6. Szerepek kezelése
Previous Topic  Next Topic 

Ahogyan erről már volt szó a Felhasználók kezelése részben, minden, a rendszerben létrehozott felhasználóhoz szerepet kell rendelni, hogy jogosultságokat kaphasson. Ezek a jogosultságok a felhasználónak hozzáférést biztosít az alkalmazás bizonyos részeihez és bizonyos műveletek megtételéhez.


A licencek


Minden egyes új szerepet először egy előre definiált listából kell kiválasztani. Ezek az alapszerepek (Base roles). Ezek az alapszerepek a RationalPlan Project Server licenc típusaihoz kötődnek:


Adminisztrátor (Administrator) - ehhez nem szükséges licenc


Általános projektmenedzser (Global Project Manager) - ez egy projektmenedzser (Project Manager) licencet (vagy ezzel egyenértékű a RationalPlan Multi Project licenc)


Általános megrendelő (Global Stakeholder) - ehhez egy Megrendelő (Stakeholder) licenc szükséges


Erőforrás (Resource) - ehhez Erőforrás (Resource) licenc szükségesJogosultságok


A jogosultságok csomagja a fenti szerepeknek megfelelően több csoportra osztható:


Adminisztratív (Administrative) - az összes adminisztrációs (rendszergazdai) tevékenységhez ad jogusultságot, mint a felhasználók, szerepek, licencek, projekttárak stb. kezelése.


Általános (General) - olyan jogosultságok, amelyeket a teljes rendszerben használnak, és olyan adatokhoz, amelyek az egész vállalathoz tartoznak, nem csak projektekhez: munkanaptár, források, ügyfelek stb.


Projektek, amikhez a felhasználó projektmenedzserként hozzá van rendelve (Projects where user is assigned as PM) - olyan jogosultságok műveletekhez, amelyeket csak azokon a projekteken lehet végrehajtani, amelyekhez a felhasználó projektmenedzserként van hozzárendelve


Projektek, amiben a felhasználó érdekelt (Projects where user is interested) - olyan jogosultságok  bizonyos műveletekhez, amelyet csak azokban a projektekben lehet alkalmazni, amiben a felhasználó érdekelt


Más projektek (Other projects) - jogosultságok olyan műveletekhez, amelyek nem kapcsolódnak a fentebb említett projektekhez, tehát olyanokhoz, amelyekhez projektmenedzserként van hozzárendelve, vagy amelyekben érdekelt


Feladatok, amelyekhez a felhasználó erőforrásként van hozzárendelve (Tasks where user is assigned as resource) - olyan jogosultságok, amelyek csak azon feladatok műveleteihez tartoznak, amelyekhez a felhasználó munkavégzés céljából van hozzárendelve, mint egy erőforrás


A következőkben az egyes alapszerepek és a hozzájuk rendelt, maximálisan adható jogosultságok részleteiről lesz szó. Néhány jogosultság több alapszerepben is szerepel, és ugyanaz vagy nagyon hasonló jelentéssel. Hasonlóan sok jogosultság magáért beszél, így nincs róla részletes leírás.


Szerepek


1. Adminisztrátor (Administrator)


Ez az alapszerep az adminisztrációs munkához. A jogosultságai:


Adminisztratív (Administrative): 


Az összes rendszergazdai jogosultság - az összes adminisztratív munka végrehajtása, mint a felhasználók, szerepek, licencek és projekttárak stb. kezelése.


Általános (General): 


A webes felület használata - a szerver böngésző-alapú kezelőfelületének a használata


2. Erőforrás (Resource)


Az erőforrás alapszerepét azoknál a felhasználóknál kell használni, amelyek tulajdonképpen emberi erőforrások, és a projekteken belül dolgoznak, és az összes dolog, amit tenniük kell, hogy a hozzájuk rendelt feladat állapotának frissítését végezzék.


Általános (General): 


A webes felület használata - a szerver böngésző-alapú kezelőfelületének a használata


Feladatok, amelyekhez a felhasználó erőforrásként van hozzárendelve (Tasks where user is assigned as resource)


A feladatok teljesítésének megváltoztatása - jogosultság a teljesítés mértékének (százalékának) aktualizálásához egy feladatnál, amiben a felhasználót hozzárendelték, mint emberi erőforrást


3. Általános megrendelő (Global Stakeholder)


Az Általános megrendelő alapszerepét azoknál a felhasználóknál kell használni, akiknek a projektek részleteibe betekinthetnek, de nem módosíthatnak bennük semmit (kivéve azokat, amelyekhez mint emberi erőforrás van rendelve).


Ez azt jelenti, hogy az általános megrendelő szerepe tartalmazza az erőforrás szerepet és néhány extra jogot.


