Fenntartott globális változók
Previous Topic  Next Topic 

Több olyan fontos változó van, amelyeket a NeoBook automatikusan létrehoz, és frissíti azokat. Ezek a változók a kiadányunk állapotáról, az olvasó számítógépéről, az aktuális időről, dátumról stb. tartalmaz információkat. Ezeket a változókat szintén bárhol felhasználhatjuk a kiadványunkban, ugyanúgy mint a többi változót.


Csak olvasható változók

Ezeknek a változóknak az első csoportja csak olvasható, ami azt jelenti, hogy ezeket megjeleníthetjük, de nem változtathatjuk meg a SetVar vagy más műveleti parancs segítségével.


Kiadvány tulajdonságok

[CommandLine]

Parancssor paraméterek, amit a kiadványnak küldenek. Többes paraméterek sorvége [#13] jellel vannak elválasztva.

[PubAuthor]

A kiadvány szerzője, amit a Kiadvány beállítások ablakban adtunk meg.

[PubColors]

A kiadvány eredeti színfelbontása, amit a Kiadvány beállítások ablakban adtunk meg.

[PubVersion]

A kiadvány verziószáma, amit a Kiadvány tulajdonságok > Verzió infó résznél adtunk meg.

[PubLeft]

[PubTop]

A kiadvány ablakának (felhasználói ablak) belső bal [PubLeft] felső [PubTop] sarkának a helyzete képernyőkoordinátákban. Ezeket az értékeket kell hozzáadni az objektum helyzetéhez, hogy megkapjuk az abszolút helyzetét a teljes képernyőhöz képest.


Oldal tulajdonságok

[PageTitle]

Az adott oldal címe.

[PageNumber]

Az adott oldal sorszáma. Lásd még [PageNumberOffset].

[P]

ugyanaz mint [PageNumber].

[PageNumberLeft]

[PageNumberRight]

Ezeket a változókat a bal, illetve a jobb oldalon lévő számok szimulálására használhatjuk, amelyek szemben lévő oldalakon jelenik meg. Lás még [PageNumberOffset].

[PageCount]

A kiadvány oldalainak száma, nem számítva a Mester oldalt.

      

Dátum/Idő

[Time]

Az aktuális idő (óra:perc:másodperc DE/DU).

[Time24]

Az aktuális idő 24 órás formátumban.

[Hour]

Az aktuális óra.

[Minute]

Az aktuális perc.

[Second]

Az aktuális másodperc.

[DateShort]

A dátum windowsos rövid formája (pl.: 00/03/23).

[DateLong]

A dátum windowsos hosszú formája (pl.: 2000. március 23.).

[Month]

Az adott hónap neve (pl. március).

[MonthNum]

Az adott hónap sorszáma (pl. 3).

[Day]

Az adott nap neve (pl. hétfő).

[DayNum]

Az adott nap sorszáma.

[Year]

Az aktuális év (pl. 2001).


Windows/hardver

[CDRomDrive]

Az első CD-ROM meghatjó betűjele vagy „Error”, ha nincs.

[HDSerialNum]

A rendszer C: meghajtó sorozatszámával tér vissza.

[NetworkDrive]

Az első hálózati meghajtó betűjele vagy „error”, ha nincs.

[ScreenColors]

A Windowsban beállított színfelbontás.

[ScreenHeight]

A teljes Windows ablak magassága pixelben.

[ScreenWidth]

A teljes Windows ablak szélessége pixelben.

[SystemLanguage]

Az aktív rendszer nyelvének elnevezésével tér vissza (pl. „English (United States)”).

[SystemLanguageExt]

Az aktív rendszer nyelvének hárombetűs kódjával tér vissza (pl. „ENU” az amerikai angol esetében.)

[UserName]

A hálózatba belépett felhasználó neve (ha van hálózat)

[WindowsPlatform]

Az aktuális telepített Windows rendszer (Windows 95, 98, ME = 1, Windows NT, 2000, XP = 2)

[WindowsVer]

A Windows fő- és alverziószáma (pl. 4.0 a Windows 95-höz, 5.1 a Windows XP-hez)


Mappák

[MyDocuments]

Az aktív felhasználó Dokumentum mappájának elérési útvonala (a meghatjó betűjelével együtt).

[ProgramFiles]

A rendszer Program Fájlok mappájának elérési útvonala (a meghatjó betűjelével együtt).

[PubDir]

Az EXE kiadvány elérési útvonala (a meghatjó betűjelével együtt).

