Változók műveletei
Previous Topic  Next Topic 

Változók műveletei

SetVar/Változó értékének beállítása

Cél:

Egy változóhoz hozzárendel egy értéket.

Kategória:

Váltózók

Szintaxis:

SetVar "változó" "érték"

változó

a változó neve.

érték

a változóhoz rendelt érték. A változót a "" (a két idézőjel közé ne írjunk semmit) üres karakterrel törölhetjük a számítógép memóriájából.

Példa:

A következő példában az [ár] változót 49,95-re, a [név] változót Jancsi-ra állítjuk.

SetVar "[ár]" "49,95"

SetVar "[név]" "Jancsi"


A SetVar műveletet változók módosítására vagy kombinálására is felhasználhatjuk:

SetVar "[Teljes név]" "[vezetéknév] [keresztnév]"

SetVar "[megjelenített érték]" "[érték] Ft"

Amennyiben egy matematikai képletet tartalmaz az érték, a NeoBook automatikusan kiszámolja azt, és eltárolja a változóban. Ha a változóban a formulát akarjuk megjeleníteni, akkor tegyünk elé egy felkiáltójelet (!). (A felkiáltójelet a NeoBook nem fogja megjeleníteni.) Ezt a technikát bármilyen, numerikus értéket tartalmazó változónál alkalmazhatjuk.

A következő példában a Teszt értéke 2, a Teszt1 értéke pedig 1+1 lesz

SetVar "[Teszt]" "1+1"

SetVar "[Teszt1]" "!1+1"


DefineVar/Változó definiálása

Cél:

Egy típus változót definiál. A változó törléséhez először "Undefined" típusúra kell állítani, majd a SetVar művelettel semmire állítani az értékét.


Kategória:

Változók

Szintaxis:

DefineVar "változó" "típus" "formátum" "hatáskör" "érték"

változó

a definiált változó neve

típus

Undefined

(nem definiált): a változó tartalma nincs korlátozva. Ugyanazt az általános változót eredményezi, mint a SetVar.

String

(karakterlánc): a változó tartalmazhat bármilyen alfanumerikus karaktert.

Integer

(egész szám): a változó csak egész szám lehet.

Currency

(pénznem): a változó csak szám lehet, és a Windows Vezérlőpultjánál beállított pénznem formátumú lesz.

Decimal

(tizedestört): a változó csak szám lehet, és a megadott tizedesjegy számmal jelenik meg.

Boolean

(logikai): két értéket vehet fel: "True" (igaz) és "False" (hamis).

Date

(Dátum): a változó egy dátum, és az alább megadott formátumú lesz.


formátum

A tizedestörtnél (decimal) a tizedesjegyek száma, a dátumnál (date) a következők közül választhatunk, amelyeket "/" törtvonallal kell elválasztani:


d

a nap számát mutatja, nincs nulla az elején (1-31)

dd

a nap számát mutatja, lehet nulla az elején (01-31)

m

a hónap számát mutatja, nincs nulla az elején (1-12)

mm

a hónap számát mutatja, lehet nulla az elején (01-12)

yy

az évet kétjegyű számban mutatja (00-99)

yyyy

az évet négyjegyű számformában mutatja (0000-9999)

Defalt

alapértelmezett. A számítógép rendszerében beállított dátumforma


Például "yyyy/mm/d" esetében 2005/03/15 lesz. A többi típusnál a formátum hatástalan.


hatáskör

a következők közül az egyik lehet:


Global

(globális): a változó fennmarad addig, amíg nincs kitörölve expliciten, vagy a kiadványt be nem zárjuk

Local

(helyi): a változó csak az adott szkript végrehajtásáig létezik. A szkript végrehajtása után a változó automatikusan törlésre kerül.


érték (opcionális)

egy kezdeti értéket ad a változónak, amelynek meg kell felelnie a kiválasztott típusnak

Példa:

A következő példában beállítjuk a születésnap változó típusát dátum formátumúvá:

DefineVar "[Szuletesnap]" "Date" "m/d/yyyy" "Global" "1/1/1980"

A dátum formátumú születésnap változó törlése:

DefineVar "[Szuletesnap]" "Undefined" "" "Global" ""

SetVar "[Szuletesnap]" ""


SaveVariables/Változók mentése

Cél:

Az összes változó tartalmát elmenti a megadott fájlba. Ezzel a művelettel a kiadvány összes változóját egyszerre menthetjük el. Mivel a változókat a program bezárásával a számítógép törli a memóriájából, a SaveVariables és a LoadVariables parancsokkal tehetjük meg a változók tárolását és újra betöltését a program két futtatása között.

Kategória:

Változók

Szintaxis:

SaveVariables "fájlnév"

fájlnév

amelyikben a változókat tárolja.

Példa:

A következő példa a publikacio.inf fájba menti el a kiadvány változóit:

SaveVariables "publikacio.inf"


LoadVariables/Változók betöltése

Cél:

Változókat tölthetünk be, amelyeket előzőleg a SaveVariables paranccsal elmentettünk. Ezt a parancsot a változók egy teljes csoportjának egyszerre történő betöltésére használhatjuk. Mivel a változókat a program bezárásával a számítógép törli a memóriájából, a változók tárolását és újra betöltését a SaveVariables és a LoadVariables parancsokkal tehetjük meg a program két futtatása között.

Kategória:

Változók

Szintaxis:

LoadVariables "fájlnév"

fájlnév

a változókat tartalmazó fájl neve, ami lehet beágyazott is.

Példa:

A következő példa a publikacio.inf fájból tölti be a kiadvány változóit:

LoadVariables "[PubDir]MyPub.var"


ClearVariables/Változók törlése

Cél:

A memóriából kitörli a felsorolt változókat.

Kategória:

Változók

Szintaxis:

ClearVariables "változólista"

változólista

A kitörlendő változók listája. Az egyes változókat vesszővel vagy pipa karakterrel (|) kell elválasztani. Ha üresen hagyjuk, akkor az összes változót kitörli.

Példa:

A következő példa az összes változót kitörli a kiadványból:


ClearVariables ""


A következő példában csak a listában szereplő változókat törli ki:


ClearVariables "[Vezeteknev],[Utonev],[Utca],[Varos],[Megye],[Iranyitoszam]"


DeleteArray/Tömb törlése

Cél:

A változók egy tömbjét törli a memóriából.

Kategória:

Változók

Szintaxis:

DeleteArray "tömbnév" "tömb mérete"

tömbnév

annak a tömbnek a neve, amelynek az elemeit törölni kívánjuk

tömb mérete

a törölni kívánt elemek száma vagy "All", ha az összeset törölni szeretnénk

Példa:

A következő példában a vevők tömbjét tölöljük.

DeleteArray "vevok" "All"


GetArrayInfo/Tömb információk

Cél:

Megvizsgálja egy tömb elemeit, és megadja a legkisebb és a legnagyobb értéket, valamint az elemek számát.

Kategória:

Változók

Szintaxis:

GetArrayInfo "tömbnév" "min. érték vált." "max. érték vált." "méret vált."

tömbnév

a vizsgálandó változótömb neve

min. érték vált.

a tömb elemei közül a legkisebb értékűének a tárolására szánt változó neve

max. érték vált.

a tömb elemei közül a legnagyobb értékűének a tárolására szánt változó neve

méret vált.

a tömb elemeinek számát tároló változó neve

Példa:

GetArrayInfo "[Nevek]" "[Alacsony]" "[Magas]" "[Meret]"