FaduwArt fejléc
Főoldal   |   Termékek   |   Szolgáltatások   |   Magunkról   |    Kapcsolat   |     Árlista 
NeoBookDX logó

A Microsoft fejlett multimédiás képességű DirectX-es technológiájával egészíti ki a NeoBookot


A NeoBookDX ugyanazokat a meghajtókat és kodekeket használja, mint a legutolsó verziójú Windows Medialejátszó (MediaPlayer), és támogatja az összes ismertebb multimédia formátumot. Többcsatornás hangot, zenét és videoklippet képes lejátszani ugyanabban az időben.

Mintapélda a NeoBookDX használatához

Az audió és videó fájlok lejátszása a DirectX használatával elég egyszerű, mert a NeoBookDX miatt nem szükséges a nehezen megtanulható DirectX interfésszel foglalkoznunk.

Kezdjünk bele!

Azt tanácsoljuk, hogy egy új NeoBook kiadvánnyal kezdjünk hozzá.

 1. Először a NeoBook Négyszög (Rectangle) eszközére van szükségünk, amivel kijelöljük azt a területet, ahol a videót meg akarjuk jeleníteni. Ehhez jelöljük ki a Négyszög eszközt az Eszközpalettán, és húzzunk egy négyszöget a kiadvány egyik oldalán. Amikor futtatni fogjuk, a négyszög helyén fog megjelenni a DirectX médialejátszó, tehát ügyeljünk arra, hogy elég nagy legyen a videó lejátszásához. A négyszög elkészítése után a képernyőnk körülbelül a következőképpen fog kinézni:
  Négyszög a videó lejátszásához
 2. Válasszuk ki az Oldal tulajdonsága (Page Properties) opciót a NeoBook Oldal (Page) menüjéből.
 3. Kattintsunk a Műveletek (Action) ikonra az Oldal tulajdonságai párbeszédablak bal oldalán.
  Műveletek ikon
 4. Kattintsunk a Művelet kiválasztása (Select an Action) gombra.
  Művelet kiválasztása ikon
 5. Keressük ki és válasszuk ki a NeoBookDX kategóriát a Műveletválasztó bal oldalán található ikonok közül. Ha nem találjuk a DirectX ikont, az azt jelenti, hogy nem installáltuk megfelelően a NeoBookDX bedolgozót. Lásd a Bedolgozó telepítését (Install Plug-Ins) a NeoBook Egyebek (Options) menüjénél!
 6. Miután kiválasztottuk a DirectX ikont, válasszuk a dxCreate műveletet a képernyő jobb oldaláról. A következő párbeszédablak jelenik meg:
  dxCreate ablak

  Name of Rectangle Object to Attach DirectX Media Player to: A Négyszög objektum neve, amit a DirectX médialejátszóhoz rendelünk.
  The object specified here must be of type Rectangle or may be left blank to create an non-visible media player. This action requires NeoBook version 4.0.9 or higher: Az itt megadott objektumnak Négyszög (Rectangle) típusúnak kell lennie, vagy üresen hagyhatjuk, ha egy nem látható médialejátszót kívánunk készíteni. Ez a művelet a NeoBook 4.0.9-es vagy ennél magasabb verzióját igényli.
  Variable to Store Media Player ID. (Required): A változó neve, ami a médialejátszó azonosítóját tartalmazza. (Szükséges).
  Name of OnFinished Subroutine. (Optional): Az OnFinished szubrutin neve. (Opcionális)
  dxCreate. Create a new DirectX media player and optionally specify a script from NeoBook's Subroutine Action that you want to executed if the current media file plays all the way to the end. You can leave the Rectangle Object field blank to create a non-visible media player. A unique identification number for the player will be returned in the player ID variable: dx készítés. Egy új DirectX médialejátszót készít, és opcionálisan megad egy programot a NeoBook szubrutin műveletei közül, amit akkor akarunk lefuttatni, ha a jelenlegi médiafájl lejátssza az összes módon a végéig. A lejátszó egyedi azonosítószámával tér vissza a lejátszó azonosító változójában.