[SystemDir]

A Windows rendszer könyvtár elérési útvonala (a meghajtó betűjelével együtt).
(Általában C:\windows\system)

[TempDir]

A Windows átmeneti könyvtár elérési útvonala (a meghajtó betűjelével együtt).

[WindowsDir]

A Windows könyvtár elérési útvonala (a meghajtó betűjelével együtt).
(Általában c:\windows).


Üzenetek

[MCIResult]

Az MCICommand műveleti parancs használja hibaüzenet küldéséhez. Amennyiben az MCICommand sikeres, az értéke 0 (nulla), különben egy hibaszámot fog tartalmazni.

[MCIResponse]

Az MCICommand műveleti parancs használja az eszköz által visszaküldött információ tárolására. A változó tartalma (ha van egyáltalán) teljes mértékben a használt MCI parancs sztringtől függ teljes mértékben.

[LastError]

Ha letiltjuk a Hibaüenetek megjelenítése opciót a Kiadvány tulajdonságai Egyebek ablakában, a hibaüzenetet programozással kezelhetjük le ahelyett, hogy a NeoBook jelenítsen meg egy hibaüzenet ablakot. Ebben az esetben a [LastError] változóban lesz az utolsó hibaüzenet. Ezt a változót használhatjuk a műveleti parancssorozatban arra, hogy a hibaüzenetre megfelelően válaszoljon a kiadványunk. Például:

FileWrite "alkatreszek.dat" "Append" "[alkatreszszam]"

If "[LastError]" ">" ""

AlertBox "Hiba" "Az alkatrészek fájl nem elérhető."

EndIf

       

Haladó

[Embedded]

Speciális beágyazott fájl változó, amelyik jelzi, hogy a következő fájlnév az EXE fájlba ágyazódik. Lásd a Embedded változó .

[FocusedObject]

Az objektum neve, amelyik a beviteli fókuszban van.

[NeoBookVersion]

A NeoBook verziószámával tér vissza. A változó tartalmazza a fő- és alverziószámokat, ezután egy pont következik, majd a felépítés számával, ami a verzió betűjének felel meg. Például a 5.0.0 verzió “500.0" értéket vesz fel, a 5.1.1a a ”511.1" értéket. Ez a változó csak a 4.1.1d verziótól létezik, így az előző verzióknál ez a változó üres lesz.

[NBMode]

Értéke “D”, ha a kiadványt szerkesztési üzemmódban futtatjuk, vagy “R”, ha a futtatás lefordított módban történik.

[NBType]

A lefordított kiadvány típusát jelzi. “A”: alkalmazás, “S”: képernyővédő, “T”: tálca alkalmazás, “W”: webes bedolgozó.

[Self]

Annak az objektumnak a neve, amelyiknek a műveleti eseményei éppen futnak. A nem objektumokhoz tartozó műveleti eseményeknél (pl. belépés az oldalra/kilépés az oldalról) a változó üres.

[WinHandle]

A kiadványablak kezelője (HWND) (a jövőben használt mások által készített bedolgozók részére van fenntartva).

[HyperlinkClickedText]

Ez a változó annak a hipertextes kapcsoló szövegét tartalmazza, amelyikre utoljára rákattintottak. Cikknél, Összekapcsolt cikknél és egyszerű szövegnél alkalmazható.

[AppID.ProcessID]

[AppID.ProcessHandle]

[AppID.WinHandle]

Ezek a változók technikai információt tartalmaznak a Run vagy a RunInRectagle műveletekkel futtatott alkalmazásokról. Ezeknek a változóknak az első része a Run művelet egyedi azonosítószámának (AppID) változója. Például ha az AppID változó [NotePad], akkor a megfelelő ProcessID változó [NotePad.ProcessID] lesz. Ezeket a változókat általában csak a bedolgozó fejlesztők alkalmazzák.

[AppID.ExitCode]

Ez a változó az alkalmazás kilépési kódját fogja tartalmazni, amelyiket a Run vagy a RunInRectagle művelettel indítottunk el. Néhány segédprogram a kilépési kódot használja a visszatérő információk átadására, illetve hiba fellépésének jelzésére. A legtöbb Windows alkalmazás zéró kóddal fog visszatérni.

[Object.WinHandle]

Ezt a változót az CustomWindow művelettel előállított ablak kezelőjének (HWND) elérésére hasznáhatjuk.  A változó első része az ablak által használt objektum neve alapján alapul. Például egy Container1 nevű objektumból előállított egyedi ablak változója [Container1.WinHandle] lesz. (Általában csak a bedolgozó fejlesztők használják.)

