A web-böngésző eszköz
Previous Topic  Next Topic 

A Web-böngésző objektummal HTML dokumentumokat és más interenes tartalmakat tudunk megjeleníteni a kiadványunkban. Élő internetes kapcsolatot hozhatunk létre a web oldalunkkal, ahol az aktuális hírekről tájékoztathatjuk az olvasót, vagy a témához tartozó web oldalakat tekintheti meg az olvasó, de akár egy biztonsági online rendszerhez csatlakozva megrendelést adhat fel termékekre az olvasó. Akár  kétirányú kommunikációt is megvalósíthatunk a web-böngésző és a kiadvány között!


Megjegyzés: A Web-böngésző objektumhoz Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy magasabb verzió szükséges! Természetesen egy működő internetes kapcsolat is szükséges, ha a világhálón található web-oldalt szeretnénk megmutatni.Ahhoz, hogy elhelyezzünk egy Web-böngésző objektumot a kiadványunk oldalán, az egérrel húzzunk egy négyszöget arra a helyre, ahol azt el szeretnénk helyezni.


Megjelenik A web-böngésző tulajdonságai ablak, amelyben beállíthatjuk a külalakját és működését. A tulajdonságok ablak két – Általános és Műveletek – részből áll, amelyeket a megfelelő ikonra kattintva érhetünk el.


Általános

Az Internet cím vagy HTML fájl mezőben a megjeleníteni kívánt web oldal elérési útvonalát kell megadnunk. A mező mellett található Mappa ikon segítségével választhatunk egy másik fájlt. A További fájlbeállítások gombra kattintva további lehetőségek állnak a gyakorlott NeoBook felhasználók rendelkezésére, illetve a Változó beillesztése  gomb segítségével a fájlnevet egy változóval helyettesíthetjük.


Ha a számítógépünkről választunk HTML fájlt, az a fordításig külső fájl marad. A fordításkor belekerül a kiadványba az összes szükséges képpel együtt. Ha a dokumentum más html fájlokra mutató linkeket tartalmaz, azokat is beleveszi a kiadványba.


Három változó áll rendelkezésünkre, amely információkkal tud szolgálni az éppen megjelenített web oldalról, illetve HTML fájlról. A NeoBook automatikusan hozzárendeli a változóneveket, de ezeket meg is változtathatjuk az adott mezőkben. A legtöbb NeoBook változóval szemben ezek csak olvashatók, és nem módosíthatóak. A változók a következők:


Változó az aktuális cím tárolásához: Ennek a változónak a tartalma automatikusan frissítésre kerül, mindig a böngésző aktuális címével fog megegyezni. Ez kezdetben megegyezik az Interet cím vagy HTML fájl mezőben megadott címmel, de megváltozik, amikor az olvasó más web oldalra látogat. (Futtatás alatt a BrowserGoTo  művelettel tudjuk megváltoztatni ennek a változónak a tartalmát.)


Változó az aktuális web oldal címfeliratának tárolásához: Ez a változó tartalmazza az éppen megjelenített weboldal címfeliratát. Ezt a feliratot a HTML programkódban a készítője adta meg. Az általános böngészők – mint az Internet Explorer vagy a Netscape Navigator – általában a képernyő felső részén jelenítik ezt meg. A kiadványunkban mi is megtehetjük, ha elhelyezünk egy Egyszerű felirat objektumot ennek a változónak a nevével.


Változó a böngésző állapotsor szövegének tárolásához: Ez a változó tartalmazza az éppen aktuális állapotsor információt. Ez akkor változik meg, amikor egy új dokumentumot tölt be a böngésző, vagy az olvasó egy hiperkapcsoló fölött tartja a kurzort. Ezt az információt szintén megoszthatjuk a kiadványunk olvasóival, amennyiben elhelyezünk egy Egyszerű felirat objektumot az oldalon, ami ennek a változónak a nevét tartalmazza.


A Megjelenítési beállításoknál megadhatjuk, hogy engedélyezzük-e az olvasó számára a Helyi menü  megjeleníthetőségét. Ezt általában az egér jobb gombjával lehet előhívni a böngésző ablakában, ami navigálási lehetőséget és különböző parancsokat kínál az olvasó számára. Ha nem akarjuk, hogy az olvasó hozzáférjen ezekhez a parancsokhoz, kapcsoljuk ki ezt az opciót.