 7. Írjuk be a négyszög objektum nevét, amit az első pontban készítettünk a Name of Rectangle Object to Attach DirectX Media Player to mezőbe. Ha nem emlékszünk a négyszög nevére, kattintsunk a kis fogaskerék ikonra a mező jobb oldalánál, és válasszuk ki a listából.
  Megj.: Üresen hagyhatjuk a négyszög mezőt, így egy láthatatlan médialejátszót tudunk készíteni. Ez akkor célszerű, ha egy audió vagy egy zene fájlt akarunk lejátszani, és nem szükséges megjelenítenünk semmit a képernyőn. De ehhez a mintához meg kell adnunk egy négyszög nevét.
 8. A Variable to Store Media Player ID mezőben adjuk meg annak a változónak a nevét, amiben a NeoBookDX a médialejátszó egyedi azonosítószámát tudja tárolni. Ebben a példában adjuk meg a következő változónevet:
  [Player1]
  Ez nagyon fontos. Mivel a NeoBookDX megengedi több médialejátszó készítését ugyanabban az időben, ezt a számot, ami ebben a változóban kerül tárolásra más NeoBookDX műveleteknél fogunk használni. Lásd később.
 9. Kattintsunk az OK gombra, hogy a dxCreate műveletet hozzárendeljük az Oldalra történő belépés (Page enter) művelethez, majd ismét az OK gombra, hogy elmentsük az Oldal tulajdonságaiban történt változásokat.
 10. Ezután készítsünk egy nyomógomb (Push Button) objektumot a négyszög jobb oldalánál.
 11. Írjuk be a Nyomógomb Felirat (Caption) mezőjébe a Megnyitás szót.
 12. Kattintsunk a Műveletek (Actions) ikonra a Nyomógomb Tulajdonságok (Push Button Properties) párbeszédablakának jobb oldalán.
 13. Kattintsunk a Művelet kiválasztása (Select an Action) gombra.
 14. Keressük ki és válasszuk ki a NeoBookDX kategóriát a Műveletválasztó bal oldalán található ikonok közül.
 15. Miután kiválasztottuk a DirectX ikont, válasszuk a dxOpenFile műveletet a képernyő jobb oldaláról. A következő párbeszédablak jelenik meg:
  dxOpenFile ablak

  dxOpenFile Properties. Media Player ID. (This variable is returned by dxCreate): Médialejátszó azonosítója. (Ezzel a változóval tér vissza a dxCreate).
  Media File (Sound, Video, etc.): médiafájl (hang, videó stb.)
  dxOpenFile. Load an audio or video file into a media player. dx Fájlmegnyitás. Betölt egy audió vagy videó fájlt a médialejátszóba.

 16. A Media Player ID mezőbe írjuk be a következőt, amennyiben az még nincs odaírva:
  [Player1]
  Ennek a változónak a neve meg kell, hogy egyezzen a 8. lépésben használt változóval a dxCreate műveletnél. Fontos, hogy ezek megegyezzenek, mert ezt a fájlt akarjuk megnyitni abban a médialejátszóban, amit az Oldalra történő belépés műveletnél megadtunk.
 17. Kattintsunk a kis sárga mappa ikonra a Media File jobb oldalánál és válasszuk ki a videó fájlt a merevlemezünkről. (Bármilyen, a Windows Medialejátszóval lejátszható videónak itt is működnie kell.)
 18. A képernyőnknek így kell kinéznie:
  Az elkészült médialejátszónk
 19. Próbáljuk ki a kiadványunkat! Válasszuk ki a Futtatás (Run) vagy a Futtatás elölről (Run from Start) parancsot a Kiavány (Book) menüből.
 20. Kattintsunk a Megnyitás gombra, hogy betöltsük a videó fájlt. A képernyőnknek hasonlóan kell kinéznie:
  Ha a NeoBook Hibakereső ablaka (Debugging Info window) meg van nyitva, akkor a következőhöz hasonló listát kapjuk:
  Player1=532481
  Player1.Volume=0
  Player1.Balance=0
  Player1.Position=0
  Player1.Length=3200
  Player1.LengthHMS=00:00:03:200
  Player1.VideoWidth=320
  Player1.VideoHeight=240
  Player1.Rate=1
  Player1.PositionHMS=00:00:00:000
  Player1.State=Open
  Player1.FileName=C:\Multimedia\Movies\Currency.avi

  Figyeljük meg, hogy ezek a változók mind kapcsolódnak a [Player1] változóhoz, amit a Media Player ID mezőnél adtunk meg. Ezeket a változókat a NeoBookDX automatikusan generálta, és a Médialejátszó állapotáról tartalmaznak aktuális információkat. (Lásd részletesen a NeoBookDX változói fejezetet.)
 21. Miután befejeztük a tesztelést, kattintsunk a kiadvány ablakának bezárás gombjára, vagy nyomjuk meg az Esc billentyűt.

Lejátszás, Leállítás és Szünet gombok hozzáadása

A videó jónak tűnik, de a médialejátszónkról még hiányzik néhány fontos dolog. Adjunk hozzá néhány szabályozó gombot, hogy rendesen tudjuk működtetni.

