3. lecke: Számítógépes oktatási anyag készítése
Previous Topic  Next Topic 

A NeoBook számos olyan eszközzel rendelkezik, amellyel a tanárok és az oktatók hatásos számítógépes oktató- és tesztprogram készíthetnek. A NeoBook műveleti parancsait használhatjuk pontszámok kiszámításához, mentéséhez, nyomtatásához is. Kiegészítendő kérdés, többszörös választás, páros összehasonlítás könnyen megvalósítható a NeoBook nyomógombjai, szövegbeviteli mezői és rádiógombjai segítségével.


Ez a lecke bemutatja, hogyan készíthetünk egy egyszerű többszörös választásos tesztet. A mintapéldában a tanulók a válaszokat rádiógomb segítségével adhatják meg. A tanulók összpontszámát a teszt végén megtekinthetik.


Kezdjünk hozzá...

1. Indítsuk el a NeoBookot, és készítsünk egy új kiadványt a Fájl / Új menüponttal.


2. Válasszuk ki A kiadvány tulajdonságai / Általános pontot a Kiadvány menü alatt.


Megjelenik A kiadvány tulajdonságai ablak.3. A Cím mezőbe gépeljük be: Történelmi kvíz.


4. A Szerző mezőbe gépeljük be a nevünket.


5. Kattintsunk a Hozzáférés ikonra a bal oldali ikonsoron.


6. Szüntessük meg a kijelölést a Fel, le, elejére és végére gombok engedélyezése az oldalak lapozásához pontnál, hogy a tanulók csak az általunk készített navigációs rendszerrel tudjanak az oldalak között lapozni.


7. Kattintsunk az OK gombra.


Oldalak készítése

A kiadványunkban egy-egy lap szükséges minden kérdéshez, valamint egy további lapra lesz szükségünk az eredmény megjelenítéséhez. Mivel a mintatesztünk elég rövid, csupán két lapot kell hozzáadnunk a meglévőhöz.


1. Válasszuk ki az Oldal hozzáadása pontot az Oldal menüben.


Megjelenik az Oldal hozzáadása ablak.


2. Írjunk be 2-t a Hozzáadott oldalak száma mezőbe.


3. Kattintsunk az OK gombra.


Az 1. kérdés

Ebben a részben elkészítjük az első kérdéshez tartozó oldalt.


1. Ahhoz, hogy az első oldalon tudjunk dolgozni, kattintsunk a képernyő alján található oldalfülek közül az Új oldalra.


2. Az Eszközpalettán válasszuk ki az Egyszerű felirat eszközt.


3. A kurzort vigyük az oldal közepére, és húzzunk egy kb. 10 cm hosszú és 4 cm magas négyszöget.


Megjelenik A szöveg tulajdonságai ablak.


4. A Felirat mezőbe írjuk be: Mikor volt az aradi vértanúk kivégzése?


5. Kattintsunk az OK gombra.


Megjelenik a Szöveg objektum s körülötte a nyolc kijelölő fül.


6. A Stíluspalettán kattintsunk a Kitöltő minta melletti nyílra.


7. Kattintsunk a H (Hollow=Üres) négyzetre, hogy a szöveg objektum háttere átlátszó legyen.


8. A Stíluspalettán kattintsunk a Vonalvastagság melletti nyílra.


9. Válasszuk ki: Nincs vonal.


10. A Stíluspalettán kattintsunk a Betűtípus melletti nyílra.


Megjelenik a Betűkiválasztó ablak.


11. Válasszuk ki a következő betűtípust: Arial CE, Bold (Félkövér), 12 pont.


12. Kattintsunk az OK gombra.


Ha a szöveg egy része hiányzik, vagy nincs középen, használjuk az egeret a javításhoz.


Ezután adjunk meg több válaszlehetőséget az első kérdéshez:


13. Az Eszközpalettán válasszuk ki a Rádiógomb  eszközt.


14. A kurzort vigyük az oldal közepére az előzőleg elkészített kérdés alá, és húzzunk egy kb. 5 cm hosszú és 1 cm magas négyszöget.


Megjelenik A rádiógomb tulajdonságai ablak.


