltavolit egy elemet egy Lista es legordulo lista objektumbol.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ListBoxDeleteItem "objektum neve" "sor szama"

objektum neve

annak a Lista vagy Legordulo lista objektumnak a neve, amelyikben ki akarunk torolni egy elemet.

sor szama

annak a sornak a szama, ahonnan az elemet ki akarjuk torolni. A lista elso elemenek sorszama 1, a masodike 2 stb. Amennyiben az "ALL" szot irjuk ebbe a mezobe, akkor az osszes elemet torli.

Példa:

ListBoxDeleteItem "ListBox1" "3"


ListBoxChangeItem/Elem kicserélése listában

Cél:

Kicserel egy elemet egy adott Lista es legordulo lista objektumban.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ListBoxChangeItem "objektum neve" "sor szama" "uj elem szovege"

objektum neve

annak a Lista vagy Legordulo lista objektumnak a neve, amelyikben ki akarunk cserelni egy elemet.

sor szama

annak a sornak a szama, ahol az elemet ki akarjuk cserelni. A lista elso elemenek sorszama 1, a masodike 2 stb.

uj elem szovege

a lista uj elemenek a szovege.

Példa:

ListBoxChangeItem "ListBox1" "3" "Wesselényi Miklós"


ListBoxSize/Lista mérete

Cél:

Meghatarozza egy adott Lista es legordulo lista objektumban az osszes elem szamat.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ListBoxSize "objektum neve" "valtozo"

objektum neve

annak a Lista vagy Legordulo lista objektumnak a neve, amelyiknek a meretet meg akarjuk tudni.

valtozo

ahol a lista meretet taroljuk.

Példa:

ListBoxSize "ComboBox1" "[sorokszama]"

AlertBox "Információ" "A lista [sorokszama] elemet tartalmaz."


ListBoxFindItem/Elem keresése listában

Cél:

Kikeres egy megadott szovegu elemet egy adott Lista es legordulo lista objektumban.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ListBoxFindItem "objektum neve" "keresett szoveg" "valtozo"

objektum neve

annak a Lista vagy Legordulo lista objektumnak a neve, amelyikben meg akarjuk talalni a keresett szoveggel megegyezo elemet.

keresett szoveg

az a szoveg, amelyet a lista elemei kozott meg akarunk keresni.

valtozo

Ebben tarolja a NeoBook annak a sornak a szamat, amelyikben a keresett szoveg eloszor elofordul. Ha nincs ilyen szoveg a listaban, akkor a valtozo erteke 0 (nulla).

Példa:

A következő példában megkeresünk egy adott szöveget egy listában. Ha létezik, akkor kitöröljük azt a sort, amelyik tartalmazza.

ListBoxFindItem "ComboBox1" "Deák Ferenc" "[Talalat]"

If "[Talalat]" "<>" "0"

       ListBoxDeleteItem "ComboBox1" "[Talalat]"

EndIf


ListBoxSort/Listaelemek sorba rendezése

Cél:

Nevsorba rendezi egy adott Lista es legordulo lista objektum elemeit.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ListBoxSort "objektum neve" "sorbarendezes allapota"

objektum neve

annak a Lista vagy Legordulo lista objektumnak a neve, amelynek az elemeit sorba akarjuk rendezni.

sorbarendezes allapota

"True", ha a sorbarendezest be akarjuk kapcsolni, "False", ha nem

Példa:

ListBoxSort "ListBox1" "True"Tolószabályozó

TrackbarSetMax/Tolószabályozó maximális értékének beállítása

Cél:

Egy toloszabalyozo tartomanyanak maximalis erteket allitja be.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

TrackBarSetMax "objektum neve" "maximalis ertek"

objektum neve

a beallitando toloszabalyozo neve.

maximalis ertek

a toloszabalyozo maximalis erteke.

Példa:

A következő példában a tolószabályozó maximális értékét 100-ra állítjuk:

TrackBarSetMax "Trackbar1" "100"


TrackbarSetMin

Cél:

Egy toloszabalyozo tartomanyanak minimalis erteket allitja be.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

TrackBarSetMin "objektum neve" "minimalis ertek"

objektum neve

a beallitando toloszabalyozo neve.

minimalis ertek

a toloszabalyozo minimalis erteke.

