Sztringek (karakterláncok) műveletei
Previous Topic  Next Topic 

Sztring funkciók

StrIns/Karakterlánc beszúrása

Cél:

Beszúr egy karakterláncot egy másik karakterláncba egy adott helytől kezdve, és azt a változóban tárolja.

Kategória:

Sztringek (karakterláncok)

Szintaxis:

StrIns "karakterlánc" "cél karakterlánc" "kiindulási hely" "változó"

karakterlánc

a beszúrandó karakterlánc.

cél karakterlánc

amelyik karakterláncba be kell szúrni a másik karakterláncot.

kiindulási hely

amelyik pozíciótól be kell szúrni a karakterláncot.

változó

a módosított karakterláncot tároló változó neve.

Példa:

A következő példában a [név] változóban szereplő karakterláncot beszúrjuk egy másik karakterláncba, és az eredményt az [eredmény] változóban tároljuk:


StrIns "[név]" "Helló , hogy vagy?" "7" "[eredmény]"StrDel/Karakterlánc törlése

Cél:

Egy karakterláncból karaktereket töröl egy megadott helytől kiindulva, és azt egy változóban tárolja.

Kategória:

Sztringek (karakterláncok)

Szintaxis:

StrDel "karakterlánc" "kiindulási hely" "hossz" "változó"

karakterlánc

az a karakterlánc, amelyikből a karaktereket törölni kell.

kiindulási hely

az a pozíció, amelytől kezdve a karaktereket törölni kell.

hossz

a törlendő karakterek száma.

változó

a fennmaradó karakterláncot ebben tárolja.

Példa:

A következő példában a [szó] változó 23 betűt tartalmaz, és le kell rövidítenünk úgy, hogy elférjen egy 20 karakterhelyből álló helyre. Így a 21. helytől kezdve három karaktert kell kitörölni. Az eredményt az [eredmény] változóban tároljuk.


StrDel "[szó]" "21" "3" "[eredmény]"
StrLen/Karakterlánc hossza

Cél:

Kiszámítja egy szöveges karakterlánc hosszát, és az eredményt a változóban tárolja.

Kategória:

Sztringek (karakterláncok)

Szintaxis:

StrLen "karakterlánc" "változó"

karakterlánc

amelyik karakterláncnak meg akarjuk állapítani a hosszát.

változó

a karakterek számát ebben tárolja.

Példa:

A következő példában a [név] változó tartalmazza a János szót, ami öt karakterből áll, így a [méret] változó értéke 5 lesz.


StrLen "[név]" "[méret]"


SubStr/Karakterlánc kivonatolás

Cél:

A karakterláncból egy adott helytől kezdve kimásol a változóba egy adott hosszúságú karakterláncot.

Kategória:

Sztringek (karakterláncok)

Szintaxis:

SubStr "karakterlánc" "kiindulási hely" "hossz" "változó"

karakterlánc

amelyik karakterláncból másolunk

kiindulási hely

amelytől kezdve a másolást el kell kezdeni

hossz

amennyi karaktert másolni kell

változó

ahol a másolt karakterláncot tároljuk.

Példa:

A következő példában az [ST] változó értéke ABCDEFG. A harmadiktól kezdve kimásolunk két karaktert. Az [ÚjST] változó értéke CD lesz.

SubStr "[ST]" "3" "2" "[ÚjST]"


SearchStr/Karakterlánc keresése

Cél:

Egy karakterlánc keresése egy szövegláncban.

Kategória:

Sztringek (karakterláncok)

Szintaxis:

SearchStr "keresett kifejezés" "keresési hely" "változó" "opciók"

keresett kifejezés

karakterlánc, amit keresünk.

keresési hely

szöveg, amiben keressük a karakterláncot.

változó

a karakterlánc a szövegben előforduló első karakterének helyének értéke. Ha nincs a szövegben az adott karakterlánc, a változó értéke nulla.

opciók

CaseSensitive: kisbetű/nagybetű megkülönböztetése. Ha nem akarjuk megkülönböztetni, akkor hagyjuk üresen (akár nagybetűvel van írva, akár kicsivel, ugyanúgy kezeli)

Példa:

A következő példában egy szóközt keresünk meg a [Név] változóban, és a szóköz helyét a [szóközhely] változóban tároljuk, majd a StrDel művelettel kitöröljük a szóközt és az eredményt a [Név] változóba visszahelyezzük. Addig folytatjuk a folyamatot, amíg nem találunk több szóközt a [Név] változóban.


