Előkészítés

http://www.faduwart.hu
Előkészítés (csak az AE verzióban)

Az Előkészítés (Developments) munkalapon a vállalkozás indítását megelőző max. 5 éves előkészítő szakaszát adhatjuk meg. A Befektetési terv (Investment Budget) munkalapon található az előkészítés összegzése.

Developments: Előkészítések/Fejlesztések, Start date: kezdő dátum, End date: befejezési dátum, Total cost of development: az előkészítés összes költsége, Remaining life in years: fennmaradó élettartam években, Accumulated depriciation: halmozott értékcsökkenés, Salvage value: maradványérték, Depritiation method: értékcsökkenési módszer

Egy különálló munkalapon egy automatizált 10 éves Előkészítési/fejlesztési idődiagram (Development Timeline) található. 
BACK NEXT