Példa:

A következő példában a tolószabályozó minimális értékét 10-re állítjuk:

TrackBarSetMin "TrackBar1" "0"Webböngésző

BrowserGoTo/Böngésző ugrás

Cél:

A Webbongeszo objektum egy honlapot tolt be a vilaghalorol vagy megjelenit egy html oldalt.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserGoTo "objektum neve" "url vagy fajlnev"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

url vagy fajlnev

a honlap cime, illetve a html oldal eleresi utvonala es neve

Példa:

BrowserGoTo "WebBongeszo1" "www.faduwart.com"

BrowserGoTo "WebBongeszo1" "C:\weboldalak\neobook4.htm"


BrowserBack/Böngésző vissza

Cél:

A Webbongeszo elozmenylistajaban szereplo megelozo oldalt tolti be.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserBack "objektum neve"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

Példa:

BrowserBack "WebBrowser1"


BrowserForward/Böngésző előre

Cél:

A Webbongeszo elozmenylistajaban szereplo kovetkezo oldalt tolti be.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserForward "objektum neve"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

Példa:

BrowserForward "WebBrowser1"


BrowserHome/Böngésző induló lap

Cél:

A Webbongeszo alaperelmezett kezdooldalakent beallitott honlap betoltese a web-bongeszo objektumba.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserHome "objektum neve"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

Példa:

BrowserHome "WebBrowser1"


BrowserSearch//Böngésző kereső

Cél:

A Webbongeszo alaperelmezett kereso oldalanak betoltese a web-bongeszo objektumba.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserSearch "objektum neve"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

Példa:

BrowserSearch "WebBrowser1"


BrowserPrint//Böngésző nyomtatás

Cél:

Az aktualis weboldalt nyomtatja ki, ami megjelenik a Webbongeszo objektumban.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserPrint "objektum neve" "opciok"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

opciok

"PrintPreview"  (nyomtatasi elokep) parameterrel a nyomtatasi elokepet mutatja a nyomtatas elott.

Példa:

BrowserPrint "WebBrowser1"


Note: Amennyiben a web-böngésző objektum Csendes üzemmódja ki van kapcsolva, nyomtatás előtt megjelenik a Windows nyomtatási ablaka. Ha ez az opció engedélyezett, a dokumentumot azonnal a nyomtatóra küldi, a Windows nyomtatási ablak megjelenítése nélkül. Lásd az Eszközpalettát további információkhoz.


BrowserStop//Böngésző leállítása

Cél:

A Webbongeszoben leallitja az eppen letoltes alatt allo oldalt vagy fajlt.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserStop "objektum neve"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

Példa:

BrowserStop "WebBrowser1"


BrowserExport/Böngésző export

Cél:

A Webbongeszo objektumbol a HTML forraskodot egy valtozoba masolja.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserExport "objektum neve" "valtozo"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

valtozo

a HTML forraskod tarolohelye

Példa:

BrowserExport "WebBrowser1" "[kod]"


BrowserFind/Böngésző keres

Cél:

egy Kereső párbeszédablakot jelenít meg, hogy az olvasó a Webbongeszo objektumban szöveget kereshessen.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserFind "objektum neve"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

Példa:

BrowserFind "WebBrowser1"


BrowserLoadFromStr/Böngésző betöltés sztringből

Cél:

A Webbongeszo objektumban megjelenít egy HTML kódban írt szöveget.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserLoadFromStr "objektum neve" "kód"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

kód

a megjelenítendő HTML kód

Példa:

BrowserLoadFromStr "WebBrowser1" "<html>....</html>"


BrowserExecScript/Böngésző szkriptvégrehajtás

Cél:

Végrehajt egy Java vagy VB szkriptet a Webbongeszo objektumban. Ehhez a muvelethez az internetes biztonsag/aktiv szkript opcioja engedelyezve legyen. Lasd meg: Információk cseréje a böngésző és a NeoBook között részt.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserExecScript "objektum neve" "szkript kod" "szkript nyelv"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

szkript kód

az alabb meghatarozott nyelvek kozul az egyikben irt szkript szovege

szkript nyelv

a következők közül az egyik:

JavaScript
JScript
VBScript

Példa:

A kovetkezo muvelet a Webbongeszo1 objektum tartalmat a "Udvozlet a NeoBookbol!" szovegre csereli:


BrowserExecScript "WebBrowser1" "text=[#34]Üdvözlet a NeoBookból![#34];|document.write(text);" "JavaScript"


BrowserGetElement/Böngésző elem értéke

Cél:

Egy HTML alapú elem tartalmát másolja egy NeoBook változóba. Ezzel a muvelettel informaciot kaphatunk egy web-alapu urlapbol. Lasd meg: Információk cseréje a böngésző és a NeoBook között.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserGetElement "objektum neve" "elem neve" "valtozo"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

elem neve

a HTML elem neve

valtozo

a megkapott adat tárolási helye

Példa:

A kovetkezo pelda a Webbongeszo1 objektumbol a Vezeteknev HTML szovegdoboz tartalmat masolja a [Nev] NeoBook valtozoba:


BrowserGetElement "Webbongeszo1" "Vezeteknev" "[Nev]"


BrowserSetElement/Böngésző elem értékadása

Cél:

Egy HTML alapú elem tartalmának értékét adhatjuk meg. Ezt a mSet the contents of an HTML-based element. Ezzel a muvelettel web-alapu urlapot tudunk kitolteni. Lasd meg: Információk cseréje a böngésző és a NeoBook között.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

BrowserSetElement "objektum neve" "elem neve" "adat"

objektum neve

egy letezo bongeszo objektum neve

elem neve

a beallitando HTML elem neve

adat

a HTML elemben tárolandó adat

Példa:

A kovetkezo pelda a Vezeteknev HTML elem tartalmat a Webbongeszo1 objektumban "Pisti"-re allitja.