15. A Felirat mezőbe írjuk be: 1848. március 15.


Mielőtt folytatnánk, egy pár szót meg kell említeni a változókról. Az Objektum állapotának tárolásához tartozó változó mezőben szereplő [Rádiócsoport1] bejegyzés egy változó neve, amit a számítógép a memóriájában tárol a programunk futtatása alatt, és amihez értéket rendelhetünk.A NeoBookban a változóneveket szögletes zárójelek közé kell írni. A NeoBook számára így adjuk tudtul, hogy a [Rádiócsoport1] változóra és nem a „Rádiócsoport1” szóra gondolunk.


A rádiógombok mindig csoportosan fordulnak elő, legalább kettő szükséges a működésükhöz, de természetesen több rádiógomb csoport is lehet egy kiadványon belül. Az egy csoporton belüli rádiógombok változónevének ugyannak kell lennie. Például az első kérdésre három lehetséges választ adunk, amelyik közül egyet kell az olvasónak kiválasztania, így a három lehetséges válaszhoz tartozó rádiógombnak ugyanazt a változónevet kell adnunk. A program futtatásakor a változó az olvasó által kiválasztott Felirat mező értékét fogja tartalmazni. A teszt végén a program segítségével leellenőrizhetjük, hogy az egyes kérdésekre adott válaszok közül melyik volt helyes.


16. Kattintsunk az OK gombra.


Megjelenik az oldalon a Rádiógomb objektum, s körülötte a nyolc kijelölő fül.

17. A Stíluspalettán kattintsunk a Betűtípus melletti nyílra.


Megjelenik a Betűkiválasztó ablak.


18. Válasszuk ki a következő betűtípust: Arial CE, Regular (Normál), 12 pont.


19. Kattintsunk az OK gombra.


Ha a szöveg egy része hiányzik, vagy nincs középen, használjuk az egeret a javításhoz.


Ismételjük meg kétszer a 12–18. lépéseket úgy, hogy a 14. lépésnél a Felirat mezőbe a következőket írjuk:

1849. október 6., és

1848. október 6.


Az egér segítségével helyezzük egymás alá a három lehetséges választ. (Segítségül hívhatjuk az Elrendezés parancsot, illetve a Segédrácsot.)


A Következő gomb elkészítése

Miután olvasóink választottak a rádiógombok közül, lehetőséget kell adnunk, hogy továbbhaladhasson a következő kérdéshez. Erre éppen megfelelő egy egyszerű nyomógomb.


1. Az Eszközpalettán válasszuk ki a  Nyomógomb eszközt.


2. A kurzort vigyük az oldal aljára a rádiógombok alá, és húzzunk egy kb. 3 cm hosszú és 2 cm magas négyszöget.


3. A Felirat mezőbe írjuk be: Következő.


Amikor az olvasó megnyomja ezt a gombot,Ennek érdekében néhány egyszerű NeoBook műveletet kell hozzárendelnünk ehhez a gombhoz.


4. Kattintsunk a Hozzáférés ikonra a bal oldali ikonsoron.


5. Gépeljük be a következőket a Műveletszerkesztőbe:


If "[Rádiócsoport1]" "<>" ""

       GotoNext Page

Else

       AlertBox "Figyelmeztetés" "Nem válaszolt a kérdésre!"

EndIf


Ez az egyszerű programrész (ún. művelet szkript) először megvizsgálja a [Radiocsoport1] változót, hogy tartalmaz-e valamilyen információt. Ha igen, akkor a következő oldalra ugrik. Ha nem, akkor pedig egy figyelmeztető ablakot jelenít meg, és addig olvasónk nem tud továbbhaladni, amíg nem ad választ.


6. Kattintsunk az OK gombra.


Megjelenik az oldalon a Nyomógomb objektum s körülötte a nyolc kijelölő fül.


7. A Stíluspalettán  található Kitöltő mintát állítsuk tömörre (S), a Kitöltőszínt szürkére, a Vonalvastagságot pedig 1 pixelre.


Ha szükséges, az egér segítségével rendezzük el az oldalon található objektumokat.A 2. kérdés

Készítsük el a második kérdést.


1. A második oldal megjelenítéséhez kattintsunk az 1. Új oldal  fülre a képernyő alján.2. Próbálja meg önállóan elkészíteni ezt a következő paraméterekkel!