Általános (General): 


Rálátás az erőforrásokra - a felhasználó láthassa a vállalat erőforrásainak listáját


Rálátás az erőforrások költségeire - jogosultság az erőforrásohoz rendelt költségek megtekintéséhez (alapbér vagy túlóra pótlék stb)


Rálátás az erőforrások megjegyzéseire - az erőforrásokhoz tartozó megjegyzések elolvasásának joga


Projektek, amikben a felhasználó érdekelt (Projects where user is interested):


Rálátás a projektekre - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azoknak a projekteknek a listáját, amelyekben érdekelt


Betekintés a projekt infóba - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa a részletes információkat azoknál a projekteknél, amelyekben érdekelt


Betekintés a feladatok megjegyzéseibe - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó megjegyzéseket, amelyek azokban a projektekben vannak, amelyekben érdekelt


Betekintés a feladatok dokumentumaiba - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó dokumentumokat, amelyek azokban a projektekben vannak, amelyekben érdekelt


Betekintés a feladatokhoz tartozó fix költségekbe - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó fix költségeket, amelyek azokban a projektekben vannak, amelyekben érdekelt


Más projektek (Other projects): 


Rálátás más projektekre - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa a projekteket, kivéve azokat, amelyekben érdekelt


Betekintés a projekt infóba - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa a részletes információkat azoknál a projekteknél, amelyekben nem érdekelt


Betekintés a feladatok megjegyzéseibe - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó megjegyzéseket, amelyek az érdekeltségi körébe NEM tartozó projektekben találhatók


Betekintés a feladatok dokumentumaiba - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó dokumentumokat, amelyek az érdekeltségi körébe NEM tartozó projektekben találhatók


Betekintés a feladatokhoz tartozó fix költségekbe - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó fix költségeket, amelyek az érdekeltségi körébe NEM tartozó projekekben találhatók4. Általános projektmenedzser (Global Project Manager)


Az Általános projektmenedzser alapszerepét azoknál a felhasználóknál kell használni, akik kezelhetik a vállalat összes projektjét, erőforrását stb. Ezeknek a felhasználóknak látniuk és módosítaniuk is szükséges az adatokat. 


Ez azt jelenti, hogy az általános projekmenedzser szerep tartalmazza az általános megrendelő szerepét és néhány extra jogosultságot.


Általános (General): 


Új projektek létrehozása


Naptárak módosítása - jogosultság a munkanaptárak módosítására


Emberi erőforrás hozzáadása


Emberi erőforrás törlése


Emberi erőforrás nevének megváltoztatása


Emberi erőforrás költségeinek megváltoztatása


Emberi erőforrás naptárának megváltoztatása


Emberi erőforrás egyéb adatainak megváltoztatása - jogosultság az emberi erőforráshoz tartozó, fentieken kívüli többi adat megváltoztatása


Materiális erőforrás hozzáadása


Materiális erőforrás törlése


Materiális erőforrás nevének megváltoztatása


Materiális erőforrás költségeinek megváltoztatása


Materiális erőforrás egyéb adatainak megváltoztatása - jogosultság a materiális erőforráshoz tartozó, fentieken kívüli többi adat megváltoztatása


Ügyfelek megváltoztatása - jogousultság az ügyfelek adatainak frissítéséhez


Projektek, amikhez a felhasználó projektmenedzserként hozzá van rendelve (Projects where user is assigned as PM):


Projektmenedzser hozzárendelése - jogosultság projektmenedzserek hozzárendelésének azon projektekhez, ahol  ő projektmenedzser


Rálátás a projektekre - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azoknak a projekteknek a listáját, amelyekben ő a projektmenedzser


Betekintés a projekt infóba - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa a részletes információkat azoknál a projekteknél, amelyekben ő a projektmenedzser


Betekintés a feladatok megjegyzéseibe - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó megjegyzéseket, amelyek azokban a projektekben vannak, amelyekben ő projektmenedzser


Betekintés a feladatok dokumentumaiba - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó dokumentumokat, amelyek azokban a projektekben vannak, amelyekben ő projektmenedzser


Betekintés a feladatokhoz tartozó fix költségekbe - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó fix költségeket, amelyek azokban a projektekben vannak, amelyekben ő projektmenedzser


Projekt infó módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy módosíthassa a részletes információkat azoknál a projekteknél, amelyekben ő a projektmenedzser 


Projekt struktúra módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy módosíthassa a projekt felépítését azoknál a projekteknél, amelyekben ő a projektmenedzser. Ilyenek a feladatok mozgatása fel-le, üres rész beszúrása stb. 


Feladat nevének módosítása


Feladat ütemtervének módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy megváltoztathassa azon projektekhez tartozó feladatok ütemtervét, ahol ő a projektmenedzser. Ilyenek azoknak az adatoknak a módosítása, amelyek befolyásolják az ütemtervet (időtartam, munka, korlátozás, feladat típusa stb.