BrowserSetElement "Webbongeszo1" "Vezeteknev" "Pisti"Cikk és kapcsolt cikk

ArticleJumpTo/Cikkben ugrás

Cél:

A Cikk vagy Osszekapcsolt cikk objektumban konyvjelzovel megadott helyre ugrik.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

ArticleJumpTo "objektum neve" "konyvjelzo neve"

objektum neve

a Cikk vagy az Osszekapcsolt cikk objektum neve (ami egy rtf kiterjesztesu fajl).

konyvjelzo neve

a cikkben szereplo konyvjelzo neve

Példa:

ArticleJumpTo "Cikk1" "Felül"Picture

PictureMagnify/Kép nagyítása

Cél:

Egy Kep objektum nagyitasa, illetve kicsinyitese a kepernyon. A fajl merete nem valtozik meg.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

PictureMagnify "objektum neve" "nagyitas (%)"

objektum nev

a nagyitando/kicsinyitendo kep fajljanak a neve.

nagyitas (%)

a nagyitas merteke szazalekban. Eredeti merethez irjunk 100-at, nagyitashoz 100-nal nagyobbat, kicsinyiteshez 100-nal kisebbet.

Példa:

A kovetkezo pelda ketszeresere nagyitja a kepet:


PictureMagnify "Kep1" "200"Flash Player

FlashPlay/Flash lejátszás

Cél:

Egy Flash objekum lejátszásának elkezdése.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FlashPlay "objektum neve" "mód"

objektum neve

egy meglévő Flash lejátszó objektum neve

mód

Loop: ciklikus lejátszás. A lejátszás mindig újraindul. Ha üresen hagyjuk ezt a paramétert, a lejátszás egyszer törénik meg.

Példa:

FlashPlay "Flash1" "Loop"


FlashPause/Flash szünet

Cél:

A Flash objektum lejátszását szünetelteti. Ha már „szüneteltetett”, akkor folytatja a lejátszást az adott kockától.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FlashPause "objektum neve"

objektum neve

egy meglévő Flash lejátszó objektum neve

Példa:

FlashPause "Flash1"


FlashStop/Flash leállítás

Cél:

A Flash objektum lejátszását leállítja.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FlashStop "objektum neve"

objektum neve

egy meglévő Flash lejátszó objektum neve

Példa:

FlashStop "Flash1"


FlashRewind/Flash visszaállítás

Cél:

A Flash objektumot visszaállítja az elejére.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FlashRewind "objektum neve"

objektum neve

egy meglévő Flash lejátszó objektum neve

Példa:

FlashRewind "Flash1"


FlashGotoFrame/Flash ugrás filmkockához

Cél:

A Flash objektumban egy adott képkockához ugrik.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FlashGotoFrame "objektum neve" "képkocka"

objektum neve

egy meglévő Flash lejátszó objektum neve

képkocka

a megjelenítendő képkocka száma

Példa:

FlashGotoFrame "Flash1" "10"


FlashForward/Flash előre

Cél:

A Flash objektumban egy filmkockával előrelép.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FlashForward "objektum neve"

objektum neve

egy meglévő Flash lejátszó objektum neve

Példa:

FlashForward "Flash1"


FlashBack/Flash hátra

Cél:

A Flash objektumban egy filmkockával hátralép.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FlashBack "objektum neve"

objektum neve

egy meglévő Flash lejátszó objektum neve

Példa:

FlashBack "Flash1"


FlashGetVar/Flash változó másolása

Cél:

Egy Flash változót egy NeoBook változóba másol.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FlashGetVar "objektum neve" "flash változó" "Neobook változó"

objektum neve

egy meglévő Flash lejátszó objektum neve

flash változó

a másolandó Flash változó neve

Neobook változó

a Flash adatot tároló NeoBook változó neve

Példa:

FlashGetVar "Flash1" "Counter" "[Result]"


FlashSetVar/Flash változó beállítása

Cél:

Egy Flash objektum változójának egy értéket ad.

Kategória:

Objektumok

Szintaxis:

FlashSetVar "objektum neve" "flash változó" "érték"

objektum neve

egy meglévő Flash lejátszó objektum neve

flash változó

a Flash változó neve, aminek értéket akarunk adni

érték

a Flash változóhoz rendelendő érték

Example:

FlashSetVar "Flash1" "Counter" "50"