A sokszög / forrópont eszköz
Previous Topic  Next Topic 

A Sokszög/forrópont eszközzel különböző típusú és alakú objektumokat hozhatunk létre. A sokszög megjeleníthet egy háttér képet és át tudja magát alakítani a kép alakjának megfelelően. Egy sokszöget vagy kézzel hozhatunk létre az egér segítségével, vagy automatikusan, egy kép importálásával.


Egy sokszög készítése az egér segítségével, kézzel

 1. Válasszuk ki a Sokszög/Forrópont eszközt az Eszközpalettáról, majd a kiadványban helyezzük a kurzort arra a pontra, ahol a sokszög kezdődjön.
 2. Nyomjuk le az egér bal gombját, majd húzzunk egy vonalat addig a pontig, ahol az első oldalnak végződnie kell.
 3. Engedjük fel az egér gombját. Ezután mozgassuk oda a kurzort, ahol a második oldalnak kell végződnie. A kurzort követi a vonal.
 4. A megfelelő helyen kattintsunk az egér bal gombjával.
 5. Ismételjük meg ezt a lépést annyiszor, amennyiszer szükséges. (Egy sokszög legalább három oldalból áll!)
 6. A sokszög bezárásához kattintsunk a kiindulópontra, vagy bárhol kattintsunk az egér jobb gombjával.


Miután végeztünk, megjelenik a sokszög a képernyőn. Mint minden más objektumnál, a sokszög körül is megjelennek a kis fekete négyszögek, amelyek segítségével átalakíthatjuk.Ha az egész sokszöget akarjuk mozgatni, akkor a belsejénél fogva ragadjuk meg az egérrel, és vigyük a megfelelő helyre. Amennyiben csak az egyik csúcspontot akarjuk odébbmozgatni, akkor ragadjuk meg a megfelelő kis négyszöget, és vigyük a megfelelő helyre. (A kurzornál megjelenik egy iránymutató jel.)


Újabb csomópontokat is adhatunk a sokszöghöz. Ha a kijelölt sokszög oldalvonala fölé helyezzük a kurzort, megjelenik egy jel.  Kattintsunk a kívánt helyre az egérrel, és megjelenik egy újabb csomópont, amit elmozgathatunk a kívánt helyre.


A felesleges csomópontokat úgy tudjuk eltávolítani, ha fölötte a Ctrl gombot lenyomva rákattintunk az egérrel. (A kurzornál megjelenik egy iránymutató jel.)


Sokszög készítése egy képfájl segítségével

 1. Válasszuk ki a Sokszög/Forrópont eszközt az Eszközpalettáról, majd a kiadványban helyezzük a kurzort arra a pontra, ahol a sokszög kezdődjön.
 2. Kattintsunk egyszer az egér bal gombjával.

  Megjelenik a Windows fájlkiválasztó ablaka.

 3. Válasszuk ki a megfelelő képfájlt.


Miután kiválasztottuk a fájlt, a NeoBook a képet megpróbálja sokszöggé alakítani. Az átalakítás folyamán a NeoBook a kép átlátszó színét használja a sokszög körvonalának meghatározásához. Alaphelyzetben a NeoBook feltételezi, hogy az átlátszó szín a kép bal alsó sarkában lévő pixel színe. Ha szükséges, választhatunk egy másik színt is A sokszög/forrópont tulajdonságai ablakban.


Amikor a sokszög objektumhoz készítünk képet, világosan el kell különíteni azokat a részeket, amelyek átlátszóak lesznek. Az alábbi ábrán a fekete az átlátszó rész az eredeti képen. Amikor ezt a Sokszög/forrópont objektumba importáljuk, a fekete részt a NeoBook levágja, és a jobb oldali sokszög alakot hozza létre.

Miután elkészítettük a sokszöget, módosíthatjuk a tulajdonságait, ha az egér jobb gombjával rákattintunk.


Megjelenik A Sokszög/Forrópont tulajdonságai ablak, amelyben beállíthatjuk a külalakját és működését.


A tulajdonságok ablak három – Általános, Húzd és dobd és Műveletek – részből áll, amelyeket a megfelelő ikonra kattintva érhetünk el.


Általános

A Háttér kép mező tartalmazza a sokszögben megjelenő kép elérési útvonalát. Az importálás után a fájl nem lesz a kiadvány része, kívül marad, tehát ha egy képszerkesztővel módosítjuk, a változtatás megjelenik a kiadványunkban. A fájl csak a kiadvány fordításakor válik annak részévé. A mező mellett található Mappa ikon segítségével új képet tudunk megadni. A További fájlbeállítások gombra kattintva további lehetőségek állnak a gyakorlott NeoBook felhasználók rendelkezésére, illetve a Változó gomb segítségével a fájlnevet egy változóval helyettesíthetjük.