[DbfError]

Az adatbázisban fellépő hiba (NeoDB plug-in)Írható/olvasható változók

A következő globális változók tartalmát pl. a SetVar paranccsal megváltoztathatjuk, mivel ezeket nem csak olvasni, hanem írni is tudjuk.


Kiadvány tulajdonságok

[AppTitle]

Az alkalmazás címsorának felirata, amelyik a tálca ikonban és a Windows Feladatkezelőjében látható. Kezdetben a [AppTitle] megegyezik a [PubTitle] változó értékével.

[PubTitle]

A kiadvány címsorának felirata.

[PubWidth]

A kiadvány belső szélessége (a felhasználói terület).

[PubHeight]

A kiadvány belső magassága (a felhasználói terület).

[PageChangeName]

Ezzel a változóval megszakíthatunk vagy átirányíthatunk egy oldalváltást, ha megváltoztatjuk értékét a Kiadvány tulajdonságai | Oldalváltáskori események ablakban. Az Oldalváltáskori események ablakban ez a változó annak az oldalnak a nevét tartalmazza, amelyikre az olvasó éppen ugrani akar. Megszakíthatjuk ezt az oldalváltást, ha kitöröljük a változó tartalmát:


SetVar "[PageChangeName]" ""

Az oldalváltást átirányíthatjuk egy másik oldalra, amennyiben a változó értékének a másik oldal nevét adjuk meg:

SetVar "[PageChangeName]" "Hibaoldal"


Amennyiben nem az Oldalváltáskori eseményeknél adjuk meg a változó értékét, az hatástalan marad.

[ShutdownStatus]

Ezzel a változóval megakadályozhatjuk, hogy az olvasó kilépjen a programból, amennyiben hamisra "False" állítjuk az értékén a Kiadvány tulajdonságai | Leálláskori események  ablakban.

SetVar "[ShutdownStatus]" "False"

Amennyiben nem a Leálláskori eseményeknél adjuk meg a változó értékét, az hatástalan marad.

[ShutdownSource]

A [ShutdownStatus] változón kívül megvizsgálhatjuk a globális [ShutdownSource] változót a Kiadvány tulajdonságai | Leálláskori események műveleteknél, hogy mi okozta a kiadvány bezárását. A következő tartalmak fordulhatnak elő:


NeoBook

A leállítást a NeoBook kilépés (Exit) művelete váltotta ki.

Windows

A leállítást a Windows kezdeményezte. A Windows többféle funkciója tudja kiváltani egy program bezárását. Ilyen lehet a számítógép kikapcsolása a Start menün keresztül, a Feladatkezelőben történő feladatbezárás, vagy a rendszer tálcáján keresztül a program ikonján keresztül történő bezárás. Általános esetben nem tagadhatjuk meg a kiadvány bezárását, ha azt a Windows-on keresztül kezdeményezték.

CloseButton

A felhasználó a kiadvány Bezárás gombjára kattintott, a rendszer menüből választotta kia bezárást vagy megnyomta az Alt+F4 gombokat.


A változó használatára lehet példa, hogy amikor a felhasználó a Bezárás gombot nyomja meg, akkor a program ne álljon le, hanem helyette a tálcán fog megjelenni:


If "[ShutdownSource]" "=" "CloseButton"

  SetVar "[ShutdownStatus]" "False"

  SetVar "[WindowState]" "Minimized"

EndIf

[StartInSystemTray]

A tálca alkalmazások futtatásakor csak egy ikon jelenik meg a tálcán. Ha azt akarjuk, hogy ehelyett egy ablakban jelenjen meg, a Kiadvány tulajdonságai | Indításkori események ablakban a következő kódot kell megadni:

SetVar "[StartInSystemTray]" "False"

Amikor az alkalmazás ablakát minimalizálja az olvasó (kis méretűre állítja az ablak jobb felső sarkában lévő „-” ikonnal), az a tálcán fog megjelenni. Ha eltávolítjuk ezt a kódot, az alkalmazás rendesen, azaz a tálcára ülve fog elindulni.

[WindowLeft]

A kiadvány ablakának bal felső sarkának X képernyőkoordinátája.

[WindowTop]

A kiadvány ablakának bal felső sarkának Y képernyőkoordinátája.

[WindowWidth]

A kiadvány  ablakának szélessége a kerettel és a gördítősávval együtt (ha van).

[WindowHeight]

A kiadvány  ablakának magassága a kerettel, a címsorral és a gördítősávval együtt (ha van).

[WindowState]

A kiadvány ablakának megjelenési állapota (normál, minimalizált, teljes).

[WindowOrder]

A kiadvány ablakának megjelenési helye, ami a Kiadvány tulajdonságai ablakban lett beállítva: Normál, Felül, Alul.