A feladatok teljesítésének megváltoztatása - jogosultság a teljesítés mértékének (százalékának) aktualizálásához egy feladatnál, ami olyan projekthez tartozik, amelyben ő a projektmenedzser

A feladatok határidejének megváltoztatása


A feladatok fix költségeinek módosítása


A feladatokhoz tartozó megjegyzések módosítása


A feladatokhoz tartozó dokumentumok kicserélése


A feladatokhoz tartozó egyéb adatok megváltoztatása - a felhasználó jogosultsága, hogy a fennmaradó egyéb adatokat megváltoztathassa olyan projektekben, amelyekben ő a projektmenedzser. Ilyen a színek és más mezőkProjektek, amikben a felhasználó érdekelt (Projects where user is interested):


Projektmenedzser hozzárendelése - jogosultság projektmenedzserek hozzárendelésének azon projektekhez, amikben ő érdekelt


Projekt infó módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy módosíthassa a részletes információkat azoknál a projekteknél, amelyekben ő érdekelt


Projekt struktúra módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy módosíthassa a projekt felépítését azoknál a projekteknél, amelyekben ő érdekelt. Ilyenek a feladatok mozgatása fel-le, üres rész beszúrása stb. 


Feladat nevének módosítása


Feladat ütemtervének módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy megváltoztathassa azon projektekhez tartozó feladatok ütemtervét, amiben ő érdekelt. Ilyenek azoknak az adatoknak a módosítása, amelyek befolyásolják az ütemtervet (időtartam, munka, korlátozás, feladat típusa stb.


A feladatok teljesítésének megváltoztatása - jogosultság a teljesítés mértékének (százalékának) aktualizálásához egy feladatnál, ami olyan projekthez tartozik, amelyben érdekelt


A feladatok határidejének megváltoztatása


A feladatok fix költségeinek módosítása


A feladatokhoz tartozó megjegyzések módosítása


A feladatokhoz tartozó dokumentumok kicserélése


A feladatokhoz tartozó egyéb adatok megváltoztatása - a felhasználó jogosultsága, hogy a fennmaradó egyéb adatokat megváltoztathassa olyan projektekben, amelyekben ő érdekelt. Ilyen a színek és más mezőkMás projektek (Other projects): 


Projektmenedzser hozzárendelése - jogosultság projektmenedzserek hozzárendelésének azon projektekhez, amikben ő nem projektmenedzser és nem érdekelt


Projekt infó módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy módosíthassa a részletes információkat azoknál a projekteknél, amelyekben  ő nem projektmenedzser és nem érdekelt


Projekt struktúra módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy módosíthassa a projekt felépítését azoknál a projekteknél, amelyekben  ő nem projektmenedzser és nem érdekelt. Ilyenek a feladatok mozgatása fel-le, üres rész beszúrása stb. 


Feladat nevének módosítása


Feladat ütemtervének módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy megváltoztathassa azon projektekhez tartozó feladatok ütemtervét, amiben  ő nem projektmenedzser és nem érdekelt. Ilyenek azoknak az adatoknak a módosítása, amelyek befolyásolják az ütemtervet (időtartam, munka, korlátozás, feladat típusa stb.


A feladatok teljesítésének megváltoztatása - jogosultság a teljesítés mértékének (százalékának) aktualizálásához egy feladatnál, ami olyan projekthez tartozik, amelyben  ő nem projektmenedzser és nem érdekelt


A feladatok határidejének megváltoztatása


A feladatok fix költségeinek módosítása


A feladatokhoz tartozó megjegyzések módosítása


A feladatokhoz tartozó dokumentumok kicserélése


A feladatokhoz tartozó egyéb adatok megváltoztatása - a felhasználó jogosultsága, hogy a fennmaradó egyéb adatokat megváltoztathassa olyan projektekben, amelyekben ő nem projektmenedzser és nem érdekelt. 


Feladatok, amelyekhez a felhasználó erőforrásként van hozzárendelve (Tasks where user is assigned as resource):


Betekintés a feladatok megjegyzéseibe - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó megjegyzéseket, amelyekhez erőforrásként van hozzárendelve


Betekintés a feladatokhoz tartozó fix költségekbe - a felhasználó jogosultsága, hogy láthassa azokat a feladathoz tartozó fix költségeket, amelyekhez erőforrásként van hozzárendelve


Feladat nevének módosítása


Feladat ütemtervének módosítása - a felhasználó jogosultsága, hogy megváltoztathassa azon feladatok ütemtervét, amelyekhez erőforrásként van hozzárendelve


A feladatokhoz tartozó megjegyzések módosítása


A feladatokhoz tartozó dokumentumok kicserélése


Feladatok törlése