Az Átlászó szín legördülő listánál megadhatunk a képen egy pontot, hogy melyik színt szeretnénk átlátszóvá tenni. Az összes ilyen képpont átlátszó lesz, és a háttér fog látszódni.


Ha bejelöljük A kép átlátszó része határozza meg a sokszöget opciót, az átlátszó szín fogja meghatározni a sokszög alakját, ahogyan azt az előző részben leírtuk. Ha ez nincs bejelölve, a sokszöget kézzel kell kialakítanunk.


A Tömörség csúszkával a kép mögötti hátteret vagy annak egy részét tehetjük láthatóvá. Minél inkább balra toljuk a csúszkát, annál jobban fog látszódni a háttér. Ezt alfa-csatorna átlátszósági effektusnak is nevezik. Ha a képet a maga tömörségében akarjuk megjeleníteni, a csúszkát toljuk teljesen jobbra. A Tömörség opció csak a 16 millió színű kiadvány esetében lehetséges.


Húzd&dobdA Sokszög objektumot konfigurálhatjuk úgy, hogy támogassa a húzd és dobd műveletet, így az olvasó az egér segítségével mozgathatja azt. A választható módok: Nincs, Kézi, Automatikus. Ha a Nincs van kiválasztva, a húzd és dobd művelet nem lehetséges. Amennyiben a Kézi van bejelölve, az olvasó az objektumot az oldalon bárhova viheti. Az Automatikus lehetőség azt jelenti, hogy az olvasó csak bizonyos, előre megadott objektumokra dobhatja le, amelyek a listában szerepelnek. A módokat megváltoztathatjuk a Húzd&Dobd eseménnyel, amiről a Műveletek résznél olvashatunk részletesebben.


A Húzd-és-dobd alatt a NeoBook ténylegesen nem mozgatja az objektumot, hanem annak szellemképe mozog a kurzorral együtt. Az eredeti kép ezalatt látható marad, hacsak nem jelöljük be Az objektum elrejtése mozgatás közben opciót.Ha engedélyezzük Az objektum a ledobás után felül legyen opciót, ez biztosítja, hogy az elengedett objektum ne kerülhessen az alá az objektum alá, amelyikre a dobás történt.


Műveletek

Lehetőségünk van speciális műveletek végrehajtására is, amikor az olvasó az egér bal vagy jobb gombjával kattint, illetve a kurzort az objektum fölé viszi, vagy elhagyja azt, ezenkívül a Húzd-és-Dobd eseményhez is rendelhetünk műveleteket.


A Műveletek képernyőn található a szerkesztőablak, efölött pedig az eszközsor. A műveleti parancsokat begépelhetjük közvetlenül a szerkesztőbe, vagy használhatjuk a Művelet beillesztése gombot is. Megadhatunk különböző parancsokat az objektumra kattintás esetére a Bal kattintás, Jobb Kattitás ablakban, az objektum fölé érés és az objektum elhagyása esetére az Egér belépése, illetve az Egér kilépése ablakban, valamint a Húzd-és-Dobd eseménykor.


Az Egér belépése és Egér kilépése műveleteket főként objektumok megjelenítésére és elrejtésére használhatjuk. Nem célszerű Figyelmeztető ablak (AlertBox) megjelenítésére vagy időigényes számítások végzésére, mivel az olvasó nincs felkészülve ezekre, amikor az egeret a képernyőn keresztül mozgatja.


Amennyiben a Kézi vagy az Automatikus módot választjuk a Húzd&Dobd beállításainál, a Húzd-és-Dobd eseményeknél megadott műveletek végrehajtásra kerülnek az objektum ledobása után. Ha itt nem adunk meg műveleteket, akkor a NeoBook a beállítottaknak megfelelően az új helyre viszi az objketumot. Mielőtt a Húzd-és-dobd esemény bekövetkezne, a NeoBook a következő speciális változókat hozza létre. Ezeket a ledobás befolyásolására használhatjuk:


[DropAccept]

Ha ezt a változót hamisra (False) állítjuk, a ledobást megszakítja. Például:


SetVar "[DropAccept]" "False".


Ha megadjuk a ledobás célpontját (automatikus mód), felülírhatjuk ezt, és megengedhetjük, hogy az bárhova történhessen, ha ezt a változót igazra (True) állítjuk.

[DropX], [DropY]

Ez az új hely, ahova az objektum leejtésre kerül. Megváltoztathatjuk ezeket a koordinátákat, így az objektum arra a helyre fog kerülni.

[DropTarget]

Ha a ledobás megtörtént, ez a változó fogja tartalmazni a célobjektum nevét.

       

Megjegyzés: Egyszerű húzd-és-dobd műveletekhez nem szükséges ezeknek a változóknak az ismerete, és a Húzd-és-Dobd események ablakba sem kell semmilyen kódot írni.


A műveletszerkesztőről és a műveleti parancsokról A műveletekről és a változókról és Műveleti parancsok részekben olvashatunk részletesen.