Kérdés: Mikor volt a II. világháború után Magyarországon forradalom?

Válaszok: 1. 1956; 2. 1918; 3. 2000.


A NeoBook a rádiógomboknak ehhez a csoportjához automatikusan hozzárendeli a a [Rádiócsoport] változót, így a Következő gombnál is ezt kell beállítanunk.

A teszt értékelése

A következő oldalon a kérdésekre adott válaszokat értékeljük ki.


1. A harmadik oldal megjelenítéséhez kattintsunk a 2. Új oldal fülre a képernyő alján.


2. Az Eszközpalettán válasszuk ki az Egyszerű felirat eszközt.


3. A kurzort vigyük az oldal közepére, és húzzunk egy kb. 5 cm hosszú és 5 cm magas négyszöget.


Megjelenik a Szöveg tulajdonságai ablak.


4. A Felirat mezőbe írjuk be:


Helyes válasz: [JO]

Helytelen válasz: [ROSSZ]


5. Kattintsunk az OK gombra.


Megjelenik a Szöveg objektum s körülötte a nyolc kijelölő fül.


6. A Stíluspalettán található Kitöltő mintát állítsuk átlátszóra (H), a Vonalvastagságot pedig Nincs-re.


Ha a szöveg egy része hiányzik, vagy nincs középen, használjuk az egeret a javításhoz.


7. Válasszuk ki az Oldal / Oldal tulajdonságai menüt.


Megjelenik Az oldal tulajdonságai ablak.


8. Kattintsunk a Műveletek ikonra.


9. Gépeljük be a következőket a Műveletszerkesztőbe:


SetVar "[JO]" "0"

SetVar "[ROSSZ]" "0"

If "[Rádiócsoport1]" "=" "1849. október 6."

       SetVar "[JO]" "[JO]+1"

Else

       SetVar "[ROSSZ]" "[ROSSZ]+1"

EndIf


If "[RadioGroup2]" "=" "1956"

       SetVar "[JO]" "[JO]+1"

Else

       SetVar "[ROSSZ]" "[ROSSZ]+1"

EndIf


Ennél a műveleti szkriptnél először a SetVar paranccsal két változó – a [JO] és a [ROSSZ] – értékét állítottuk nullára. A két feltételnél a [Rádiócsoport1] és a [Rádiócsoport2] változók tartalmát vizsgáltuk meg. Ha a válasz helyes volt, akkor a [JO] változó, ha a helytelen, akkor a [ROSSZ] változó értékét növeltük meg eggyel.


10. Kattintsunk az OK gombra.


A kiadványunk mentése

Miután eddig eljutottunk, mentsük el munkánkat.


1. Válasszuk ki a Fájl / Mentés menüpontot.


Ha ez az első alkalom, hogy elmentjük munkánkat, a Mentés másként (Save As) ablak jelenik meg.


2. A NeoBook 5 mappában nyissuk meg a Tutorial Files mappát.


3. Gépeljük be a Fájl neve mezőbe: Tutorial3.pub


4. Kattintsunk a Mentés gombra.


A kiadvány tesztelése

A kiadványt most már bátran teszteljük.


1. Válasszuk ki a Futtatás (az elejéről) parancsot a Kiadvány menüpont alatt.


2. Teszteljük a kiadványunkat úgy, hogy kipróbáljuk az összes lehetséges választ és a Következő gombokat.


3. A tesztelés befejeztével kattintsunk a kiadvány ablakának zárógombjára vagy nyomjuk meg az Esc billentyűt.


További fejlesztési lehetőségek

Ez a példa kétségkívül egyszerű, de az itt bemutatott koncepció alapján sokkal összetettebb teszteket állíthatunk össze. Az egyik lehetőség, hogy az eredményeket elmentjük. Ehhez az utolsó oldal Belépési műveleteihez írjuk be a következő sort:


FileWrite "Test.dat" "1" "Helyes: [JO], Helytelen: [ROSSZ]"


Egy másik lehetőség, amivel továbbfejleszthetjük a tesztünket, hogy az elején az olvasónak meg kell adnia a nevét. A műveleti parancsoknál leírt példákból további ötleteket meríthtünk.