SearchStr " " "[Név]" "[szóközhely]"

While "[szóközhely]" "<>" "0"

       SearchStr " " "[Név]" "[szóközhely]"

       StrDel "[Név]" "[szóközhely]" "1" "[Név]"

EndWhile


StrUpper/Karakterlánc nagybetűs

Cél:

Egy karakterlánc tartalmát nagybetűssé alakít. A számokat és a jeleket figyelmen kívül hagyja.

Kategória:

Sztringek (karakterláncok)

Szintaxis:

StrUpper "karakterlánc" "változó"

karakterlánc

a nagybetűssé alakítandó karakterlánc.

változó

az átalakított karakterláncot ebben tárolja.

Példa:

A következő példában a kutyának szót KUTYÁNAK-ra alakítja és azt az [eredmény] változóban tárolja:


StrUpper "kutyának" "[eredmény]"


StrLower/Karakterlánc kisbetűs

Cél:

Egy karakterlánc tartalmát kisbetűssé alakít. A számokat és a jeleket figyelmen kívül hagyja.

Kategória:

Sztringek (karakterláncok)

Szintaxis:

StrLower "karakterlánc" "változó"

karakterlánc

A kisbetűssé alakítandó karakterlánc.

változó

az átalakított karakterláncot ebben tárolja.

Példa:

A következő példában a KUTYÁNAK szót kutyának-ra alakítja és azt az [eredmény] változóban tárolja:

StrLower "KUTYÁNAK" "[eredmény]"


StrReplace/Karakterlánc cseréje

Cél:

Egy karakterláncban egy karaktersorozatot egy másikkal cserél fel az összes előfordulási helyen.

Kategória:

Sztringek (karakterláncok)

Szintaxis:

StrReplace "karakterlánc" "régi karakterek" "új karakterek" "változó" "opciók"

karakterlánc

amelyben karaktereket akarunk kicserélni.

régi karakterek

amelyik karaktereket ki akarjuk cserélni.

új karakterek

amelyik karakterekre a régi karaktereket ki akarjuk cserélni.

változó

az új karakterlánc tárolási helye.

opciók

CaseSensitive: kisbetű/nagybetű megkülönböztetése. Ha nem akarjuk megkülönböztetni, akkor hagyjuk üresen (akár nagybetűvel van írva, akár kicsivel, ugyanúgy kezeli)

Példa:

A következő példában a szövegben a kutya szót a macska szóval cseréljük fel:


StrReplace "A kutya egy jó kutya." "kutya" "macska" "[eredmény]" ""


Ezzel a paranccsal el is távolíthatunk karaktereket, ha az "új karakterek" paramétert üresen hagyjuk. A kövtkező példában a jó szót töröljük ki:


StrReplace "A kutya egy jó kutya" "jó " "" "[Eredmény]" ""


StrParse/Karakterlánc felbontása

Cél:

Egy olyan karakterláncot bont elemeire, amelynek az elemeit speciális határolójelek (pl. tabulátor vagy pontosvessző) választják el.

Kategória:

Sztringek (karakterláncok)

Szintaxis:

StrParse "karakterlánc" "határoló karakter" "változótömb" "változók száma"

karakterlánc

amelyik karakterláncot elemeire akarjuk bontani.

határoló karakter

az egyes karakterlánc elemeket elhatároló karakterek (pl. tabulátor, pontosvessző stb.).

változótömb

az egyes karakterlánc elemek tárolási helye.

változók száma

a változótömb elemeinek száma.


A határolójelek közötti karakterlánc elemeket egy változótömbben tárolja.

Példa:

A következő példában a FileOpenBox művelettel a fájlnevek egy listáját kapjuk a [fájlok] változóban, amelyeket pontosvessző határol, ha több fájlnév kerül kijelölésre. A StrParse művelettel a fájlneveket külön-külön egy változótömb elemeiben ([nevek1], [nevek2] stb.) helyezzük el. A [számláló] változóban az elemek száma kerül:


FileOpenBox "Open" "Any File|*.*" "c:\" "[fájlok]" "Multiple"

StrParse "[fájlok]" ";" "[nevek]" "[számláló]"