 1. Készítsünk egy másik Nyomógomb objektumot a Megnyitás gomb alá.
 2. Írjuk be a Felirat (Caption) mezőbe: Lejátszás
 3. Kattintsunk a Műveletek (Action) ikonra a párbeszédablak bal oldalán.
 4. Kattintsunk a Művelet kiválasztása (Select an Action) gombra.
 5. Keressük ki és válasszuk ki a NeoBookDX kategóriát a Műveletválasztó bal oldalán található ikonok közül.
 6. Miután kiválasztottuk a DirectX ikont, válasszuk a dxPlay műveletet a képernyő jobb oldaláról. A dxPlay tulajdonság párbeszédablak jelenik meg.
 7. A Media Player ID (Médialejátszó azonosító) mezőbe írjuk be (ahogy a dxCreate és a dxOpen esetében is tettük):
  [Player1].
 8. A Number of Times to Play Media (A média lejátszásának száma) mezőbe írjuk be: 
  1
 9. Kattintsunk az OK gombra, hogy hozzárendeljük a dxPlay műveletet a nyomógombhoz, majd ismét az OK gombra, hogy elmentsük a Nyomógomb objektumot.
 10. Ezután készítsünk még két nyomógombot. Az egyik a dxPause (Szünet), a másik a dxStop (Leállítás) műveletet hajtsa végre. Ne felejtsük el, hogy a médialejátszó azonosítója [Player1].
  Miután elkészültünk, a képernyőnknek így kell kinéznie:
  Az elkészült médialejátszónk
 11. Próbáljuk ki a kiadványunkat! Válasszuk ki a Futtatás (Run) vagy a Futtatás elölről (Run from Start) parancsot a Kiavány (Book) menüből.
 12. Miután befejeztük a tesztelést, kattintsunk a kiadvány ablakának bezárás gombjára vagy nyomjuk megaz Esc billentyűt.

Tolószabályozó hozzáadása

A legtöbb professzionális médialejátszón van egy csúszka vagy tolószabályozó, ami a lejátszás helyzetét mutatja. Mi is hozzáadhatunk egy ilyet a NeoBook Tolószabályozó (Track Bar) objektumával:

 1. Készítsünk egy Tolószabályozót a médialejátszó négyszöge alatt. (Csökkenthetjük a négyzet méretét, ha több helyre van szükségünk.) Megjelenik a Tolószabályozó tulajdonságai párbeszédablak.
 2. Állítsuk a Tolószabályozó megjelenítését (Appearance) vízszintesre (Horizontal).
 3. A Variable to Store Track Bar Value (Változó a tolószabályozó értékének tárolására) mezőbe írjuk a következőt:
  [Player1.Position]
  Ezt a változót a NeoBookDX automatikusan generálja, és mindig a médialejátszó aktuális helyzetét tartalmazza.
 4. Kattintsunk a Műveletek (Action) ikonra a párbeszédablak bal oldalán.
 5. Mivel a [Player1.Position] változó csak olvasható, szükségünk van a dxSetPosition művelet használatára, hogy tudassuk a médialejátszót a tolószabályozó helyzetére, ha azt kézzel átállítjuk. A Tolószabályozó Érték megváltozása (Value Change) műveletnél írjuk be a következőt:
  dxSetPosition "[Player1]" "[Player1.Position]" "Milliseconds"
 6. Kattintsunk az OK gombra. A képernyőn a következőt kell látnunk:
  Az elkészült médialejátszónk
 7. Helyezzük a kurzort a Megnyitás gomb fölé, amit korábban készítettünk, és kattintsunk az egér jobb gombjával. A Nyomógomb tulajdonságai ablak fog megjelenni.
 8. Kattintsunk a Műveletek (Actions) ikonra a párbeszédablak bal oldalánál.
 9. A dxOpenFile műveletet kell ott látnunk, amit korábban készítettünk. Vigyük a kurzort ennek a parancssornak a végére, és nyomjuk meg az Enter billentyűt, hogy egy új sort kapjunk. Írjuk be a következőt:
  TrackBarSetMax "TrackBar1" "[Player1.Length]"
  A TrackBar1 helyett írjuk be a tolószabályozó nevét, ha az más. NeoBookDX automatikusan beállítja a [Player1.Length] változót a dxOpenFile művelettel megnyitott fájl hosszával (milliszekundumban). Itt egyszerűen megadtuk a Tolószabályozó maximális értékét, hogy az megegyezzen a videó hosszával.
 10. Próbáljuk ki a kiadványunkat! Válasszuk ki a Futtatás (Run) vagy a Futtatás elölről (Run from Start) parancsot a Kiavány (Book) menüből. Kattintsunk a Megnyitás majd a Lejátszás gombra. A tolószabályozónak balról jobbra kell mozognia, ahogy a videót lejátssza. Magunk is megváltoztathatjuk a tolószabályozóval a videó lejátszásának aktuális helyét.

Nézze meg a minta kiadványokat is a NeoBook Plugins\NeoBookDX\Sample Pubs könyvtárában!

Oldal tetejére NeoBook 5 Bedolgozók Leckék Online súgó Rendszer-követelmény Tulajdonságok  Vélemények Letöltések Árlista Főmenü: Főoldal Termékek

FaduwArt Bt. | 1281 Budapest, Pf. 53. | Tel.: +36-1-4916863 | Fax: +36-1-4916864 | e-mail: info@faduwart.hu