Ha bejelöljük a Csendes üzemmód opciót, megakadályozhatjuk, hogy a böngésző bármilyen üzenetet vagy párbeszédablakot megjelenítsen. Például ha a Csendes üzemmódot kikapcsoljuk, a BrowserPrint (böngésző nyomtatás) parancs megjeleníti a Windows nyomtatási ablakát a nyomtatás előtt. Amennyiben a Csendes üzemmódot bekapcsoljuk, a dokumentum azonnal a nyomtatóra kerül a nyomtatási ablak megjelenítése nélkül.


A Gördítősáv elrejtése opciót engedélyezve a böngészőt gördítősáv nélkül fogja megjeleníteni. Akkor használatos, amikor speciális tartalmat akarunk megjeleníteni, ami pont belefér a böngésző keretei közé. (Az Internet Explorer maga szokta meghatározni, hogy szükség van-e a görgetősávra vagy sem.)


A Felbukkanó ablakok elfogása opció engedélyezésével, amennyiben a böngésző új ablak megnyitására kap utasítást, a NeoBook annak tartalmát egy olyan ablakba irányítja át, amelyik egy NeoBook Web-böngésző objektumot tartalmaz. Ha ezt az opciót letiltjuk, az új ablak az Internet Exporerben fog megjelenni.


Az Eszközsor megjelenítése opció engedélyezésével a NeoBook automatikusan hozzáad egy egyszerű navigációs sort a böngészőhöz. A navigációs sor tartalmaz egy Vissza, egy Előre, egy Leállítás és egy Frissítés gombot. Az eszközsorhoz tartozó képek a NeoBook 4\Buttons\Resources mappában vannak. Szükség szerint módosíthatjuk ezeket a képeket egy rajzolóprogrammal, de a méreteit ne változtassuk meg!


Az Állapotsor megjelenítése opciót engedélyezve a böngésző alján megjelenik egy egyszerű állapotsor (státussor). Az állapotsor automatikusan megjeleníti a böngésző aktuális állapotszövegét. Amikor a böngésző egy fájl letöltésére vár, egy folyamatot jelző ábra is megjelenik.


Ha a Fokozott biztonság opciót bekapcsoljuk, a NeoBook nem engedélyezi a lehetséges veszélyes műveleteket, amelyeket végre kellene hajtani azért, mert a HTML hiperkapcsolóba vannak beágyazva. (Lásd NeoBook műveletek beágyazása egy HTML dokumentumba részt alább.) Tiltott műveletek: Run (Futtatás), ExecuteAddOn (Bedolgozó végrehajtása), FileCopy (Fájl másolása), FileDelLine (Fájlsor törlése), FileErase (Fájl törlése), FileInsLine (Fájlsor beszúrása), FileRead (Fájl olvasása), FileWrite (Fájl írása), SendKeys (Billentyűleütés küldése), SaveVariables (Változók mentése), CreateFolder (Mappa létrehozása), RemoveFolder (Mappa törlése), RegistryRead (Regiszter olvasása), RegistryWrite (Regiszter írása), SendMail (Levél küldése), ExtractFile (Fájl kibontása), Suspend (Felfüggesztés), RunNeoBook (NeoBook futtatása), ClickMouse (Egérkattintás) és az összes bedolgozó művelet. Ne engedélyezzük a Fokozott biztonság opciót, ha azt akarjuk, hogy ezek a műveletek végrehajtásra kerüljenek.


Figyelem: Ha a web-böngésző eszköz korlátozás nélkül kapcsolódhat az internetre, akkor célszerűbb ezt az opciót bekapcsolni!


Műveletek

Lehetőségünk van speciális Action Events műveletek végrehajtására is, mielőtt egy új web oldalra navigálna az olvasó, egy web oldal letöltésének kezdetekor, amikor a letöltés befejeződött, illetve amikor a weboldal letöltése befejeződött.

A Műveletek (Actions) képernyőn található a szerkesztőablak, efölött pedig az eszközsor. A műveleti parancsokat begépelhetjük közvetlenül a szerkesztőbe, vagy használhatjuk a Művelet beillesztése gombot is. Megadhatunk különböző parancsokat a Navigálás előtt, a Letöltés kezdetekor és a Letöltés befejezésekor ablakokban. A műveletszerkesztőről és a műveleti parancsokról A műveletekről és a változókról és Műveleti parancsok részekben olvashatunk részletesen.


