Az ütemterv aktualizálása
Previous Topic  Next Topic 

% elkészült és % munka elkészült

% elkészült (Elkészült) = a tevékenység munkaidőtartamának elkészzült része, százalékban kifejezve

% munka elkészült (Elkészült munka) = az erőforrás-tevékenység összes munkájának (munkaerőóra) elkészült része, százalékban kifejezve - ez egy sokkal pontosabb nyomon követési módszer

Ez a két definíció mutatja, hogy az Elkészült munka értéke különbözhet az Elkészült értékétől, ha a munka nem egyenletesen van elosztva az időben (pl. az erőforrásnak egy vagy két szabadnapja van, mialatt a tevékenységen dolgozik).

Alaptervek

Az ellenőrzési fázis kezdetén, mielőtt bármilyen módosítást hajtanánk végre a projekt nyomon követéséhez, célszerű egy alaptervet elmenteni. Ez segít majd abban, hogy összehasonlíthassuk az ütemtervet egy későbbi szakaszban a tervezettel. Az Alaptervek menü alatt létrehozhatunk (Mentés... parancs), törölhetünk (Törlés...) vagy összehasonlíthatjuk az aktuális projektállapottal a Gantt-diagramban (Megjelenítés.../Elrejtés). Maximum 10 alaptervet lehet elmenteni egy projekthez. 


Az alapterv a következő adatokat tartalmazza: kezdő dátum, befejezési dátum és % elkészült. Ez a Gantt-diagramban sárga színű sávokként fog megjelenni (alaphelyzetben, mert a szín megváltoztatható) az aktuális tevékenységsávok alatt.

Figyelem: Mivel minden egyes projektnek megvannak a saját alaptervei, ha az Aktuális  projekt Minden projekt-re van állítva, akkor az alaptervekre vonatkozó parancsok nem elérhetőek.

A tevékenység készültségi fok értékének megváltoztatása

Most már aktualizálni lehet az ütemtervet a tevékenységek készültségéről szóló információk alapján az időtartam vagy az elvégzett munka szerint.

A legegyszerűbb esetben, amikor a projekt a terv szerint halad, a készültség aktualizálását egyszerűen a Tevékenységek aktualizálása () paranccsal a Nézet eszközsoron.  A következő ablakban jelölje ki, hogy a készültség aktualizálás csak a kijelölt tevékenységet érintse vagy a teljes projektet, valamint adja meg azt a dátumot, amelyik napra számítsa a készültséget (alaphelyzetben az aktuális dátum). A készültségi fok értékeit a szoftver automatikusan kiszámítja az OK gomb lenyomásával (néhány percet is igénybe vehet).


Amennyiben a készültségi fok értéke egy státus dátumára vonatkozik (a dátum összhangban van a készültséggel), töltse ki a megfelelő oszlopot (Elkészült (%) az időtartamra vonatkozik, és az Elkészült munka (%) pedig a munkára) annak megfelelően, hogy az adott tevékenységért felelős személy milyen értéket ad meg. A tevékenység elkészült részét a Gantt-diagramban fekete vonal jelöli. Ha szükséges, elmozgathatja a tevékenységet úgy, hogy az elkészült rész befejezésének a dátuma összhangban legyen a készültség státusának dátumával.


Tipp: a pontosság növelése érdekében szükséges lehet egy kisebb beosztású skálára áttérni, és úgy elvégezni a módosításokat, mert a tevékenységek mozgatása csak egész egységekkel lehet.

Egy tevékenységhez tartozó Elkészült (%) érték módosítható a Gantt-diagramban is. Mozgassa az egérrel a kurzort a tevékenység még el nem készült részének bal része fölött addig, amíg nem jelenik meg a  kurzor. Ragadja meg a jobb oldalán, ha növelni akarja, és a bal oldalán, ha csökkenteni akarja.


Az Elkészült (%) vagy az Ekészült munka (%) megváltoztatásával a többi paraméter átszámítása automatikusan megtörténik.


Létrehozott érték menedzsment


A létrehozott érték menedzsment (Earned Value Management, EVM) egy olyan projektmenedzsment technika, amelynek segítségével a projekt eredményességét és folyamatbeli előrehaladását objektívan lehet mérni. A költségek, pontosabban a projekt költségvetését tekintve a RationalPlan segít a projektmenedzsereknek, hogy egy átfogó képet lássanak erről.


Miután beállított egy kezdeti becsült projekt költségvetést, bármely pillanatban össze lehet hasonlítani a projekt előrehaladásával az aktuális projekt költséggel. Az úgynevezett Költségvetés eltérés (Budget Variance) tájékoztatja a projektmenedzsert, hogy felül vagy alul teljesít a költségvetés.


Költségvetés eltérés = Készültség foka × Költségvetés - Aktuális költség


Ha a költségvetés eltérés nagyobb, mint 0, akkor az megfelelő. A negatív érték azt jelenti, hogy a kezdeti tervezett költségvetés alultervezett volt.