[WSHTimeOut]

Ezzel a változóval lehet az időtúllépési idő értékét (másodpercben) módosítani, amikor egy VBScript vagy JScript függvényt hajtunk végre. Használjuk a "-1" értéket a kikapcsolásához. (WSH jelentése: Windows Scripting Host.)


Oldal tulajdonságok

[PageNumberOffset]

Ennek a változónak a segítségével megváltoztathatjuk az oldal számozását a [PageNumber], a [PageNumberLeft] és a [PageNumberRight] változóknál.

A megadott értékkel csökkentett szám fog megjelenni a tényleges oldalszámhoz képest. Ez csak a megjelenést befolyásolja, a tényleges oldalszámot nem!


Húzd-és-dobd

[DropAccept]

[DropX]

[DropY]

[DropTarget]

Ezek a változók befolyásolják a húzd-és-dobd esemény végrehajtását. Lásd a Sokszög/Forrópont eszközt.


Mappák

[CurrentDir]

Az aktuális aktív mappát tartalmazza. A Run paranccsal futtatandó alkalmazás munkakönyvtárát adhatjuk meg. Ez lesz az aktív mappa, amikor az alkalmazást futtatják. Például:


SetVar "[CurrentDir]" "c:\windows"
Run "C:\MyPrograms\MyApp.exe" "" "Normal"

A Run művelet munkakönyvtárának beállítását letiltani a változó nullára állításával lehet:


SetVar "[CurrentDir]" ""


Windows

[Clipboard]

A Windows vágólap tartalma (csak szöveges formátumhoz). A vágólapon elhelyezhetünk szöveget a SetVar segítségével:

SetVar "[Clipboard]" "Ez lesz a vágólapon."

[DecimalSymbol]

The character stored in this variable is used to separate the integer part from the fractional part of a number. The default value is determined by the settings in the Windows Control Panel. Changing this variable only affects the current publication. It has no effect on Windows or other running applications. Plug-ins are also not affected unless they have been specifically designed to check for changes to this variable.


Levelezés/Internet

[MailServer]

A felhasználó SMTP e-mail szerverének neve, amin keresztül emailt lehet küldeni a  SendMail paranccsal. Ha üresen hagyjuk, a felhasználónak kell beírnia azt, mielőtt elküldene egy e-mailt, mivel ez számítógépenként változhat.


A [MailServer] változót használhatjuk arra, hogy az olvasó SMTP e-mail szerverének nevét kézzel állítsuk be. Alaphelyzetben a NeoBook megpróbálja felismerni a szerver nevét, mielőtt az olvasó levelet küldene, és az olvasóval jóváhagyatja azt. Amennyiben a Detect-et adjuk meg változónak, a NeoBook nem hagyatja jóvá a megtalált szerver nevét.


SetVar "[MailServer]" "Detect"
SendMail...

Ha a NeoBook nem találja a szervert, akkor felkéri a felhasználót, hogy adja meg.

[MailPort]

Ha a levelezőszerver a 25-ös alapbeállított kaputól (porttól) eltérőt használ, ezzel a változóval adhatjuk meg azt.


SetVar "[MailPort]" "80"

SendMail...

[MailUserID]

[MailUserPassword]

Ezt a két változót használhatjuk a SendMail műveletnél, ha a szerver hitelesítést igényel.

SetVar "[MailUserID]" "nancy123"
SetVar "[MailUserPassword]" "applesauce"
SendMail...

[HTTPUserID]

[HTTPUserPassword]

Ezt a két változót használhatjuk a HTTP műveleteknél, ha a szerver hitelesítést igényel (védelemmel ellátott szerverek).

SetVar "[HTTPUserID]" "nancy123"
SetVar "[HTTPUserPassword]" "applesauce"
DownloadFile...

[HTTPTimeOut]

Itt adhatjuk meg millimásodpercben, hogy a NeoBook mennyi időt várjon, hogy a HTTP művelet elkezdődjön, mielőtt feladná.


SetVar "[HTTPTimeOut]" "400"


Az alaphelyzetet (végtelen ideig való várakozás) a változó értékét semmire állítva kaphatjuk vissza:


SetVar "[HTTPTimeOut]" ""

[DownloadProgress]

A változó egy 0 és 100 közötti számot tartalmaz, amelyik a folyamatban lévő HTTP művelet előrehaladtát jelzi. Hosszú HTTP műveletet megszakíthatjuk a változóval, ha "Cancel"-re (Megszakít) állítjuk:

SetVar "[DownloadProgress]" "Cancel"