A Navigálás előtt ablakban megakadályozhatjuk, hogy az olvasó elhagyja az adott oldalt, vagy olyan web oldalakat látogasson meg, amelyeket nem akarunk. A kiadvány futtatása alatt megakadályozhatjuk vagy átirányíthatjuk a navigációt az aktuális URL címet tartalmazó változó tartalmának kicserélésével a Navigálás előtt ablakban. Például a következő utasítássorozat a Navigálás előtt ablakban megakadályozza, hogy az olvasó más honlapokat látogasson meg, mint a NeoSoft. Corp. web oldalai:


SearchStr "neosoftware.com" "[WebBrowser1Addr]" "[Found]"

If "[Found]" "=" "0"

       SetVar "[WebBrowser1Addr]" ""

       AlertBox "Figyelmeztetés" "Elnézést, de a web-oldal nem megengedett!"

EndIf


A Navigálás előtt műveleteket felhasználhatjuk egy naplóállomány létrehozására is, amelyben a meglátogatott oldalak címeit gyűjtük össze.


FileWrite "latogatas.log" "Append" "[Time] [WebBrowser1Addr]"


A [Time] változó az aktuális időpontot adja hozzá a latogatas.log fájlhoz a meglátogatott web oldalak címe elé.


A Letöltés kezdetekor és a Letöltés befejezésekor műveleteket a letöltési folyamat aktivizálja. Ezeket a műveleteket például egy üzenet megjelenítésére vagy egy animáció lejátszására használhatjuk annak jelzésére, hogy a számítógép éppen dolgozik.


A Navigálás befejeződött műveletek akkor kerülnek végrehajtásra, amikor a teljes HTML dokumentum vagy web-oldal letöltése befejeződött az összes elemével (képek, linkek stb.) együtt.


NeoBook műveletek beágyazása egy HTML dokumentumba

Speciális hiperkapcsolókat adhatunk a HTML dokumentumokhoz, így NeoBook műveleteket hajthatunk végre. Ha HTML szerkesztőt használunk – mint pl. a Microsoft FrontPage®-et –, egyszerűen a NeoBook műveletet kell beírnunk a megszokott URL cím helyett, amikor hiperkapcsolót hozunk létre, csak egy „neobook:” parancsot kell elé írnunk:


neobook:GotoPage "Main"


A „neobook:” hozzáadásával a hiperkapcsoló utasítja a web-böngészőt, hogy a NeoBooknak kell végrehajtania a parancsot. Ez csak akkor működik, ha a HTML dokumentum a NeoBook Web-böngésző eszközében jelenik meg. Az önállóan futó böngészők, mint az Internet Explorer vagy a Netscape Navigator nem tudja végrehajtani a NeoBook műveleteit!


Ha a HTML dokumentumunkat saját magunk akarjuk szerkeszteni, a NeoBook kapcsoló kódja a következőképpen néz ki:


Kattintson ide <a href="neobook:GotoPage %22Main%22">link</a>, hogy egy másik NeoBook oldalra ugorjon.


Figyeljük meg a speciális kódot (%22), aminek a helyén idézőjelet várnánk a művelet paramétereinél. Mivel az idézőjelnek más jelentése van a HTML nyelvben, nem tudjuk azt közvetlenül használni, ezért használjuk helyette a %22 kódot. Ha HTML szerkesztőt használunk, akkor nem szükséges ezt használnunk, a szerkesztő automatikusan kicseréli a speciális karaktereket.


Ha egynél több műveletet akarunk végrehajtatni a hiperkapcsolóval, egy másik speciális kóddal tehetjük ezt meg: %0D (%+nulla+D). Ez egy hexadecimális kód a sor vége jelölésére. Például:


Kattints ide <a href="neobook:AlertBox %22Helló%22 %22Az oldalak megváltozása. %22%0DGotoPage %22Main%22">link</a>, hogy egy másik NeoBook oldalra ugorjon.


Ha a HTML szerkesztő nem engedélyezi a %0D kódot, használhatjuk helyette a ¶ (ASCII #0182) karaktert. Például:


Kattints ide <a href="neobook:AlertBox %22Helló%22 %22Az oldalak megváltoztatása. %22¶GotoPage %22Main%22">link</a> , hogy egy másik NeoBook oldalra ugorjon.


