Nyomtatás műveletei
Previous Topic  Next Topic 

Nyomtatás

PrintPage/Oldal nyomtatása

Cél:

A kiadvány egy adott oldalát vagy oldalcsoportját nyomtatja ki.

Kategória:

Nyomtatás

Szintaxis:

PrintPage "oldal neve" "mód"

oldal neve

a kiadvány nyomtatandó oldalának neve. Oldalcsoport esetén az oldalakat a pipa (|=AltGr+w, Alt+0124) karakterrel kell elválasztani. Az oldalak nyomtatása a megadott sorrendben történik. Az összes kinyomtatásához használjuk az "ALL" paramétert, az aktuálishoz oldalhoz pedig a "CURRENT" paramétert.

mód

Egy a következő közül:

Draft

vázlat. Az oldal alacsony felbontásban kerül nyomtatásra. A képernyőhöz nagyon hasonló lesz a nyomtatás, de – mivel a képernyő felbontása viszonylag alacsony – néhány elem (vonalak, betűk) nem lesz tökéletes.

Final

végleges. Az oldal nagy felbontásban kerül nyomtatásra, nem lesz olyan pontos, mint a vázlat mód, de a legtöbb elem (különösen a vonalak és a betűk) szépek lesznek.

Példa:

PrintPage "tartalom|bevezető" "Final"


PrintImageFile/Képfájl nyomtatása

Cél:

Egy bitmapes képet (BMP, PCX, GIF stb.) nyomtat ki. A kép méretét a PrintImageFileWH művelettel jobban be tudjuk állítani.

Kategória:

Nyomtatás

Szintaxis:

PrintImageFile "fájlnév" "méretarány"

fájlnév

a képfájl neve és elérési útvonala.

méretarány

a kép nagyságát határozza meg. A méretarányt a képernyő és a nyomtatás felbontása közötti különbség kompenzálására használhatjuk. Az eredeti méret nyomtatása esetén 100%, kicsinyítés esetén 100%-nál kisebb, nagyítás esetén 100%-nál nagyobb. A papír méretéhez igazítva -1.

Példa:

PrintImageFile "c:\minta\terkep.bmp" "300%"


PrintImageFileWH/Képfájl nyomtatása, szélesség, magasság

Cél:

Egy bitmapes képet (BMP, PCX, GIF stb.) nyomtat ki adott méretben, így a nyomtató felbontásától független lesz a kép mérete.

Kategória:

Nyomtatás

Szintaxis:

PrintImageFile "fájlnév" "szélesség" "magasság"

fájlnév

a képfájl neve és elérési útvonala.

szélesség

a nyomtatott kép szélessége hüvelykben (1 hüvelyk = 25,4 mm). 0 (nulla) esetén a magassághoz képest méretarányosan.

magasság

a nyomtatott kép magassága hüvelykben (1 hüvelyk = 25,4 mm). 0 (nulla) esetén a szélességhez képest méretarányosan.

Példa:

A következő példában a kép szélessége 2 hüvelyk lesz, a magassága a szélességhez igazodik.

PrintImageFile "c:\minta\terkep.bmp" "2" "0"

A következő példában a szélesség 3,75 hüvelyk, a magasság 2,5 hüvelyk.

PrintImageFileWH "c:\samples\map.bmp" "3,75" "2,5"
PrintTextFile/Szöveges fájl nyomtatása

Cél:

Egy ASCII/ANSI vagy RTF szöveges fájt nyomtat ki.

Kategória:

Nyomtatás

Szintaxis:

PrintTextFile "fejléc szöveg" "lábléc szöveg" "fájlnév"

fejléc szöveg, lábléc szöveg (nem kötelező)

itt megadhatunk különböző kódokat is:

&f

fájlnév

&p

oldalszám

&t

nyomtatás ideje

&d

nyomtatás dátuma

&n

összes oldal száma

&&

a & szimbólum nyomtatása

fájlnév

a szöveges fájl neve és elérési útvonala.


Példa:

PrintTextFile "Súgó" "&. oldal" "c:\minta\bevezeto.txt"


PrintDataFile/Adatfájl nyomtatása

Cél:

Egy külső ASCII adatfájlt nyomtat ki (általában a FileWrite paranccsal készültet).

Kategória:

Nyomtatás

Szintaxis:

PrintDataFile "fejléc szöveg" "lábléc szöveg" "fájlnév"

fejléc szöveg, lábléc szöveg (nem kötelező)

itt megadhatunk különböző kódokat is:

&f

fájlnév

&p

oldalszám

&t

nyomtatás ideje

&d

nyomtatás dátuma

&n

összes oldal száma

&&

a & szimbólum nyomtatása

fájlnév

a szöveges fájl neve és elérési útvonala.

Példa:

A következő példa alkatrészlistát nyomtat ki, amelynek a fejléce tartalmazza a vállalat nevét és a nyomtatás idejét, a lábléc pedig az oldalszámot:

PrintDataFile "XYZ Vállalat. Alkatrészlista. &t" "&p. oldal" "alaktresz.dat"Beállítások


SetPrinterOrientation/Papírtájolás beállítása

Cél:

Az alapnyomtatónál beállítja a papír tájolását.

Kategória:

Nyomtatás

Szintaxis:

PrinterOrientation "tájolás"

tájolás

PORTRAIT

álló

LANDSCAPE

fekvő

Példa:

SetPrinterOrientation "Landscape"


PrintSetup/Nyomtató beállítása

Cél:

Megjeleníti a nyomtató beállító képernyőjét. Általában a nyomtatási (PrintPage, PrintTextFile stb.) parancsok esetén a kiadvány megjeleníti a Nyomtatóbeállítás képernyőt, és az olvasó jóváhagyása után kezdi el csak a nyomtatást. Ahhoz, hogy a szerző nyomon követhesse az olvasó nyomtatott-e, ezt a parancsot kell használnia, és a Kiadvány tulajdonságainál a nyomtatási beállítás képernyőjének automatikus megjelenítése opciót le kell tiltania.

Kategória:

Nyomtatás

Szintaxis:

PrintSetup "változó"

változó

a felhasználó válaszát tároló változó neve. Ha az OK gombot nyomta le a Printer beállítások képernyőn, akkor az értéke TRUE (igaz), amennyiben a Mégsem (Cancel) gombot nyomta le, akkor FALSE (hamis).

Példa:

A következő példa feltételezi, hogy a kiadvány tulajdonságainál a nyomtatási beállítás képernyője ki van kapcsolva:

PrintSetup "[eredmény]"

If "[eredmény]" "=" "TRUE"

       PrintPage "tartalom"

       PrintPage "sugo"

EndIf