Alapítási adatok (Funding)

http://www.faduwart.hu
Vállalatok: alapítók tőkéje

Általában kétféle részvényt kínálnak a részvénytársaságok: közönséges és elsőbbségi részvényt. Mindegyik típus más pénzügyi kondíciókkal és jogokkal rendelkezik a vállalat irányítását illetően.
A PlanMagic programban nincsenek megkülönböztetve a vállalkozási formák az alaptőke formájukat tekintve, azaz a kft., bt., kkt., ec., kfc. ugyanazt a táblázatot használhatja, mint a részvénytársaság, megfelelően alkalmazva az egyes elnevezéseket, hiszen mindegyik vállalkozási típusnál a tulajdonosok valamekkora tőkével hozzájárulnak a vállalkozás alapításához. Azaz a közönséges részvény helyébe behelyettesíthető a vagyoni hozzájárulás mértéke, az elsőbbségi részvénytípus pedig figyelmen kívül hagyható. Az amerikai társulási forma (partnership) különbözik a magyartól (kkt., bt.), így azt figyelmen kívül lehet hagyni, vagy az egyéni vállalkozásra megfelelően alkalmazni. Ennél a formánál az egyes tagok (tulajdonosok, alapítók) a személyi adó törvény szerint adóznak, és nem a társasági adó alapján.

Közönséges részvény

A közönséges részvény tulajdonosainak háromféle haszonnal rendelkeznek: szavazati jog, részvényérték emelkedése, osztalék. A szavazati jogával meghatározhatja a vállalkozás stratégiáját, hosszú távú terveit, megválaszthatja az üzetvezetőket, és minden olyanban dönthet, amit az alapdokumentum a hatáskörébe utalt. A részvényérték (üzletrész) értékének emelkedéséből annak értékesítésekor tud a tulajdonos haszonra szert tenni. Az osztalékot az előző évek vagy az adott üzleti év nyereségéből kaphat. Az osztalék fizetése a vállalkozás növekedési lehetőségén, de legalábbis szinten tartási lehetőségén múlik. Ez azt jelenti, hogy az osztalékfizetést nem lehet garantálni. Ha a vállalkozás beruházásra készül, vagy növekedni szeretne, az osztalékfizetés elmaradhat.

Beginning common stock
(közönséges részvények kibocsátáskor)
No. of shares issued
(kibocsátott részvények száma)

10,000 

Issue price / Par value
(kibocsátási ár / névérték)

100.00 

Common stock value
(közönséges részvények értéke)

1,000,000 

Elsőbbségi részvény

Az elsőbbségi részvény nem biztosítja ugyanazt a profitlehetőséget, mint a közönséges részvény, és általában nem biztosít szavazati jogot sem, de egy jóval stabilabb befektetést nyújt, mivel rendszeres osztalékot garantál, ami nem kötődik közvetlenül a piachoz, mint a közönséges részvény esetében. Ez a részvénytípus osztlékot garantál, míg a közönséges részvény nem. Az elsőbbségi részvények osztalékát fizetik ki elsőnek, és ha marad további szétosztható jövedelem, a közönséges részvények tulajdonosai is kaphatnak osztalékot. Az elsőbbségi részvények ára a kamatláb szintjéhez van kötve: ha a kamatláb felfelé megy, akkor az értéke csökken, míg ha a kamatláb csökken, az elsőbbségi részvény ára nő.

Megadhatja az adatokat, ha elsőbbségi részvényt akar kibocsátani a vállalata.

Beginning preferred stock
(elsőbbségi
részvények kibocsátáskor)
No. of shares issued
(kibocsátott részvények száma)

2,500 

Issue price
(kibocsátási ár)

150.00 

Preferred stock value
(elsőbbségi részvények értéke)

375,000 

Az induló közönséges és elsőbbségi részvények adatai megjelennek a Nyitómérlegben (Beginning Balance Sheet).

Tőkehozzájárulás/emelés/leszállítás

A részvények számában történő növekedés és csökkenés az 5 éves tervidőszak alatt. A bruttó bevétel és a kibocsátás költsége megjelennek a Készpénz (Cash Flow) és az Eredménykimutatás (Income Statement) munkalapokon.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK (SOLE PROPRIETORS): a vállalkozás tőkéje

Az egyéni vállalkozók (és az amerikai társulások) esetében egyszerűen meg kell adni az indulótőkét és az egyéb további tőkehozzájárulásokat az 5 év alatt. (Az amerikai társulások esetében egy extra eszköz áll rendelkezésre a partnerek pénzügyi számlájának vezetésére is). Ezek a vállalkozások a saját jövedelmüket (és nem a vállalatét) gyarapítják, így ezek a jövedelmek a személyi jövedelemadó alapján adóznak, csak pénztárkönyvet kell vezetniük (egyszeres könyvvitel).

Az egyszerűsített vállalkozási adózást választó vállalkozók adószámítását külön kell vezetni, mivel ez egy különleges adózási mód, nem a jövedelem alapján történik az adó megállapítása. 
BACK NEXT