Biztonsági okokból a veszélyes műveletek, mint a FileWrite, FileErase stb. nem hajthatók végre a web-böngészővel, hacsak nem állítjuk ezt be a Fokozott biztonság opciónál.Figyelem: A NeoBook fordítóprogramja nem érzékeli a HTML dokumentumba ágyazott műveleteknél használt külső fájlokat. Ha olyan NeoBook műveletet használunk, amelyik szöveges vagy média fájlokra hivatkozik, akkor valahol másutt a kiadványunkban ezeket hozzá kell kapcsolnunk, vagy használjunk más módszert annak érdekében, hogy a szükséges fájlok a lefordított exe kiadvánnyal együtt legyenek.


Információk cseréje a böngésző és a NeoBook között


A web-böngésző objektum tartalmaz három speciális külső metódust, amelyeket JavaScript vagy VBScript programozók használhatnak arra, hogy információt cseréljenek a NeoBookkal. Ezeket a külső metódusokat (nbGetVar metódus, nbSetVar metódus és nbExecAction metódus) kombinálhatjuk a NeoBook BrowserGetElement, BrowserSetElement és BrowserExecScript műveletekkel, hogy kétirányú információcserét tudjunk létrehozni a web-böngésző tartalma és a kiadványunk között. Ez lehetővé teszi, hogy a NeoBook kiadványunkban közvetlenül tudjuk használni a JavaScript és VBScript előnyeit. Ezekkel az eszközökkel jelentősen kibővíthetjük a NeoBook saját szkript nyelvét.


to establish two-way communication between the Web Browser's content and your publication. This provides NeoBook publications with direct access to many powerful JavaScript program and VBScript features. With these tools, you can essentially use JavaScript program/VBScript to augment NeoBook's own scripting language.


Megjegyzés: Ezeknek a használatához szükség van HTML és JavaScript, illetve VBScript programnyelv tudásra.


A külső metódusok, amelyeket a NeoBook támogat a web-böngésző objektumban:


nbSetVar metódus

Leírás:

Ez a metódus hozzárendel egy sztring változót egy NeoBook változóhoz.

Szintaxis:

window.external.nbSetVar( változónév, érték )

változónév

Egy NeoBook változó neve. A változó nevét szögletes zárójelbe kell tenni.

érték

A változóhoz rendelt érték. Sztring típusúnak kell lennie.

Példa:

A következő HTML JavaScript program két szövegdoboz („Vezeteknev” és „Utonev”) tartalmát másolja a [Vezeteknev], illetve az [Utonev] NeoBook változókba:


<script language="JavaScript program">

function SetVars()

  {

  window.external.nbSetVar( '[Vezeteknev]', mainform.Vezeteknev.value );

  window.external.nbSetVar( '[Utonev]', mainform.Utonev.value );

  }

</script>


nbGetVar metódus

Leírás:

Ez a metódus egy NeoBook változó sztring tartalmával tér vissza.

Szintaxis:

érték = window.external.nbGetVar( változónév )

változónév

A NeoBook változójának neve, amelynek a tartalmára szükségünk van. A változó nevét szögletes zárójelbe kell tenni.

érték

A NeoBook változó tartalma sztring formátumban.

Példa:

A következő HTML JavaScript program a [Vezeteknev], illetve az [Utonev] NeoBook változók tartalmát a „Vezeteknev” és „Utonev” szövegdobozokba másolja:


<script language="JavaScript program">

function GetVars()

  {

  mainform.Vezeteknev.value = window.external.nbGetVar( '[Vezeteknev]' );

  mainform.Utonev.value = window.external.nbGetVar( '[Utonev]' );

  }

</script>


nbExecAction metódus

Leírás:

Végrehajt egy NeoBook műveletet.

Szintaxis:

window.external.nbExecAction( művelet szkript )

művelet szkript

A végrehajtandó NeoBook művelet. Több művelet végrehajtásához a műveleteket sorvége jellel kell elválasztani.

Példa:

Ez a példa egy NeoBook AlertBox műveletet hajt végre:


<script language="JavaScript program">

function DoExec()

  {

  window.external.nbExecAction( 'AlertBox "Helló" "Üdvözlet a Web-böngészőből!"' );

  }

</script>


Megjegyzés: Ezen metódusok használatához a felhasználó számítógépén az Internet beállításoknál engedélyezni kell az Aktiv szkripteket!